De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkraad Pathmos Veranderingen openbare ruimte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkraad Pathmos Veranderingen openbare ruimte"— Transcript van de presentatie:

1 Wijkraad Pathmos Veranderingen openbare ruimte
Spreker Richard Belshof Datum April 2015 Plaats Enschede

2 Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte
Doel presentatie Doel: Samen bespreken van de concrete veranderingen in de openbare ruimte; Datum: April 2015

3 Terugblik Wat was de te behalen taakstelling:
Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Terugblik Wat was de te behalen taakstelling: 1 miljoen euro structureel vanaf 2015; 1,5 miljoen euro vanaf 2016; 2 miljoen euro structureel vanaf 2017; Aanvullende taakstellingen vanuit andere beleidsterreinen. Wat was het budget waar het over ging? Ruim 13 miljoen euro. Over welke onderdelen ging het? Gehele openbare ruimte: Groen, wegen, riolering, openbare verlichting, enz. Datum: April 2015

4 Het vastgestelde plan 12 november 2015
Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Het vastgestelde plan 12 november 2015 De gemeenteraad stelt plan vast voor in totaal 1,5 miljoen t/m 2016 (waarvan euro éénmalig); Nog € ,- structureel te vinden vanaf 2017. Hoofdlijnen plan: 2015: Minder gras maaien binnen en buiten de kom 2015: Minder blad ruimen 2015: Verkoop groen  Apart traject! : diverse interne bezuinigingen (bedrijfsvoering e.a.) 2016: Aanpassen serviceniveau (meldingen) 2016: Binnenstad: Kleinere veranderingen; 2016: Deel fonteinen gaan uit/ overdragen aan partners; 2017: Nog € ,- te vinden…. Datum: April 2015

5 Het vastgestelde plan Minder gras maaien binnen en buiten de kom
Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Het vastgestelde plan Minder gras maaien binnen en buiten de kom Wanneer: 2015, vanaf start maaiseizoen Wat: Binnen kom: Ongeveer helft gazon wordt lang gras Buiten kom: meer lang gras/ minder maaien Veiligheid blijft belangrijk: o.a. bijmaaien langs paden, wegen en kruisingen. Datum: April 2015

6 Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte
Het vastgestelde plan Blad van bomen en struiken blijft meer en langer liggen Wanneer: 2015, najaar; Wat: Minder vaak blad ruimen en op sommige plekken helemaal niet. Datum: April 2015

7 Het vastgestelde plan Aanpassen serviceniveau Wanneer:
Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Het vastgestelde plan Aanpassen serviceniveau Wanneer: 2016, in 2015 al start nieuwe werkwijze. Wat: Alleen nog veiligheidsmeldingen direct afhandelen bv: Een boom die op weg dreigt te vallen. Te ver uitgroeide struiken of gras, waardoor kruispunt van weg totaal onoverzichtelijk is. Overige meldingen: Niet meer nodig  reguliere onderhoud. Datum: April 2015

8 Het vastgestelde plan Mogelijk gaan fonteinen op enkele plekken uit
Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Het vastgestelde plan Mogelijk gaan fonteinen op enkele plekken uit Wanneer: uitgesteld tot 2016 door gemeenteraad; Wat: Fonteinen gaan op plekken uit als er geen adoptant wordt gevonden. Kleine veranderingen binnenstad Wanneer: 2016 Wat: specifieke maatregelen binnenstad, zoals: stoppen sfeerverlichting of openbare toiletten. Als geen oplossing/ adoptanten worden gevonden. Datum: April 2015

9 Het vastgestelde plan Adoptie of zelfbeheer
Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Het vastgestelde plan Adoptie of zelfbeheer van delen openbare ruimte door bewoners of partners Concrete voorbeelden brainstorm en pilots meer zelfbeheer: (Dorpsraad) Boekelo. Gezamenlijke bedrijventerreinen. Datum: April 2015

10 Andere relevante veranderingen in de openbare ruimte
Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Andere relevante veranderingen in de openbare ruimte Geen gebruik meer van bestrijdingsmiddelen op verharding: Opdracht/ motie van de raad; Betekent: Voorlopig proberen de huidige beeldkwaliteit te behouden; Meer inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Verkoop van groen: Apart traject met start rond de zomer 2015; Ook aanpak illegaal in gebruik genomen groen; Eerst via pilots, daarna ervaringen stedelijk gebruiken; Communicatie en informatie volgt. Datum: April 2015

11 Vervolg & communicatie:
Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Vervolg & communicatie: Alle informatie: Nieuws over veranderingen; Kaarten; Datum: April 2015

12 Vervolg & communicatie
Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Vervolg & communicatie Veranderingen doorvoeren; Communiceren; Nog op zoek naar benodigde € ,- per 2017 voor hele stad; Vraag: Kunnen we samen een wijkbeheerplan maken van Pathmos? Datum: April 2015

13 Vijf stappen tot het wijkbeheerplan
Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte Vijf stappen tot het wijkbeheerplan Afstemming o.a. met: - Wijk- en dorpsraden; - Stedelijke ontwikkeling - Stadsdeelmanagement - Leefomgeving (riool, wegen, verlichting) - Specifiek LO: Onderhoud Enschede - Wijkagent - Alifa - Woningcorporaties 1. Afstemming intern en partners 2. Bewonersenquêtes (digitaal en analoog) 3. Buurtwandelingen 4. Buurtgesprekken Datum: April 2015

14 VRAGEN? Wijkraad Pathmos - Veranderingen openbare ruimte
Datum: April 2015


Download ppt "Wijkraad Pathmos Veranderingen openbare ruimte"

Verwante presentaties


Ads door Google