De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland Kortlopend project : gemeente Graft de Rijp : Onderzoek naar de kleutercontactmomenten in de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland Kortlopend project : gemeente Graft de Rijp : Onderzoek naar de kleutercontactmomenten in de."— Transcript van de presentatie:

1 Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland Kortlopend project : gemeente Graft de Rijp : Onderzoek naar de kleutercontactmomenten in de JGZ Willemijn Pas 1 Dylia Kuijvenhoven-Hagenaar 2 Tineke Rullmann 2 Marlou de Kroon 1 1 Sociale Geneeskunde, EMGO +, VUmc 2 GGD Hollands Noorden

2 Aanleiding Pilot Integraal werken in Graft-de Rijp: JGZ team 0-4  JGZ team 0-12 Contactmoment : 3jr 9mnd en 5/6 jarigen uitgevoerd doorJGZ arts => overlap en hiaten Welke onderzoeken bij welk contactmoment?

3 Doel Formuleren van aanbevelingen om de contactmomenten op de leeftijd van 3 jaar 9 maanden en 5-6 jarigen efficiënter en effectiever in te richten, uitgaande van een integrale JGZ 0-12 jaar, met behoud van of verbeteren van de kwaliteit van de JGZ

4 Vraagstellingen 1. Herhaling van onderdelen noodzakelijk? 2. Aanpassen, weglaten en/of toevoegen onderdelen op basis van literatuur en experts raadplegingen? 3. Vereiste competenties van de uitvoerende professional?

5 Vraagstellingen 4. Gevolgen verandering voor: –ouders en kind (geleverde zorg en gezondheids- opbrengsten), –professional (uitvoerende taken, benodigde bijscholing), –organisatie (inrichting contactmoment en financiering (gemeente) –de samenwerkingspartners (verwijzingen)?

6 Opzet onderzoek Vragenlijsten professionals Focusgroepinterviews

7 Achtergrondinformatie Wetenschappelijke artikelen NCJ website Richtlijnen Experts raadpleging

8 Interview experts 5 “landelijke experts” geraadpleegd –Inhoud contactmoment –Veranderen, weglaten, toevoegen onderdelen

9 Meningen experts Diverse meningen : School en ouders => meer inzetten voor signalering Psychosociale ontwikkeling => vaak meten Flexibilisering inhoud dankzij stapsgewijze diagnostiek Één contactmoment i.p.v. twee: op 4 1/2 jarige leeftijd Aanbod na 1 e kind anders Triage door doktersassistent: kind naar arts of verpleegkundige

10 Vragenlijsten JGZ professionals Inhoud contactmoment Meerwaarde onderdeel voor de (toekomstige) gezondheid en ontwikkeling kind (Gewenste) frequentie tussen 3 en 10 jaar Aantal vervolgacties per maand Welk onderdeel toevoegen,veranderen of weglaten Selectie kinderen Duur contactmoment

11 Resultaten: JGZ professionals GGD HN Deelnemers (n=7) Geslacht (%, vrouw)100 Uur per week werkzaam (gemiddeld)25 Jaar werkzaam JGZ (gemiddeld)19 Leeftijd kinderen (0-4 jaar)5 Leeftijd kinderen (4-19 jaar)1 Leeftijd kinderen (0-19 jaar)1

12 Resultaten: vragenlijsten Geen consensus: huid/haar/nagels, hoofd/hals, motorische ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling, inschatten verhouding draaglast/draagkracht en aangeboren hartafwijkingen. Opvallend: Alle kinderen uitnodigen (3;9 jaar) 5 mensen willen meer tijd voor 3;9 jaar, 2 meer voor 5-6 jaar

13 Focusgroepinterviews Literatuur, interviews experts en vragenlijsten: input 3x focusgroepinterview Artsen en verpleegkundigen

14 Resultaten: persoonskenmerken Deelnemers, interview 1 (n=4) Leeftijd (jaar, gem)48 Aantal jaren werkzaam JGZ (gem)15 Deelnemers, interview 2 (n=8) Leeftijd (jaar, gem)54 Aantal jaren werkzaam JGZ (gem)14 Deelnemers, interview 3 (n=9) Leeftijd (jaar, gem)55 Aantal jaren werkzaam JGZ (gem)21

15 Resultaten: focusgroepinterviews Veel meningen, bijvoorbeeld: “Motoriek speelt een rol bij de algehele ontwikkeling, het mee kunnen komen op school. Het biedt zowel een algemeen overzicht als specifieke aandachtspunten.” “Er is een enorm stuk ontwikkeling tussen 3 jaar en 9 maanden en 5/6-jarigen, dus het is zinvol op beide momenten.” [spraak- taalontwikkeling] “Op het moment dat je merkt dat de opvoeding zwaar valt, ga je er dieper op in.” […] “Gaat het goed: niet op in gaan en anders wel op ingaan.”

16 Resultaten: focusgroepinterviews Veel meningen, bijvoorbeeld: “De huid is de spiegel voor bijvoorbeeld kindermishandeling.” “De frequentie is laag, maar de impact kan enorm zijn. Als je er een hebt [aangeboren hartafwijking], is het geweldig dat je het ontdekt.” “De kracht is juist dat je alle kinderen ziet, daardoor kan je beter vergelijken. Wij zijn de unieke organisatie in NL dat alle kinderen ziet.” [selectie kinderen]

17 Resultaat motoriek (voorlopig) Consensus: –alle kinderen onderzoeken in beide contactmomenten vanwege verfijning in deze periode –zelden/nooit verwijzing op basis van motorische achterstand –testen niet evidence-based Geen consensus: –vereiste competenties –gebruiken informatie leerkracht

18 Conclusie

19 Suggesties en reacties?


Download ppt "Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland Kortlopend project : gemeente Graft de Rijp : Onderzoek naar de kleutercontactmomenten in de."

Verwante presentaties


Ads door Google