De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijkleren bacheloropleiding verpleegkunde HU: stagevormen en mogelijkheden 1 Bijeenkomst HBOV in ouderenzorg HU – UtrechtZorg Donderdag 10 september.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijkleren bacheloropleiding verpleegkunde HU: stagevormen en mogelijkheden 1 Bijeenkomst HBOV in ouderenzorg HU – UtrechtZorg Donderdag 10 september."— Transcript van de presentatie:

1 Praktijkleren bacheloropleiding verpleegkunde HU: stagevormen en mogelijkheden 1 Bijeenkomst HBOV in ouderenzorg HU – UtrechtZorg Donderdag 10 september 2015 Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15

2 Praktijkleren n Leren in en van de praktijk n Leren in praktijkrealistische situaties n Voorbereiden op complexe situaties n Leren door voorbeeld en zelfstandig uitvoeren n Integratief leren!  Groot deel van de opleiding 2Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15

3 3 Toewerken naar HBO-verpleegkunde Kenmerken HBOverpleegkundige: n Verantwoordelijkheid voor leren en zorgen n Complexiteit van zorg; overview! n Toepassingsvermogen: kennis toepassen, transfer verschillende situaties n Analytisch en probleemoplossend (vernieuwend) bezig zijn. n Overstijgend denken: creatief zijn, nieuwe mogelijkheden zien. n Reflectief denken en handelen: verantwoorden bezigheden Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15

4 4 HBOcriteria vertaald naar toetscriteria Gefundeerd handelen Combineren theorie en praktijk Beargumenteren van keuzes Evidence based en best practice Methodisch handelen Doelgerichtheid Bewust handelen Systematisch en procesmatig werken Vaardig en efficiënt handelen Logische opbouw van werken Letten op eigen houding en veiligheid t.o.v. patiënt Juiste tempo en werkwijze Controleren van effect Interactioneel handelen Dialoog aangaan Adequaat inspelen op reacties Vraaggericht en belevingsgericht handelen Uitleg geven, voorlichten Motiveren Reflecteren Kritisch en realistisch terugkijken op attitude en handelen Feedback geven en ontvangen Leerervaringen verwoorden en leertraject hierop aanpassen Ethisch redeneren

5 Dus.. Vanaf jaar 1 moet student kunnen oefenen in HBOcompetenties  nieuwe curriculum: meer nadruk op HBOrol al vanaf stage 1 5Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15

6 Huidig vs nieuw curriculum 5 rollen12 KC’s Zorgverlener Zorgverlenen Preventie GVO Regisseur Coördinatie en continuïteit van zorg Coördineren van GVO en preventie Ontwerper Zorgprogrammering Verpleegbeleid Kwaliteit van zorg Coach Coachen op uitvoer verpleegbeleid Werkbegeleiding Beroepsbe- oefenaar Beroepsinnovatie Deskundigheidsbevordering 6 Van: Naar:

7 Wijzigingen in stages n Basis van praktijkleren blijft bestaan n Wel kijken naar minder studiebelasting (m.n. in opdrachten) n Goed kijken naar type stageplek: generiek opleiden n Thema centraal per stage (bijvoorbeeld ketenzorg in stage 2) n Toetsen aan de hand van EPA’s (vergelijk proeve van bekwaamheid) n Meer aandacht voor HBOcompetenties n Niet per se een stage op 1 plek, bijvoorbeeld combinatie afdeling en wijkteam 7

8 Praktijkleren in de opleiding n Voltijd: 4 jaar  4 stages (4 dagen per week) n Verkort voltijd: doorstroom niv 4  niv 5: 3 jaar  2 stages (stage 3 en 4) (4 dagen per week) n Deeltijd: 4 jaar  4 stages (2-3 dagen per week) n Verkort deeltijd (al HBO- / WO-opleiding): 3 jaar  3 stages (2-3 dagen per week) n Versnellers (VWO-achtergrond of propedeuse HBO / WO): 3 jaar  3 stages (4 dagen per week) n Duaal: na twee jaar voltijd: 2 jaar duaal (arbeidsleerovereenkomst voor 2 jaar) n Verkort duaal: doorstroom niv 4  niv 5: 2,5-3 jaar: 2 verschillende werkplekken 8

9 Opbouw 4 stages StageDuurBlok A sept-nov Blok B nov-jan Blok C feb-apr Blok D apr-jun 110 wekenneeja 220 wekenja 320 wekenja 420 wekenja 9Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15 Daarnaast: eventueel ook inzetten zomerperiode (DE of EA)  2016: stageverdeling blijft zo  Mogelijk aantal dagen per stage gereserveerd voor verdiepende uitstapjes (andere disciplines) of projectweken op school.

10 Stage 1 n Oriëntatie n Eerste kennismaking met verpleegkundig beroep n Nadruk op zorgverlener n Meedraaien in standaard, laagcomplexe zorg  2016: alle rollen aanstippen, meer aandacht voor HBOcompetenties 10Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15

11 Stage 2 n Nadruk op zorgverlener en regisseur n Zelfstandig zorgverlenen voor 2-3 zorgvragers in standaard situaties (middencomplex) n Schaduw EVVer zijn (rol regisseur goed uitwerken) n Eerste aanzet rol coach (klinische les), ontwerper (verpleegbeleid) en beroepsbeoefenaar (actueel thema uitwerken)  2016: veel aandacht voor ketenzorg 11Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15

12 Stage 3 n Zelfstandig zorgverlenen aan en regisseren van meerdere zorgvragers van midden-hoog complexe zorg n Veel aandacht voor ontwerper: evidence- based interventie n Coach oefenen n Beroepsbeoefenaar: agressiehantering en ethiek  2016: specifiek thema nog kiezen 12Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15

13 Stage 4 n Afstudeerstage n Alle rollen op eindniveau n Profileren als beginnend HBOverpleegkundige n Complexe zorg n Integratie van 4 rollen  2016: stageportfolio afronden met eindgesprek (assessment) 13Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15

14 Uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen: We willen toe naar: n (nog) betere samenwerking met instellingen n Meer studenten in 1 instelling  n Onderwijs door docenten per groep in instelling n Samen scholen en opleiden n Niet per se stage op 1 plek, maar kijken naar combinaties n Nieuwe stagemogelijkheden bekijken n Meer HBOrol neerzetten in ouderenzorg n Meer stage in de thuiszorg /wijkteams 14Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15

15 Bijvoorbeeld: n 3 e en 4 e jaars studenten bij Bilthuysen gekoppeld aan kwaliteitsverpleegkundige n 4 e jaars die stage lopen met ambulant verpleegkundige in de ouderenzorg n 3 e jaar bij Beweging 3.0: onderwijs in de instelling n De Brug: koppeling onderzoeksprojecten (jaar 4) en stages n Versterken leerafdelingen (nu in ouderenzorg bij de Brug, Birkhoven zorggoed, Careyn (Rosendael) en leerafdeling geriatrie in Diakonessenhuis n Opzetten leerafdelingen in de thuiszorg? n Stage met deel intern en deel extern (verpleeghuis en wijkteam?) n ….. 15

16 Wij staan altijd open voor nieuwe ideeën! Een goed idee? Mail ons! stagebureauverpleegkunde@hu.nl brechtje.letanche@hu.nl helen.hulst@hu.nl jacqueline.dijkstra@hu.nl 16Praktijkleren bachelor verpleegkunde 10 september 15


Download ppt "Praktijkleren bacheloropleiding verpleegkunde HU: stagevormen en mogelijkheden 1 Bijeenkomst HBOV in ouderenzorg HU – UtrechtZorg Donderdag 10 september."

Verwante presentaties


Ads door Google