De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 december 2014. Stand van zaken Centrumplan – fase 1 ● Terugblik ● Financieel kader ● Risico’s ● Vooruitkijken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 december 2014. Stand van zaken Centrumplan – fase 1 ● Terugblik ● Financieel kader ● Risico’s ● Vooruitkijken."— Transcript van de presentatie:

1 1 december 2014

2 Stand van zaken Centrumplan – fase 1 ● Terugblik ● Financieel kader ● Risico’s ● Vooruitkijken

3 Terugblik – Centrumplan fase 1 Sinds januari 2014 is er weer veel gebeurd: ● Beroepen omgevingsvergunning winkelcentrum door Rechtbank ongegrond verklaard; ● Beroep tijdelijk winkelcentrum door Raad van State ongegrond verklaard; ● Leveringsakte gepasseerd; ● Diepwanden geheel gerealiseerd; ● Ankers wanden en vloeren gerealiseerd; ● Ontgraving voor 95% gereed; ● Liftkokers + werkvloer in uitvoering; ● Openbare ruimte winkelcentrum afgerond (m.u.v. deel definitieve bestrating) ● Aanleg dynamische afsluitingen gereed; ingebruikname 1 april 2015; ● Versmalling tweede Geulbrug Th. Dorrenplein afgerond.

4 Financieel kader centrumplan Geprognostiseerde plansaldo t.o.v. raadskader juni 2009: ● febr 2010: -/- € 1,6 mio ● juni 2010: -/- € 1,0 mio ● okt 2010: -/- € 1,0 mio ● jan 2011:-/- € 1,1 mio ● sept 2011:-/- € 1,1 mio ● jan 2012: + € 0,0 mio ● okt 2012: + € 0,0 mio ● apr 2013: + € 0,0 mio ● Jan 2014: + € 0,0 mio ● Nov 2014: + € 0,0 mio

5 Financieel kader centrumplan Actualiteit: ● in Q3-2014 financiële opzet geactualiseerd; ● Organisatiekosten (externe inhuur) vanaf 1-10 teruggebracht door aanpassingen projectorganisatie; ● Diverse verschuivingen binnen deelprojecten; ● Prognose: nog steeds binnen financiële kaders vastgesteld door Raad.

6 Vertrekpunt 2009

7

8 Opzet jan. 2014

9 Opzet Jan. 2014

10

11 Actuele opzet Samenvattend overzichtSaldo budget -/- kosten Samenvattende toelichting Algemene projectbudgetten€ 81.585,-Juridische kosten toebedeeld aan winkelcentrum Inrichting openbare ruimte€ 299.154Deel onvoorzien niet noodzakelijk + verschuiving naar andere posten Procedures en vergunningen€ 3.495,-- Communicatie- € 111.775,-Extra kosten i.v.m. vertraging en extra inzet voor afstemming centrumplan gerelateerde zaken Winkelcentrum incl. aankopen- € 140.661,-Extra organisatiekosten en juridische kosten Overige openbare ruimte en diversen - € 102.199,-Budget geluidsmaatregelen St. Pieterstraat Totaal+ € 29.600,-

12 Risico’s Risicobeheersing – hoe gaan we er mee om’ waar staan we nu? subsidievoorwaarden verkooprisico’s juridische kosten vertraging bestemmingsplan e.a. WonenZuid verwervingsrisico beeld stedenbouwkundige kaders gemeente v. markt bodem procedurerisico aanbesteding verkoop verwervingen bij afstel lagere grondbieding verscherpte regelgeving / eisen

13 Risico’s Actualiteiten: ● Extra controle van ingediende stukken en toezicht in de uitvoering in relatie tot toetsing- en acceptatieplan door de wijze waarop de stukken worden ingediend; ● Bodemverontreiniging was iets groter dan verwacht; ● In de begrotingsopzet is geen rekening gehouden met kosten voor nadeelcompensatie, dit is reeds vanaf 2009 helder gecommuniceerd. Vrij recent is er een algehele regeling nadeelcompensatie vastgesteld, de procedurekosten, los van de uitkomsten, passen niet binnen vooraf gestelde kaders en kunnen niet toegerekend worden aan het centrumplan.

14 Status stuurmogelijkheden Stuurmogelijkheden (knoppen) vanaf nu: ● materialisering openbare ruimte aanpassen ● verschillende opties openbare ruimte uitwerken ● omvang / fasering plangebied openbare ruimte aanpassen ● optimalisatie perceel Kop flat Dr. Erensstraat en pand Zink ● extra optimalisatie parkeergarage en winkelcentrum ● aanvullende subsidies voor Geulpoort aanboren ● optimalisatie organisatie om bijkomende kosten te verlagen ● optimalisatie parkeertarieven ● nog in te kopen delen openbare ruimte

15 Vervolg Financieel kader blijven beheersen door: ● druk op planning handhaven ● organisatie passend bij deze fase ● risico’s zijn vrijwel allemaal van tafel en dat past ook bij beperkte post resterend onvoorzien. Naar verwachting totaal onvoorzien project en openbare ruimte toereikend.

16 Vooruitkijken Wat staat ons de komende periode te wachten: ● Storten -2 vloer: week 51 en week 3; ● “Open dag” in de bouwkuip: januari 2015; ● Opbouw torenkranen (wk 3 en wk 8); ● Ruwbouw garage gereed tot begane grond: maart 2015 ● Gedeeltelijke ingebruikname DVP’s: april 2015 ● …


Download ppt "1 december 2014. Stand van zaken Centrumplan – fase 1 ● Terugblik ● Financieel kader ● Risico’s ● Vooruitkijken."

Verwante presentaties


Ads door Google