De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een regionale aanpak taal en rekenen Mei 2010 Voorstel aan bestaand samenwerkingsverband Profijt om tot afstemming met betrekking tot taal en rekenen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een regionale aanpak taal en rekenen Mei 2010 Voorstel aan bestaand samenwerkingsverband Profijt om tot afstemming met betrekking tot taal en rekenen."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een regionale aanpak taal en rekenen Mei 2010 Voorstel aan bestaand samenwerkingsverband Profijt om tot afstemming met betrekking tot taal en rekenen te komen. Voorstel uitgewerkt in activiteitenplan 2010- 2011

2 Activiteitenplan 2010-2011 Drie pijlers A)Intern beleid B)Diagnoseformulier C)Gezamenlijke professionalisering

3 Intern beleid Er is een stappenplan ontwikkeld waarmee scholen zelf hun taal- en rekenbeleid kunnen ontwikkelen Het stappenplan kent een deel voor management en een deel voor docenten De stappen kennen niet per se een bepaalde volgorde, het kan als checklist gebruikt worden door scholen die al stappen gezet hebben

4 Diagnoseformulier Er is een diagnoseformulier ontwikkeld waarop vmbo- docenten op een aantal onderdelen kunnen aangeven welk niveau hun studenten hebben Het diagnoseformulier wordt op dit moment getest in een kleinschalige pilot Doel is dat het diagnoseformulier aanvullende informatie geeft op het toekomstige examencijfer. Het diagnoseformulier wordt toegevoegd aan het doorstroomdossier

5 Gezamenlijke professionalisering Er zijn verschillend professionaliseringsactiviteiten georganiseerd: -Workshop Meijerink inleiding voor vo-mbo (SLO) -Workshop Meijerink voor taaldocenten vo-mbo (Cinop) -Workshop Meijerink voor rekendocenten vo-mbo (FI) -Training rekendidactiek voor vo-docenten (JSTA) -Workshopmiddag

6 Workshopmiddag Inleiding door Meijerink Workshops -Leesdidactiek (SLO) -Taal in andere vakken (ITTA) -Rekendidactiek (FI) -Rekenen in andere vakken (SLO) -Taalbeleid op het mbo (GC) -Rekenbeleid in de regio (ROC Mondriaan)

7 Nieuw plan voor 2011-2012 A)Evaluatie pilot diagnoseformulier B)Evaluatie uitvoering Stappenplan C)Gezamenlijke benadering primair onderwijs D)Professionalisering E)Advies methodiek en testen

8 Evaluatie pilot diagnoseformulier Scholen vullen voor beperkt aantal leerlingen het formulier in voor de zomervakantie (alleen NL) Na zomervakantie verwerking van formulieren op MBO Daarna evaluatie middels ondervraging deelnemende docenten vmbo en mbo Resultaten evaluatie onderdeel van activiteit E)

9 Evaluatie uitvoering Stappenplan Enquête onder schoolleiders Groepsgesprekken met docenten Bijeenkomst schoolleiders

10 Gezamenlijke benadering primair onderwijs Mogelijkheden en wensen inventariseren Advies met handreiking/afspraken benadering primair onderwijs

11 Professionalisering Rekendidactiek Leesdidactiek Taal en rekenen in andere vakken Workshopmiddag met primair onderwijs

12 Advies methodiek en testen Onderzoek naar mogelijkheden en wensen Advies over mogelijke/wenselijke afstemming op het gebied van methodekeuze, gezamenlijke testmomenten etc.


Download ppt "Naar een regionale aanpak taal en rekenen Mei 2010 Voorstel aan bestaand samenwerkingsverband Profijt om tot afstemming met betrekking tot taal en rekenen."

Verwante presentaties


Ads door Google