De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAGINA1 Presentatie Groenadoptie. PAGINA2 Inhoud Kader Definitie Groenadoptie Een breed begrip Wat er al gebeurt Spelregels / Werkwijze Nieuwe groenadoptie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAGINA1 Presentatie Groenadoptie. PAGINA2 Inhoud Kader Definitie Groenadoptie Een breed begrip Wat er al gebeurt Spelregels / Werkwijze Nieuwe groenadoptie."— Transcript van de presentatie:

1 PAGINA1 Presentatie Groenadoptie

2 PAGINA2 Inhoud Kader Definitie Groenadoptie Een breed begrip Wat er al gebeurt Spelregels / Werkwijze Nieuwe groenadoptie Trends Communicatie

3 PAGINA3 Kader Maatschappelijke ontwikkelingen Collegeprogramma Wettelijke verantwoordelijkheden

4 PAGINA4 Wat is groenadoptie Groenadoptie is: Het beheren van openbaar groen door bewoners Het terrein blijft: - groen; - openbaar toegankelijk; - eigendom van de gemeente. In gesprek met gemeente Doelstellingen: Invloed op eigen leefomgeving Sociale cohesie bevorderen Kwaliteit en diversiteit van de openbare ruimte

5 PAGINA5 Een breed begrip Groenadoptie is ook: Stadstuinbouw op bouwlocaties Boomspiegels en geveltuintjes (individueel) Rotondes (bedrijven) Stichting bij parken (zelfwerkzaamheid) Speelplekken en groen Vrijwilligers van Landschap Noord-Holland Parkmanagement op bedrijventerreinen Zwerfvuilinitiatieven Uitlenen gereedschap Plaatsen van buurtkisten met gereedschap Maaien grasvelden van extensief naar intensief

6 PAGINA6 Wat er al gebeurt Bewonersbeheerovereenkomsten voor snippergroen, delen van parken en speelplekken Bewonersbeheerovereenkomsten voor bouwterreinen Stadstuinbouw op braakliggende bouwterreinen Stichtingen en speeltuinverenigingen Zwerfafval Samenwerking met woningbouwverenigingen Samenwerking met scholen Samenwerking met zaanse milieuorganisaties Parkmanagement bedrijventerreinen

7 PAGINA7 Spelregels / Werkwijze 1.Initiatief ligt bij de bewoners; 2.In gesprek/telefoon/mail toetsen: –Is er een reëel beeld van wensen en belasting; –Wat is de locatie (denk aan hoofdstructuur en eigendom); –Is continuïteit geborgd; 3.Gemeente legt afspraken vast, verslag van overleg; 4.De locatie blijft groen en openbaar (eigendom blijft bij gemeente); 5.Afstemming met omwonenden door bewoners en andere stakeholders 6.Regelgeving blijft gelden, gemeente blijft aansprakelijk; 7.Overdracht in de huidige staat; aanpassingen zijn alleen in overleg toegestaan; 8.Gemeente kan ondersteuning bieden: advies of materiaal of gereedschap 9.Vastleggen van afspraken in een informele overeenkomst, maatwerk;

8 PAGINA Voorbeelden 8 Czaar Peterplantsoen Hondenspeelterrein ‘Smulbos’ Bakkenplan Russische buurt Speelplek Olympus en Busken Jeroen Boschstraat Cornelis Vettuin Speel en sport Rode Ring Bollen planten Inzaaien met bloemenmengsel voor bijen en vlinders Dr. Bonstraat Zwerfvuilestafette

9 PAGINA Voorbeeld De Busken Bewoners maken van oude tegels plantenbakken bij speelplek De Busken. Speelplek wordt ook onderhouden door bewoners. 9

10 PAGINA Voorbeeld Dr. Bonstraat Kinderen, Ouders, School De Bijenkorf, Zaanse milieuorganisaties Gemeente Zaanstad zaaien samen een plantvak in met een vlinder en bijenmengsel. 10

11 PAGINA Voorbeeld Cornelis Vettuin 11

12 PAGINA Voorbeeld Rode Ring Bewoners en kinderen maken zelf een sportveld, een speelplek met oude toestellen van de gemeente en bakken met groente en fruit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst tekent wethouder Vissers-Koopman de overeenkomst met de bewoners. De adoptieplek is tijdelijk, omdat het op een bouwterrein ligt. 12

13 PAGINA Zwerfvuilestafette 13

14 PAGINA Er zijn al circa 160 initiatieven Ruim de helft heeft een overeenkomst 40% van de aanvragen komt uit herstructureringswijken 20% van de aanvragen komt uit omvormingen 40% van de aanvragen zijn spontane bewonersinitiatieven Trends 14

15 PAGINA Communicatie Van passief naar actief uitdragen Folder groenadoptie Aantal artikelen in verschillende gemeentelijke communicatiemiddelen, zoals huis aan huis bladen, social media, website en pers Aanbieden toelichting aan maatschappelijke of bewonersorganisaties in de wijken; toelichting bij herstructureringsbijeenkomsten Relatiebeheer van groenadoptanten Groenadoptie wordt herkenbaar door een tegel of bordje Alle vastgelegde adopties worden vermeld in de Zaanatlas Stakeholders stimuleren om social media te gebruiken voor adoptieprojecten 15


Download ppt "PAGINA1 Presentatie Groenadoptie. PAGINA2 Inhoud Kader Definitie Groenadoptie Een breed begrip Wat er al gebeurt Spelregels / Werkwijze Nieuwe groenadoptie."

Verwante presentaties


Ads door Google