De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Bijeenkomst voor algemeen directeuren van : PO: WSNS Hoorn-1, WSNS Hoorn-2, WSNS De Streek VO: SWV VO-SVO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Bijeenkomst voor algemeen directeuren van : PO: WSNS Hoorn-1, WSNS Hoorn-2, WSNS De Streek VO: SWV VO-SVO."— Transcript van de presentatie:

1 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Bijeenkomst voor algemeen directeuren van : PO: WSNS Hoorn-1, WSNS Hoorn-2, WSNS De Streek VO: SWV VO-SVO West-Friesland REC: 2.2. + 3.7. + 4.5. (V)SO: ‘t Jolletje, Spinaker, Eenhoorn, Stormvogel MBO: Clusius College + ROC Horizon College Gespreksleider: Bart van Kessel – VOS/ABB

2 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Landelijke ontwikkelingen: In 2011 krijgt elk bestuur de verantwoordelijkheid voor een passend zorgaanbod voor elke leerling die zich aanmeldt Kernwoorden: zorgplicht - regionaal netwerk - 1 loket Sharon Dijksma - dec. 2008: onderwijsarrangement voor alle leerlingen, van hoge kwaliteit naar een maatschappelijk relevante uitstroom Als een school geen passend zorgaanbod kan bieden is samenwerking in de regio noodzakelijk om een zorgarrangement te realiseren Budgettair kader onduidelijk: afzonderlijke geldstromen versus één geldstroom of een gemengd model

3 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Historie ontwikkeling West-Friesland Platform PO-VO West-Friesland start rond 1999/2000 Agenda voor de Toekomst - 10 maart 2005 Veldinitiatief - 16.05.06, 26.05,06 en 26.06.06 Startconferentie Passend Onderwijs 26 april 2007- uitkomst: - Versterken basiszorg in scholen - Professionaliseren speciale zorg - Voortbestaan bestaande zorgstructuren en voorzieningen Concept-intentieverklaring 8 april 2008 + Notitie Koersen op Passend Onderwijs in West-Friesland -> niet geaccordeerd Onderzoeksvraag + startsubsidie 6 oktober 2008 -> geaccordeerd

4 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Onderzoeksvraag t.b.v. startsubsidie naar: Samenhangend bouwwerk van onderwijsvoorzieningen Schoolbesturen nemen verantwoordelijkheid voor realiseren van thuisnabije onderwijsvoorzieningen en onderwijsarrangementen op maat Adequate speciale onderwijszorg die aansluit bij huidige zorgstructuur op weg naar een gevarieerd, flexibel en thuisnabij onderwijszorg-continuüm Inrichting van een ouderplatform als zijnde klankbordgroep Vormgeving van noodzakelijke organisatie Passend Onderwijs

5 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Kengetallen voor West-Friesland Powerpoint-presentatie door Annemarie de Jong

6 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Dilemma-vragen voor het Platform PO-VO: Waar gaat Passend Onderwijs over -> welke leerlingen betreft dit Modellen Passend Onderwijs -> inclusief – integratie – segregatie (zorgboulevard)

7 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Missie Regio West-Friesland (-> waarom) “De regio West-Friesland biedt iedere leerling een onderwijsaanbod dat past!”

8 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Visie Passend Onderwijs West-Friesland (->wat willen wij) Passend Onderwijs betekent, dat ieder die werkt met leerlingen wordt gestimuleerd meer en meer uit te gaan van de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en van (onderwijs-) personeel om zich optimaal te ontplooien. Deze ontwikkelingsmogelijkheden worden vertaald in haalbare onderwijs-, scholings- en ondersteuningsdoelen met een sterk handelingsgericht karakter, welke moeten leiden tot een optimale doorstroom voor leerlingen. Alle partners in de regio West-Friesland zijn gericht op resultaatgerichte samenwerking en de wens daarover naar elkaar verantwoording af te leggen. Voor besluitvorming wordt aangesloten bij de bestaande structuren voor PO, VO en REC’s.

9 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Vervolg dilemma-vragen Platform PO-VO Hoe loopt de besluitvorming? -> wie beslist wanneer en waarover Welk communicatietraject volgen? -> wie informeert wie en waarover Welke verantwoordingsniveaus zijn er? -> klas – school – swv – regio Organigram Jan van Berkum

10 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Vervolgvragen: Welke ambities streven we na? Wat hebben we al voor PO, VO, REC, MBO en gezamenlijk? Wat ontbreekt er in onze regio? Waar heb je elkaar nodig en wat doe je zelf? Hoe nu verder?

11 Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009


Download ppt "Werkconferentie Passend Onderwijs 30 maart 2009 Bijeenkomst voor algemeen directeuren van : PO: WSNS Hoorn-1, WSNS Hoorn-2, WSNS De Streek VO: SWV VO-SVO."

Verwante presentaties


Ads door Google