De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico-inventarisatie Unicoz GMR Gordon Robinson, 14 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico-inventarisatie Unicoz GMR Gordon Robinson, 14 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Risico-inventarisatie Unicoz GMR Gordon Robinson, 14 maart 2016

2 Inhoud Inhoud 1. Risicomanagement 2. Risico-inventarisatie Unicoz 3. Streefwaarden kengetallen

3 Wat is risicomanagement? Het proces van identificeren en analyseren van risico’s en het vaststellen en implementeren van maatregelen om de kans op deze risico’s te verminderen of de schade te minimaliseren. Doel is het optimaal beheersen van de risico’s die de organisatie loopt. Risico-inventarisatie Unicoz

4 Risico’s Omstandigheden of situaties die de doelstelling(en) van de organisatie kunnen ondermijnen. Risico-inventarisatie Unicoz

5 Waarom risicomanagement? Iedere organisatie wil haar doelstellingen realiseren > dus risico’s afdekken (in strategisch beleid opgenomen) Daarnaast Code goed bestuur PO en VO (risicobeheersing) Rapport Don (buffer restrisico) Inspectie voor het Onderwijs Risico-inventarisatie Unicoz

6 Aanpak 1. Risico-inventarisatie 2. Beheersmaatregelen 3. Uitvoeren en controleren beheersmaatregelen Risico-inventarisatie Unicoz

7 Risicogebieden A Organisatie B Onderwijs, kwaliteit en zorg C Personeel D Financiën en materiele zaken E Veiligheid F Marketing en communicatie Risico-inventarisatie Unicoz

8 Actualisatie 2014 PO63 risico’s VO64 risico’s Risico-inventarisatie Unicoz

9 Waarschijnlijkheid Laag:de waarschijnlijk dat het risico zich voordoet is erg gering. Beperkt:de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet is beperkt. Indien omstandigheden wijzigen kan deze waarschijnlijkheid ook snel wijzigen en daarmee aanzienlijk worden. Het risico dient dan ook bewaakt te worden. Aanzienlijk:de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet is aanzienlijk groot. Hoog:Het risico zal zich vrijwel zeker voordoen. Risico-inventarisatie Unicoz

10 Impact Klein:het gevolg is erg gering. Aanmerkelijk:de impact wordt gemerkt maar processen / imago / financiële positie komen niet in gevaar. Fors:de impact is aanzienlijk maar kan nog gedragen worden door de organisatie. Catastrofaal:de financiële stabiliteit of het imago wordt ernstige schade toegebracht. Risico-inventarisatie Unicoz

11 Voorbeeld (C4 PO) Bij krimp is de flexibele schil rond de personeelsformatie te klein (oa. door weinig mobiliteit). Waarschijnlijkheid:hoog Impact:fors Beheersmaatregelen: 1. Strategische personeelsplanning 2. Voldoende tijdelijke contracten / inhuur 3. Onderwijsconcepten met creatieve oplossingen Risico-inventarisatie Unicoz

12 Risico-inventarisatie Unicoz Risicomatrix Unicoz PO KANS B13 C4,D6,D10 Hoog A10,C3,E4,F6 A11,A14,A18,C2,C9,E6,F3 Aanzienlijk B7 A8,A9,B4,B6,B8,B10,B12,C6,D7,A1,A2,A3,A4,A6,A7,A13,A17,A15,B1,B3,C1,C8 Beperkt E2,E5,F5 B9,B11,C5,C7,C9,D1,D2,D3,D4, D5,D8,E1,E7,F1,F2,F4 A5,A12 A16,B5,D9 B2,E3 Laag KleinAanmerkelijkForsCatastrofaalIMPACT

13 Streefwaarden kengetallen Don: buffer aanhouden voor restrisico Fluctuatie leerlingaantallen (demografische ontwikkelingen) Financiële gevolgen arbeidsconflicten Instabiliteit in de bekostiging Onvolledige indexatie van de bekostiging > 5% baten minimum voor grote besturen Risico-inventarisatie Unicoz

14 Systematiek Unicoz 5% basis Inventarisatie risico’s met restrisico Welke zijn voor Unicoz bovengemiddeld of specifiek? Risico-inventarisatie Unicoz

15 Kwantificering Waarschijnlijkheid in %:Impact in euro: Hoog100%Catastrofaal 1.000.000 Aanzienlijk75%Fors500.000 Beperkt50%Aanmerkelijk250.000 Laag25%Klein100.000 Risico-inventarisatie Unicoz

16 Totale telling delen door 3 want boven gemiddelden overlap risico’s onderling risico’s doen zich niet gelijktijdig voor Uitkomst optellen bij 5% basis Kwantificering totaal restrisico PO 2014: 2.500.000 euro Risico-inventarisatie Unicoz

17 Wat betekent deze uitkomst voor het PO?  Minimale algemene reserve vereist van 2.500.000 euro  Dit leidt tot een vereiste solvabiliteit waarbij de huidige algemene reserve wordt vervangen door de minimaal vereiste algemene reserve (ook in totaal vermogen)  Het minimale weerstandsvermogen is gelijk aan 2.500.000 gedeeld door de totale baten Risico-inventarisatie Unicoz

18 Voorbeeld solvabiliteit Risico-inventarisatie Unicoz

19 Risico-inventarisatie Unicoz

20 Vragen? Risico-inventarisatie Unicoz


Download ppt "Risico-inventarisatie Unicoz GMR Gordon Robinson, 14 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google