De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebiedsgericht werken In de gemeente Leeuwarden!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebiedsgericht werken In de gemeente Leeuwarden!."— Transcript van de presentatie:

1 Gebiedsgericht werken In de gemeente Leeuwarden!

2 Formeel herindelingsproces Algemeen 7 gemeenten betrokken bij 3 herindelingen. Leeuwarden direct betrokken bij 2 van de 3 herindelingen: - herindeling Leeuwarden –Leeuwarderadeel - opsplitsing Littenseradiel De 3 herindelingen samen in één herindelingsadvies naar BZK Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

3 Tijdlijn herindelingsproces Nov 2015: gezamenlijk herindelingsontwerp naar de raden Mrt/apr 2016: definitief herindelingsontwerp naar de Provincie Juni 2016: herindelingsadvies naar BZK Sept 2016–juni 2017: behandeling wetsontwerp door Parlement Sept 2017: publicatie herindelingswet Nov. 2017: herindelingsverkiezingen Jan. 2018: herindelingsgemeente van start. Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

4 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

5 Samen aan de slag Gebiedsgericht werken in Leeuwarden Een kwestie van aanpakken Gebiedsgericht werken in de gemeente Leeuwarden

6 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Opzet presentatie Waarom werken we gebiedsgericht? Hoe doen we dat? Wat levert het op? Welke lessen hebben we geleerd? Wat gaan we binnenkort nog doen?

7 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Waarom? Meer invloed van burgers op hun eigen omgeving (wijk of dorp). Nadruk op communicatie, vraaggericht werken en uitvoering. Versterking gebiedsgericht werken vanuit de gemeentelijke diensten. Raadsbesluit september 2004 -zie ook het collegeprogramma 2014-2018 op www.iedereenisleeuwarden.nl-

8 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

9 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Hoe doen we dat? Een samenstel aan maatregelen in: het buitenproces (tussen gemeente en wijk/dorpsbewoners) én vooral ook het binnenproces (binnen de gemeente en andere professionele organisaties)

10 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Binnenproces: rolverdeling De lijn (vakmensen) is verantwoordelijk voor gebiedsgericht werken en communicatie daarover Wijk-/dorpsmanager is regisseur bij complexere problemen en als gids/relatiemakelaar

11 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Buitenproces: randvoorwaarden Veel ruimte voor eigen identiteit wijken en dorpen Grote inbreng van wijkpanels/dorpsbelangen en groepen initiatiefnemers Ruime faciliteiten en status om als panel/dorpsbelang zelfstandig te kunnen opereren

12 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Belangrijk: Start waar mogelijk bij de bewoners: wijk- en dorpsvisies Snelle en adequate afhandeling van meldingen en (kleine) wensen via 14058 Afspraak is afspraak: wees open en duidelijk (zeggen wat je doet, doen wat je zegt).

13 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

14

15 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 De politiek Wijk- /dorpenwethouders (geïnformeerd door wijk-/dorpenmanager) Fracties in de wijk/dorp Relatie met raad

16 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

17 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Instrumenten: budgetten Wijk- en dorpsbudgetten: –voor investeringen, activiteiten en eigen functioneren –Voor wijken/dorpen < 1000 inwoners vast bedrag (staffel afhankelijk van grootte) –Voor wijken/dorpen > 1000 inwoners vast bedrag (€ 6000) + bedrag per inwoner –Variatie van € 1000 tot € 43.000

18 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Instrumenten: wijk/dorpsprogramma Inbreng van gemeente, corporatie, panel/dorpsbelang, sociaal wijkteam Doelgroep: bewoners, professionals én politiek Vooraankondiging, naslagwerk én platform panels Breed verspreid (huis aan huis)

19 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

20 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

21 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Wat levert het op? (Bij de wijken/dorpen) inzet op grote problemen en plannen, i.p.v. klachten Veel initiatieven van bewonersgroepen op de agenda (Bij de gemeente) planmatiger werken Betere afstemming op signalen (sociaal-fysiek) Gebiedsgericht werken wordt beleefd als succes

22 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Wat levert het op? Wijk-/dorpsprogramma’s Aanpak Heechterp-Schieringen Aanpak vijf aandachtswijken Aanpak dorpennota Leeuwarden Aanpak notitie nieuwe dorpen (vanaf 2014) Programma Grou

23 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

24 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 De lessen: mogelijke barrières Buitenproces: Misfit gepassioneerde amateurs en rationele professionals Legitimiteit panels/dorpsbelangen Participatiemoeheid Betrekken overige instellingen

25 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 De lessen: mogelijke barrières Binnenproces: Democratische drukte Gebiedsgerichtheid middenkader Onvoldoende “hergebruik” opgedane ervaring Rol wijk/dorpsmanager soms nog te onduidelijk

26 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 De lessen: oplossingen intern ‘Ja, tenzij’-houding Rollen en verantwoordelijkheden bij grote plannen vooraf bespreken en vastleggen Zorg voor projectleiding ook in uitvoeringsfase Digitalisering wijkkaart/wijk- en dorpsprogramma Interne opleidingstrajecten benutten of opzetten Marketing panels/dorpsbelangen

27 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015

28 Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015 Ontwikkelingen team Wijkmanagement -Van Directie Stadsontwikkeling naar Welzijn (verbinden fysiek met sociaal domein) -Uitbreiding team; samen met gebiedsgerichte collega’s Welzijn -Naast account voor wijkpanels en dorpsbelangen nu ook account voor wijkgebouwen en dorpshuizen -Op nieuwe plek rol/positie markeren (aanjager van andere houding en gedrag)

29 Vervolg wijken- dorpenbeleid Toekomstbestendig maken Discussiepunten: –(democratische) legitimiteit panels –Samenwerking wijkpanels wijkverenigingen en dorpsbelangen dorpshuizen Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Stiens op 2 november 2015

30 Bezoek fusiegemeenten NOF DFM, 9 november 2015 Gebiedsgericht werken in de gemeente Leeuwarden: we blijven aanpakken!


Download ppt "Gebiedsgericht werken In de gemeente Leeuwarden!."

Verwante presentaties


Ads door Google