De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ons doel Bestaande en nieuwe cliënten en hun mantelzorgers tijdig en goed laten weten waar ze aan toe zijn. Inwoners van Lelystad correct en laagdrempelig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ons doel Bestaande en nieuwe cliënten en hun mantelzorgers tijdig en goed laten weten waar ze aan toe zijn. Inwoners van Lelystad correct en laagdrempelig."— Transcript van de presentatie:

1 Ons doel Bestaande en nieuwe cliënten en hun mantelzorgers tijdig en goed laten weten waar ze aan toe zijn. Inwoners van Lelystad correct en laagdrempelig informeren over de Lelystadse aanpak en het Lelystadse beleid. Het faciliteren van professionals, zodat zij hun belangrijke informerende rol of hun doorverwijsrol goed kunnen vervullen. Goed Lelystads beleid maken met draagvlak. Een bijdrage leveren aan een cultuurverandering tot de ‘participatiesamenleving’ Besluitvorming: 8 juli in college en ter informatie naar de gemeenteraad

2 COMMUNICATIEPLAN VERANDERINGEN IN DE AWBZ/WMO EN JEUGDHULP Tot nu toe 4 Expertmeetings met 80 organisaties Feedbackronde kadernota organisaties Conferentie Bijeenkomsten na vaststelling kadernota’s Website Nieuwsbrieven Publiekssamenvattingen kadernota’s Formele adviesrol Wmo Cliëntenraad en Jeugdcliëntenraad Gesprekken met huisartsen, GOL, onderwijs, communicatieadviseurs, ….. Gesprekken met cliënten en cliëntvertegenwoordigers

3 COMMUNICATIEPLAN VERANDERINGEN IN DE AWBZ/WMO EN JEUGDHULP Doel: Bestaande en nieuwe cliënten goed en tijdig laten weten waar ze aan toe zijn Middelen Persoonlijk gesprek met Sociaal wijkteam voor AWBZ / Wmo Persoonlijke brief thuis (voor jeugd via aanbieders) Maandelijkse advertentie in de Flevopost Maandelijkse nieuwsbrieven AWBZ / Wmo en Jeugdhulp Social media @gem_lelystad / nieuwsberichten / nieuwsfeeds Publiekssamenvattingen Website www.lelystad.nlwww.lelystad.nl Bijeenkomsten Lokale en regionale media De voordeur? Het Sociaal wijkteam te bereiken via wijkinfopunten (AWBZ / Wmo) Het Centrum Jeugd en Gezin (voor jeugd)

4 COMMUNICATIEPLAN VERANDERINGEN IN DE AWBZ/WMO EN JEUGDHULP Doel: Input krijgen Middelen Formele adviesrol Wmo Cliëntenraad en Jeugd Cliëntenraad Concept uitvoeringsplannen voor feedback naar de organisaties Tijdens bijeenkomsten Via website

5 COMMUNICATIEPLAN VERANDERINGEN IN DE AWBZ/WMO EN JEUGDHULP Doel: Professionals faciliteren in hun communicatie Middelen Vragen en antwoorden (op website) Afspraken over boodschap Kennisdeling communicatiemensen Toolbox artikelen op website Nieuwsbrief Maandelijkse informatiemail via contactpersonen organisaties Scholingsbijeenkomst huisartsen Professionele presentatie Sociaal wijkteam Logo Flyers www.welzijnindewijk.nl Filmpje(s) Trainingen klantcontactmedewerkers

6 COMMUNICATIEPLAN VERANDERINGEN IN DE AWBZ/WMO EN JEUGDHULP Doel: Vergroten van de participatiesamenleving Middelen Gemeentebrede campagne ‘Samen Lelystad’: samen leven, samen sterk Voorbeeldverhalen / inspirerende voorbeelden Digitale informatie Regelhulp Als rode draad in alles wat we doen

7 COMMUNICATIEPLAN VERANDERINGEN IN DE AWBZ/WMO EN JEUGDHULP Kennisdelen Communicatieaanpak organisaties Vragen en antwoorden


Download ppt "Ons doel Bestaande en nieuwe cliënten en hun mantelzorgers tijdig en goed laten weten waar ze aan toe zijn. Inwoners van Lelystad correct en laagdrempelig."

Verwante presentaties


Ads door Google