De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In gesprek met de stad: de 1 e ronde. Doelen communicatie Bevorderen van de participatie van en samenwerking met partners en burgers aan het collegebeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In gesprek met de stad: de 1 e ronde. Doelen communicatie Bevorderen van de participatie van en samenwerking met partners en burgers aan het collegebeleid."— Transcript van de presentatie:

1 In gesprek met de stad: de 1 e ronde

2 Doelen communicatie Bevorderen van de participatie van en samenwerking met partners en burgers aan het collegebeleid en de totstandkoming van de programmabegroting. Informeren over de intenties van het college om participatie verder uit te bouwen. Informeren over het proces van de programmabegroting en over de uiteindelijke definitieve versie.

3 Kernboodschap Samenwerken aan een krachtig en vitaal Enschede gebouwd op vertrouwen. Voor de komende jaren wil Enschede de participatie van en samenwerking met burgers en partners verder bevorderen en uitbouwen. Zorgen voor een kloppend huishoudboekje, waarbij bezuinigingen niet te voorkomen zijn. Vanaf nu inzetten op verdere uitbouw van participatie en samenwerking.

4 Aanpak Voorbeeldprojecten Gesprekken met partners, zowel bestuurlijk als ambtelijk Digitaal platform voor burgers Enschede Centraal/gemeentelijke pagina’s Huis-aan-huis Persgesprek/-bericht Hoorzitting 1 november Begrotingskrant

5 Planning Raad stelt Kadernota vast Voorbereiding Partners betrekken Parallelsessie Stedelijke Cie. College stelt concept begroting vast Inspraak Raad stelt begroting vast 5 juli 5 juli – 21 oktober 27 september 21 oktober 8 november 1 november Communicatielijn 6 juli. voorbeeldprojecten 15 sep. 1 e brief aan partners 22 sep. 2 e brief aan partners Artikel Huis aan Huis 28 sep.Start gespr. Partners 29 sep.Start digitaal platform 22 okt.Artikel Huis aan Huis 29 okt.Artikel Huis aan Huis 01 nov.Inspraak 17 nov.Artikel Huis aan Huis Dec.Speciale krant Stadsdeelcommissies: Oost 5 okt.; West 12 okt.; Centrum 19 okt.; Zuid 2 nov.; Noord 9 nov.

6 Toekomst Uitbouw participatie door inzet van bijvoorbeeld: Rondetafelbijeenkomsten Inzet Enschede Panel Digitale middelen als discussieplatform, budgetsimulator wijkgesprekken Voorbeelden: Deventer (samen bezuinigen) en Dordrecht (wijkbudgetten). Ideeën gemeenteraad

7 Ombuigingen 2011-2014 Ombuigingen in Kadernota 2011-2014 vastgesteld Overzicht 2011201220132014 Enschedese problematiek4,1 4,75,05,1 Effecten kadernota rijksbezuinigingen0,00,91,74,9 Totaal ombuigingen4,15,66,710,0 Effecten Rijksbezuinigingen vanaf 2012 Enschedese problematiek moet worden opgelost voor een sluitende begroting

8 Hoe? Zoekrichting per programma: Harde ombuigingen realiseerbaar vanaf 2011 Ombuigingen realiseerbaar in later stadium Zachte ombuigingen die voortvloeien uit innovatietrajecten Voorstel groter pakket dan nodig voor Enschedese problematiek schuifruimte 27 sept delen van zoekrichtingen én ambities Invullen zoekrichtingen met concrete maatregelen concrete maatregelen in PB ’11-’14


Download ppt "In gesprek met de stad: de 1 e ronde. Doelen communicatie Bevorderen van de participatie van en samenwerking met partners en burgers aan het collegebeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google