De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop VWS, VenJ en VNG Ondersteuning bij de transitie en transformatie 13 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop VWS, VenJ en VNG Ondersteuning bij de transitie en transformatie 13 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop VWS, VenJ en VNG Ondersteuning bij de transitie en transformatie 13 februari 2012

2 Workshop: opzet en inhoud Toelichting transitie-agenda/ruimte voor vragen Intro opzet ondersteuningsprogramma Discussie in deelgroepjes. Vragen te beantwoorden: Wat heb je (van elkaar en van anderen) nodig om je werk goed te kunnen doen? Wie kan dat het beste leveren? Op welke manier? Plenaire terugkoppeling Formuleren top 10 acties voor ondersteuning

3 Transitieagenda Jeugd Formeel document met landelijke randvoorwaarden bestuurlijke en organisatorische transitie Verantwoordelijkheidsverdeling partijen Overheveling in één keer m.i.v 1-1-2015 Ruimte voor innovatie Randvoorwaarden bovenlokale samenwerking Kwaliteitsafspraken JB/JR Samenhang andere decentralisatieopgaven Voorbereidingstijd van gemeenten Invoeringskosten

4 Transitieagenda Jeugd Activiteiten voor komende jaren Risico- en impactanalyse Arbeidsmarkteffectrapportage Activiteiten ondersteuningsprogramma Rijk/VNG Definitiefase tot maart 2012 Definitiefase Tot april 2012 Ontwerpfase Tot medio 2012 Realisatiefase Medio 2012 tot en met 2015 Contouren wetsvoorstel april 2012 | Wet in Staatsblad 1 januari 2014 | Inwerkingtreding Wet 1 januari 2015

5 Beleidskader Regeerakkoord 2010 Bestuursafspraken 2011-2015 Beleidsbrief ‘Geen kind buiten spel’ Wettelijk kader Contouren bekend april 2012 Klankborden Branches/inspectie Professionals Gemeenten Cliënten Transitiecommissie Rijk/VNG/IPO Transitieagenda Rijk/VNG/IPO Uitvoering/bewaking bestuurlijke afspraken Risicoreductie Voortgang transitie Programma VWS/VenJ Beleidskaders Wetgevingstraject (Macro-) financieel kader Stelselverantwoordelijkheid transitie Ondersteunings- programma Rijk/VNG Inrichting ondersteuningsteam transformatie Netwerk met lokale en regionale kwartiermakers/ transitiemanagers Afstemming met inhoudelijk deskundigen en kennisinstituten stelsel uitvoering

6 Pedagogische basisstructuur Civil society Lokaal aanbod ondersteuning en zorg Inbedding gedwongen kader Inbedding gespecialiseerde zorg Organisatie, logistiek en financiën Samenhang decentralisaties en passend onderwijs Aansluiting bij eigen kracht en zorginhoudelijke vernieuwing Onderzoeken Tools Handreikingen Leren van voorbeelden Scenario’s Ervaringen delen Continue doelgroep communicatie Ondersteuningsprogramma Rijk/VNG

7 Prioriteiten voor 2012-2013 Facts & figures (beschikbaarheid cijfers op lokaal niveau) Opstellen spoorboekje (landelijk, regionaal, lokaal) Risico- en impactanalyse Inzicht in regionale en lokale cliëntstromen/zorgprofielen Uitwerking kwaliteitseisen Inhoudelijke scenario’s uitwerken, incl. regiovorming Verdere uitwerking CJG-indicatoren (Nji) en begrippenboekje Start van ontwikkeling financieel verdeelmodel (SCP/Cebeon) Ontwikkeling mogelijke organisatie- en inkoopmodellen Rubriceren goede voorbeelden (zie kolommen vorige sheet) Faciliteren ‘leren van elkaar’, o.a. in kennisomgeving Maatwerkondersteuning, m.n. samenhang jeugd-passend onderwijs

8 Kernteam VWSNatalie Jonkers natalie.jonkers@minvws.nl Marieke Koppenaal VenJAndré Schoorl a.schoorl@minvenj.nl Patrick Snoek VNGWim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Noor Focken Alles over de stelselwijziging jeugd vindt u op samenwerkenvoordejeugd.nl

9 In gesprek Discussie in deelgroepjes Vragen te beantwoorden: Wat heb je (van elkaar en van anderen) nodig om je werk goed te kunnen doen? Wie kan dat het beste leveren? Op welke manier? Plenaire terugkoppeling Formuleren top 10 acties voor ondersteuning


Download ppt "Workshop VWS, VenJ en VNG Ondersteuning bij de transitie en transformatie 13 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google