De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Groenadoptie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Groenadoptie"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Groenadoptie

2 Inhoud Kader Definitie Groenadoptie Een breed begrip Wat er al gebeurt
Spelregels / Werkwijze Nieuwe groenadoptie Trends Communicatie

3 Kader Maatschappelijke ontwikkelingen Collegeprogramma
Wettelijke verantwoordelijkheden

4 Wat is groenadoptie Groenadoptie is:
Het beheren van openbaar groen door bewoners Het terrein blijft: - groen; - openbaar toegankelijk; - eigendom van de gemeente. In gesprek met gemeente Doelstellingen: Invloed op eigen leefomgeving Sociale cohesie bevorderen Kwaliteit en diversiteit van de openbare ruimte

5 Een breed begrip Groenadoptie is ook: Stadstuinbouw op bouwlocaties
Boomspiegels en geveltuintjes (individueel) Rotondes (bedrijven) Stichting bij parken (zelfwerkzaamheid) Speelplekken en groen Vrijwilligers van Landschap Noord-Holland Parkmanagement op bedrijventerreinen Zwerfvuilinitiatieven Uitlenen gereedschap Plaatsen van buurtkisten met gereedschap Maaien grasvelden van extensief naar intensief

6 Wat er al gebeurt Bewonersbeheerovereenkomsten voor snippergroen, delen van parken en speelplekken Bewonersbeheerovereenkomsten voor bouwterreinen Stadstuinbouw op braakliggende bouwterreinen Stichtingen en speeltuinverenigingen Zwerfafval Samenwerking met woningbouwverenigingen Samenwerking met scholen Samenwerking met zaanse milieuorganisaties Parkmanagement bedrijventerreinen

7 Spelregels / Werkwijze
Initiatief ligt bij de bewoners; In gesprek/telefoon/mail toetsen: Is er een reëel beeld van wensen en belasting; Wat is de locatie (denk aan hoofdstructuur en eigendom); Is continuïteit geborgd; Gemeente legt afspraken vast, verslag van overleg; De locatie blijft groen en openbaar (eigendom blijft bij gemeente); Afstemming met omwonenden door bewoners en andere stakeholders Regelgeving blijft gelden, gemeente blijft aansprakelijk; Overdracht in de huidige staat; aanpassingen zijn alleen in overleg toegestaan; Gemeente kan ondersteuning bieden: advies of materiaal of gereedschap Vastleggen van afspraken in een informele overeenkomst, maatwerk;

8 Voorbeelden Czaar Peterplantsoen Hondenspeelterrein ‘Smulbos’
Bakkenplan Russische buurt Speelplek Olympus en Busken Jeroen Boschstraat Cornelis Vettuin Speel en sport Rode Ring Bollen planten Inzaaien met bloemenmengsel voor bijen en vlinders Dr. Bonstraat Zwerfvuilestafette

9 Voorbeeld De Busken Bewoners maken van oude tegels plantenbakken bij speelplek De Busken. Speelplek wordt ook onderhouden door bewoners.

10 Voorbeeld Dr. Bonstraat
Kinderen, Ouders, School De Bijenkorf, Zaanse milieuorganisaties Gemeente Zaanstad zaaien samen een plantvak in met een vlinder en bijenmengsel.

11 Voorbeeld Cornelis Vettuin

12 Voorbeeld Rode Ring Bewoners en kinderen maken zelf een sportveld, een speelplek met oude toestellen van de gemeente en bakken met groente en fruit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst tekent wethouder Vissers-Koopman de overeenkomst met de bewoners. De adoptieplek is tijdelijk, omdat het op een bouwterrein ligt.

13 Zwerfvuilestafette

14 Trends Er zijn al circa 160 initiatieven
Ruim de helft heeft een overeenkomst 40% van de aanvragen komt uit herstructureringswijken 20% van de aanvragen komt uit omvormingen 40% van de aanvragen zijn spontane bewonersinitiatieven

15 Communicatie Van passief naar actief uitdragen Folder groenadoptie
Aantal artikelen in verschillende gemeentelijke communicatiemiddelen, zoals huis aan huis bladen, social media, website en pers Aanbieden toelichting aan maatschappelijke of bewonersorganisaties in de wijken; toelichting bij herstructureringsbijeenkomsten Relatiebeheer van groenadoptanten Groenadoptie wordt herkenbaar door een tegel of bordje Alle vastgelegde adopties worden vermeld in de Zaanatlas Stakeholders stimuleren om social media te gebruiken voor adoptieprojecten


Download ppt "Presentatie Groenadoptie"

Verwante presentaties


Ads door Google