De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 september 2005 Professioneel asset management Kunstwerken eindrapport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 september 2005 Professioneel asset management Kunstwerken eindrapport."— Transcript van de presentatie:

1 30 september 2005 Professioneel asset management Kunstwerken eindrapport

2 30 september 2005 Professioneel assetmanagement2 Naar professioneel assetmanagement Assetmanagement geeft invulling aan het netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. Hierbij staat de gebruiker centraal. Het is mogelijk om bewuste keuzes te maken in investeringen door bewust om te gaan met: risico op natte voeten, onvoldoende en vervuild water, stagnerend en onveilig verkeer en betrouwbare informatie, in relatie met de kunstwerken. Het implementeren van assetmanagement conform de PAS 55, een engelse specificatie, heeft voor de Rijkswaterstaat organisatie de volgende toegevoegde waarden: het verhogen van de klanttevredenheid door betere prestaties; het vermogen om aan te tonen dat het best haalbare is gerealiseerd binnen het beschikbare budget; verbeterd risicobeheer en bestuur en een duidelijke relatie naar beslissingen op basis van risico’s; draagt bij aan vroegtijdig identificeren van zaken die van belang zijn voor het imago van de organisatie; het vermogen om aan te tonen dat het lange termijn wordt meegenomen bij het beheren van de bedrijfsmiddelen. PAS 55 definieert asset management als: De systematische en gecoördineerde activiteiten en ervaringen waarmee een organisatie haar fysieke bedrijfsmiddelen optimaal beheert, evenals de daarmee verbonden prestaties, risico’s en uitgaven, gedurende de levensduur, met als doel het realiseren van het strategisch bedrijfsplan en de doelstellingen van de organisatie. ●Gebruiker ●Netwerken ●Rijkswaterstaat ●Markt

3 30 september 2005 Professioneel assetmanagement3 Risicobenadering Risicoanalyse ondernemingsplan In het kader van de agentschapvorming is een risicoanalyse uitgevoerd (rapport Risicoanalyse agentschapvorming Rijkswaterstaat). Hierbij zijn de volgende risico’s gerapporteerd die met assetmanangement beheerst worden: Achterstallig onderhoud (risico 6) Life cycle costing (risico 13) Focus op korte termijn (risico 17) Aanspreekbaarheid output (risico 24) managen totaal (risico 25) Tijdigheid van resultaten (risico 30) Geleverde kwaliteit (risico 32) Beheersing van organisatie (risico 33) Risico’s netwerken De kunstwerken zijn te zien als een seriële schakel in de netwerken. De weg, vaargeul of dijk kan nog zo goed functioneren als het kunstwerk op een lager niveau functioneert dan functioneert het gehele traject van dit netwerk op het niveau van het kunstwerk. Zo kan een kunstwerk de zwakke schakel in een traject zijn. Risico’s kunstwerken Het kunstwerk kan een zwakke schakel zijn met betrekking tot betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid, in een netwerk. Daarom wordt per kunstwerk bepaald wat de risico’s zijn in relatie met het netwerk. Doormiddel van vragen wordt een risicocategorie van 1 tot 5 toegekend (voor vragen zie bijlage 2).

4 30 september 2005 Professioneel assetmanagement4 Vastleggen conditie In de managementcontracten is met arrestatie-indicatoren aangegeven in welke mate de diensten gaan voldoen aan de normen. De normen die hiervoor gehanteerd worden zijn beschreven in het BON nat en droog. Met deze normen en met inspecties wordt bepaald hoe de onderhoudsconditie is van de kunstwerken. In 2005 is dit gedaan met behulp van een quick scan. Daarnaast is in 2005 een start gemaakt met de programmeringadviezen waarmee deze vastlegging een onderdeel is van het productieproces Rijkswaterstaat Conditie kunstwerken Hoofdwegennet Conditie kunstwerken Hoofdvaarwegennet Conditie kunstwerken Hoofdwatersystemen


Download ppt "30 september 2005 Professioneel asset management Kunstwerken eindrapport."

Verwante presentaties


Ads door Google