De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regie Beheer Openbare Ruimte, verstandshuwelijk of pure passie 12 Maart 2015 Rivierenland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regie Beheer Openbare Ruimte, verstandshuwelijk of pure passie 12 Maart 2015 Rivierenland."— Transcript van de presentatie:

1 Regie Beheer Openbare Ruimte, verstandshuwelijk of pure passie 12 Maart 2015 Rivierenland

2 Remko an Haack Voorheen afdelingshoofd Ruimtelijk Beheer gemeente Buren Verantwoordelijk voor overgang van buitendienst naar de AVRI Nu Projectleider / Interim manager Vervang Jan Braamskamp Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-20152

3 Voorgeschiedenis buitendienst gemeente Buren 1999 de eerste onderzoeken naar bestaansrecht buitendienst 2003 invullen vacatures 2009 besluit afslanking buitendienst 2010 nieuw college start onderzoek gehele uitplaatsing 2011 besluit uitwerking variant met de AVRI (binnen 9 maanden) 2012 overgang naar AVRI een lang traject tot aan de overgang Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-20153

4 AVRI Gouden Kans Lange tijd moeilijke onderhandelingen met vakbonden Politieke weerstand weerlegd Personeel onder een goed dak cultuur en arbeidsvoorwaarden ontwikkelingsmogelijkheden Gemeente stelt kaders, maar blijft verantwoordelijk Regievoering Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-20154

5 Evaluatie in 2013 Onderzoek door Stoutgroep Op basis van interviews alle partijen De belangrijkste bevindingen Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-20155

6 Proces Heldere projectorganisatie (projectgroep, stuurgroep, werkgroepen) Wisselende leiding van de buitendienst Betere sturing op betrokkenheid medewerkers Meer betrokkenheid van AVRI gewenst (DVO) Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-20156

7 Financiën Vooraf afspraken over een te behalen taakstelling op korte termijn maar niet voor de lange termijn Medewerkers vonden het lastig om taken en budgetten af te staan Strakkere sturing vanuit leiding/management gewenst Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-20157

8 Personeel Koste erg veel tijd en energie Al lange tijd stond de “eigen” buitendienst politiek ter discussie Medewerkers buitendienst werden sceptisch en trokken zich terug Sociaal plan proces van lange adem Omslag in de politiek Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-20158

9 Kwaliteit Beeldkwaliteitsplan, als uitgangspunt voor te leveren product nieuw voor AVRI en de buitendienst, maar ook voor opdrachtgever Meningsverschillen over financiën ( te weinig transparantie onderling) Samen ervaring opdoen met nieuwe manier van werken Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-20159

10 Regie / opdrachtgeverschap Te weinig aandacht aan besteed Focus was op uitplaatsing, zakelijke deal Te weinig aandacht voor de veranderende rol van binnendienst, opdrachtgever op afstand. Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201510

11 Overall Aanbevelingen Zakelijke relatie versus partnerschap Steek niet te zakelijk in, start meer als partner Start met zoeken naar gezamenlijke resultaten en doelstellingen Werk toe naar verzakelijking op termijn, vergroting van regiefunctie Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201511

12 Eigenaarsrol versus contractmanagement AVRI is gemeenschappelijke regeling Buren is (mede) eigenaar van AVRI Buren sluit contract met AVRI Deze rollen moet je goed scheiden Zowel operationeel als politiek Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201512

13 Verandermanagement Buren richting goed opdrachtgeverschap AVRI nieuwe taken Niet van vandaag op morgen Jaar proeftijd is kort Gun elkaar de tijd en respecteer elkaars leerproces Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201513

14 Begin 2014 dieptepunt in “samen- ”werking Relatie AVRI gemeente Buren stond onder grote druk Onderlinge verwachtingen lagen,mijlenver uiteen Veel frustraties onderling Financiële tegenvallers Commentaar op kwaliteit DVO met een aantal open einden Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201514

15 Stoppen of doorgaan Nieuw college AVRI nieuwe mensen in huis met achtergrond beheer Buren nieuwe contractmanager van buiten “zonder geheugen” In 2014 samen een verbeterplan opgesteld voor 2 e helft 2014 Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201515

16 Verbeterplan hoofdlijnen Duurzame samenwerking Gezamenlijk focussen op de toekomst Omissies uit het verleden zijn leermomenten Verbeteringen borgen in samenwerking Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201516

17 Verbeterplan 3 categorien Managementinformatie Investeren in samenwerking Verbeteren bedrijfsvoering AVRI Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201517

18 Financiën Taakstelling €260.000 (bijna 10%) per jaar vanaf 2016? Schoon schip met oude vorderingen uit ”proefperiode” Geen overschrijdingen Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201518

19 Rapportages Nieuwe rapportagesstructuur Sluit aan bij Planning en Control cyclus gemeente Jaarlijks aanpassen Uniforme wijze van rapportage ontwikkelen Contractmanagers stemmen af Relevante informatie Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201519

20 Contractaanpassingen Heldere afspraken en elkaar aanspreken Herformulering proces- en productafspraken Prestatiebestek 2015, Kwaliteitsplan 2015 Nieuwe afspraken meer- en minderwerk Geen overschrijdingen (vergt goede begroting) Ondertekenen, niet vrijblijvend Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201520

21 Investeren in samenwerking Laatste half jaar veel verbeterd Maar er kan meer Communiceren Proactief meewerken aan verbeteringen Elkaar opzoeken en vinden Bewustwording van elkaars rollen En coaching van medewerkers in 2015 Ontwikkelen tot volwaardige Partners Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201521

22 Investeren in samenwerken Trainen in partnerschap en bewustwording van elkaars rollen Rollen verhelderen Gemeente richt zich op de wat-vraag (loslaten) AVRI richt zich op de hoe-vraag Vaardigheden vergroten Vertrouwen in elkaar hebben Samen evalueren Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201522

23 Verbetering bedrijfsvoering IBOR door AVRI Jaarplan 2014 13 verbeterpunten Groot deel van gerealiseerd Sterk verbeterde aandacht voor bedrijfsvoering Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201523

24 Samenwerken is geen technisch proces Samenwerken is Afspraken maken Elkaar aanspreken Maar vooral Aanvoelen Respecteren Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201524

25 AVRI en BUREN Hebben de verloving overgeslagen Zijn gestart als een verstandshuwelijk Hebben een crisis gehad Ontwikkelen zich nu tot partners, Dat gaat niet zomaar Daar moet je wel wat voor doen Met PASSIE Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201525

26 Dank voor uw aandacht 12 maart 2015 Remko an Haack voor Stadswerk Anhaack Interim Management admin@anhaack.nl mob 06 43 90 5585 12-3-201526


Download ppt "Regie Beheer Openbare Ruimte, verstandshuwelijk of pure passie 12 Maart 2015 Rivierenland."

Verwante presentaties


Ads door Google