De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkraad Pathmos Veranderingen openbare ruimte SprekerRichard Belshof Datum April 2015 PlaatsEnschede.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkraad Pathmos Veranderingen openbare ruimte SprekerRichard Belshof Datum April 2015 PlaatsEnschede."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkraad Pathmos Veranderingen openbare ruimte SprekerRichard Belshof Datum April 2015 PlaatsEnschede

2 Doel presentatie Doel: Samen bespreken van de concrete veranderingen in de openbare ruimte; Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015

3 Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015 Terugblik Wat was de te behalen taakstelling: >1 miljoen euro structureel vanaf 2015; >1,5 miljoen euro vanaf 2016; >2 miljoen euro structureel vanaf 2017; >Aanvullende taakstellingen vanuit andere beleidsterreinen. Wat was het budget waar het over ging? >Ruim 13 miljoen euro. Over welke onderdelen ging het? > Gehele openbare ruimte: Groen, wegen, riolering, openbare verlichting, enz.

4 Het vastgestelde plan 12 november 2015 >De gemeenteraad stelt plan vast voor in totaal 1,5 miljoen t/m 2016 (waarvan 200.000 euro éénmalig); >Nog € 700.000,- structureel te vinden vanaf 2017. Hoofdlijnen plan: >2015: Minder gras maaien binnen en buiten de kom >2015: Minder blad ruimen >2015: Verkoop groen  Apart traject! >2015 + 2016: diverse interne bezuinigingen (bedrijfsvoering e.a.) >2016: Aanpassen serviceniveau (meldingen) >2016: Binnenstad: Kleinere veranderingen; >2016: Deel fonteinen gaan uit/ overdragen aan partners; >2017: Nog € 700.000,- te vinden…. Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015

5 Het vastgestelde plan Minder gras maaien binnen en buiten de kom Wanneer: >2015, vanaf start maaiseizoen Wat: >Binnen kom: Ongeveer helft gazon wordt lang gras >Buiten kom: meer lang gras/ minder maaien >Veiligheid blijft belangrijk: o.a. bijmaaien langs paden, wegen en kruisingen. Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015

6 Het vastgestelde plan Blad van bomen en struiken blijft meer en langer liggen Wanneer: >2015, najaar; Wat: >Minder vaak blad ruimen en op sommige plekken helemaal niet. Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015

7 Het vastgestelde plan Aanpassen serviceniveau Wanneer: >2016, in 2015 al start nieuwe werkwijze. Wat: >Alleen nog veiligheidsmeldingen direct afhandelen bv: >Een boom die op weg dreigt te vallen. >Te ver uitgroeide struiken of gras, waardoor kruispunt van weg totaal onoverzichtelijk is. >Overige meldingen: Niet meer nodig  reguliere onderhoud. Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015

8 Het vastgestelde plan Mogelijk gaan fonteinen op enkele plekken uit >Wanneer: uitgesteld tot 2016 door gemeenteraad; >Wat: Fonteinen gaan op plekken uit als er geen adoptant wordt gevonden. Kleine veranderingen binnenstad >Wanneer: 2016 >Wat: specifieke maatregelen binnenstad, zoals: stoppen sfeerverlichting of openbare toiletten. Als geen oplossing/ adoptanten worden gevonden. Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015

9 Het vastgestelde plan Adoptie of zelfbeheer van delen openbare ruimte door bewoners of partners Concrete voorbeelden brainstorm en pilots meer zelfbeheer: >(Dorpsraad) Boekelo. >Gezamenlijke bedrijventerreinen. Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015

10 Andere relevante veranderingen in de openbare ruimte Geen gebruik meer van bestrijdingsmiddelen op verharding: >Opdracht/ motie van de raad; >Betekent: >Voorlopig proberen de huidige beeldkwaliteit te behouden; >Meer inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Verkoop van groen: >Apart traject met start rond de zomer 2015; >Ook aanpak illegaal in gebruik genomen groen; >Eerst via pilots, daarna ervaringen stedelijk gebruiken; >Communicatie en informatie volgt. Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015

11 Vervolg & communicatie: Alle informatie: >www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte;www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte >Nieuws over veranderingen; >Kaarten; Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015

12 Vervolg & communicatie >Veranderingen doorvoeren; >Communiceren; >Nog op zoek naar benodigde € 700.000,- per 2017 voor hele stad; Vraag: >Kunnen we samen een wijkbeheerplan maken van Pathmos? Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015

13 Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015 Afstemming o.a. met: - Wijk- en dorpsraden; - Stedelijke ontwikkeling - Stadsdeelmanagement - Leefomgeving (riool, wegen, verlichting) - Specifiek LO: Onderhoud Enschede - Wijkagent - Alifa - Woningcorporaties 3. Buurtwandelingen 4. Buurtgesprekken 2. Bewonersenquêtes (digitaal en analoog) Vijf stappen tot het wijkbeheerplan 1. Afstemming intern en partners

14 VRAGEN? Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Datum: April 2015


Download ppt "Wijkraad Pathmos Veranderingen openbare ruimte SprekerRichard Belshof Datum April 2015 PlaatsEnschede."

Verwante presentaties


Ads door Google