De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebiedsgericht werken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebiedsgericht werken"— Transcript van de presentatie:

1 Gebiedsgericht werken
In de gemeente Leeuwarden!

2 Formeel herindelingsproces
Algemeen 7 gemeenten betrokken bij 3 herindelingen. Leeuwarden direct betrokken bij 2 van de 3 herindelingen: - herindeling Leeuwarden –Leeuwarderadeel - opsplitsing Littenseradiel De 3 herindelingen samen in één herindelingsadvies naar BZK Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

3 Tijdlijn herindelingsproces
Nov 2015: gezamenlijk herindelingsontwerp naar de raden Mrt/apr 2016: definitief herindelingsontwerp naar de Provincie Juni 2016: herindelingsadvies naar BZK Sept 2016–juni 2017: behandeling wetsontwerp door Parlement Sept 2017: publicatie herindelingswet Nov. 2017: herindelingsverkiezingen Jan. 2018: herindelingsgemeente van start. Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

4 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

5 Gebiedsgericht werken in de gemeente Leeuwarden
Samen aan de slag Een kwestie van aanpakken Gebiedsgericht werken in de gemeente Leeuwarden Gebiedsgericht werken in Leeuwarden Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

6 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015
Opzet presentatie Waarom werken we gebiedsgericht? Hoe doen we dat? Wat levert het op? Welke lessen hebben we geleerd? Wat gaan we binnenkort nog doen? Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

7 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens
Waarom? Meer invloed van burgers op hun eigen omgeving (wijk of dorp). Nadruk op communicatie, vraaggericht werken en uitvoering. Versterking gebiedsgericht werken vanuit de gemeentelijke diensten. Raadsbesluit september 2004 -zie ook het collegeprogramma op Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

8 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

9 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015
Hoe doen we dat? Een samenstel aan maatregelen in: het buitenproces (tussen gemeente en wijk/dorpsbewoners) én vooral ook het binnenproces (binnen de gemeente en andere professionele organisaties) Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

10 Binnenproces: rolverdeling
De lijn (vakmensen) is verantwoordelijk voor gebiedsgericht werken en communicatie daarover Wijk-/dorpsmanager is regisseur bij complexere problemen en als gids/relatiemakelaar Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

11 Buitenproces: randvoorwaarden
Veel ruimte voor eigen identiteit wijken en dorpen Grote inbreng van wijkpanels/dorpsbelangen en groepen initiatiefnemers Ruime faciliteiten en status om als panel/dorpsbelang zelfstandig te kunnen opereren Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

12 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens
Belangrijk: Start waar mogelijk bij de bewoners: wijk- en dorpsvisies Snelle en adequate afhandeling van meldingen en (kleine) wensen via 14058 Afspraak is afspraak: wees open en duidelijk (zeggen wat je doet, doen wat je zegt). Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

13 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

14 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

15 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015
De politiek Wijk- /dorpenwethouders (geïnformeerd door wijk-/dorpenmanager) Fracties in de wijk/dorp Relatie met raad Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

16 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

17 Instrumenten: budgetten
Wijk- en dorpsbudgetten: voor investeringen, activiteiten en eigen functioneren Voor wijken/dorpen < 1000 inwoners vast bedrag (staffel afhankelijk van grootte) Voor wijken/dorpen > 1000 inwoners vast bedrag (€ 6000) + bedrag per inwoner Variatie van € 1000 tot € Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

18 Instrumenten: wijk/dorpsprogramma
Inbreng van gemeente, corporatie, panel/dorpsbelang, sociaal wijkteam Doelgroep: bewoners, professionals én politiek Vooraankondiging, naslagwerk én platform panels Breed verspreid (huis aan huis) Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

19 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens
op 2 november 2015

20 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

21 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015
Wat levert het op? (Bij de wijken/dorpen) inzet op grote problemen en plannen, i.p.v. klachten Veel initiatieven van bewonersgroepen op de agenda (Bij de gemeente) planmatiger werken Betere afstemming op signalen (sociaal-fysiek) Gebiedsgericht werken wordt beleefd als succes Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

22 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015
Wat levert het op? Wijk-/dorpsprogramma’s Aanpak Heechterp-Schieringen Aanpak vijf aandachtswijken Aanpak dorpennota Leeuwarden Aanpak notitie nieuwe dorpen (vanaf 2014) Programma Grou Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

23 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

24 De lessen: mogelijke barrières
Buitenproces: Misfit gepassioneerde amateurs en rationele professionals Legitimiteit panels/dorpsbelangen Participatiemoeheid Betrekken overige instellingen Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

25 De lessen: mogelijke barrières
Binnenproces: Democratische drukte Gebiedsgerichtheid middenkader Onvoldoende “hergebruik” opgedane ervaring Rol wijk/dorpsmanager soms nog te onduidelijk Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

26 De lessen: oplossingen intern
‘Ja, tenzij’-houding Rollen en verantwoordelijkheden bij grote plannen vooraf bespreken en vastleggen Zorg voor projectleiding ook in uitvoeringsfase Digitalisering wijkkaart/wijk- en dorpsprogramma Interne opleidingstrajecten benutten of opzetten Marketing panels/dorpsbelangen Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

27 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

28 Ontwikkelingen team Wijkmanagement
Van Directie Stadsontwikkeling naar Welzijn (verbinden fysiek met sociaal domein) Uitbreiding team; samen met gebiedsgerichte collega’s Welzijn Naast account voor wijkpanels en dorpsbelangen nu ook account voor wijkgebouwen en dorpshuizen Op nieuwe plek rol/positie markeren (aanjager van andere houding en gedrag) Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

29 Vervolg wijken- dorpenbeleid
Toekomstbestendig maken Discussiepunten: (democratische) legitimiteit panels Samenwerking wijkpanels wijkverenigingen en dorpsbelangen dorpshuizen Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

30 Gebiedsgericht werken in de gemeente Leeuwarden: we blijven aanpakken!
Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015


Download ppt "Gebiedsgericht werken"

Verwante presentaties


Ads door Google