De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regie Beheer Openbare Ruimte, verstandshuwelijk of pure passie 12 Maart 2015 Rivierenland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regie Beheer Openbare Ruimte, verstandshuwelijk of pure passie 12 Maart 2015 Rivierenland."— Transcript van de presentatie:

1 Regie Beheer Openbare Ruimte, verstandshuwelijk of pure passie 12 Maart 2015 Rivierenland

2 Remko an Haack Voorheen afdelingshoofd Ruimtelijk Beheer gemeente Buren Verantwoordelijk voor overgang van buitendienst naar de AVRI Nu Projectleider / Interim manager Vervang Jan Braamskamp Anhaack Interim Management mob

3 Voorgeschiedenis buitendienst gemeente Buren 1999 de eerste onderzoeken naar bestaansrecht buitendienst 2003 invullen vacatures 2009 besluit afslanking buitendienst 2010 nieuw college start onderzoek gehele uitplaatsing 2011 besluit uitwerking variant met de AVRI (binnen 9 maanden) 2012 overgang naar AVRI een lang traject tot aan de overgang Anhaack Interim Management mob

4 AVRI Gouden Kans Lange tijd moeilijke onderhandelingen met vakbonden Politieke weerstand weerlegd Personeel onder een goed dak cultuur en arbeidsvoorwaarden ontwikkelingsmogelijkheden Gemeente stelt kaders, maar blijft verantwoordelijk Regievoering Anhaack Interim Management mob

5 Evaluatie in 2013 Onderzoek door Stoutgroep Op basis van interviews alle partijen De belangrijkste bevindingen Anhaack Interim Management mob

6 Proces Heldere projectorganisatie (projectgroep, stuurgroep, werkgroepen) Wisselende leiding van de buitendienst Betere sturing op betrokkenheid medewerkers Meer betrokkenheid van AVRI gewenst (DVO) Anhaack Interim Management mob

7 Financiën Vooraf afspraken over een te behalen taakstelling op korte termijn maar niet voor de lange termijn Medewerkers vonden het lastig om taken en budgetten af te staan Strakkere sturing vanuit leiding/management gewenst Anhaack Interim Management mob

8 Personeel Koste erg veel tijd en energie Al lange tijd stond de “eigen” buitendienst politiek ter discussie Medewerkers buitendienst werden sceptisch en trokken zich terug Sociaal plan proces van lange adem Omslag in de politiek Anhaack Interim Management mob

9 Kwaliteit Beeldkwaliteitsplan, als uitgangspunt voor te leveren product nieuw voor AVRI en de buitendienst, maar ook voor opdrachtgever Meningsverschillen over financiën ( te weinig transparantie onderling) Samen ervaring opdoen met nieuwe manier van werken Anhaack Interim Management mob

10 Regie / opdrachtgeverschap Te weinig aandacht aan besteed Focus was op uitplaatsing, zakelijke deal Te weinig aandacht voor de veranderende rol van binnendienst, opdrachtgever op afstand. Anhaack Interim Management mob

11 Overall Aanbevelingen Zakelijke relatie versus partnerschap Steek niet te zakelijk in, start meer als partner Start met zoeken naar gezamenlijke resultaten en doelstellingen Werk toe naar verzakelijking op termijn, vergroting van regiefunctie Anhaack Interim Management mob

12 Eigenaarsrol versus contractmanagement AVRI is gemeenschappelijke regeling Buren is (mede) eigenaar van AVRI Buren sluit contract met AVRI Deze rollen moet je goed scheiden Zowel operationeel als politiek Anhaack Interim Management mob

13 Verandermanagement Buren richting goed opdrachtgeverschap AVRI nieuwe taken Niet van vandaag op morgen Jaar proeftijd is kort Gun elkaar de tijd en respecteer elkaars leerproces Anhaack Interim Management mob

14 Begin 2014 dieptepunt in “samen- ”werking Relatie AVRI gemeente Buren stond onder grote druk Onderlinge verwachtingen lagen,mijlenver uiteen Veel frustraties onderling Financiële tegenvallers Commentaar op kwaliteit DVO met een aantal open einden Anhaack Interim Management mob

15 Stoppen of doorgaan Nieuw college AVRI nieuwe mensen in huis met achtergrond beheer Buren nieuwe contractmanager van buiten “zonder geheugen” In 2014 samen een verbeterplan opgesteld voor 2 e helft 2014 Anhaack Interim Management mob

16 Verbeterplan hoofdlijnen Duurzame samenwerking Gezamenlijk focussen op de toekomst Omissies uit het verleden zijn leermomenten Verbeteringen borgen in samenwerking Anhaack Interim Management mob

17 Verbeterplan 3 categorien Managementinformatie Investeren in samenwerking Verbeteren bedrijfsvoering AVRI Anhaack Interim Management mob

18 Financiën Taakstelling € (bijna 10%) per jaar vanaf 2016? Schoon schip met oude vorderingen uit ”proefperiode” Geen overschrijdingen Anhaack Interim Management mob

19 Rapportages Nieuwe rapportagesstructuur Sluit aan bij Planning en Control cyclus gemeente Jaarlijks aanpassen Uniforme wijze van rapportage ontwikkelen Contractmanagers stemmen af Relevante informatie Anhaack Interim Management mob

20 Contractaanpassingen Heldere afspraken en elkaar aanspreken Herformulering proces- en productafspraken Prestatiebestek 2015, Kwaliteitsplan 2015 Nieuwe afspraken meer- en minderwerk Geen overschrijdingen (vergt goede begroting) Ondertekenen, niet vrijblijvend Anhaack Interim Management mob

21 Investeren in samenwerking Laatste half jaar veel verbeterd Maar er kan meer Communiceren Proactief meewerken aan verbeteringen Elkaar opzoeken en vinden Bewustwording van elkaars rollen En coaching van medewerkers in 2015 Ontwikkelen tot volwaardige Partners Anhaack Interim Management mob

22 Investeren in samenwerken Trainen in partnerschap en bewustwording van elkaars rollen Rollen verhelderen Gemeente richt zich op de wat-vraag (loslaten) AVRI richt zich op de hoe-vraag Vaardigheden vergroten Vertrouwen in elkaar hebben Samen evalueren Anhaack Interim Management mob

23 Verbetering bedrijfsvoering IBOR door AVRI Jaarplan verbeterpunten Groot deel van gerealiseerd Sterk verbeterde aandacht voor bedrijfsvoering Anhaack Interim Management mob

24 Samenwerken is geen technisch proces Samenwerken is Afspraken maken Elkaar aanspreken Maar vooral Aanvoelen Respecteren Anhaack Interim Management mob

25 AVRI en BUREN Hebben de verloving overgeslagen Zijn gestart als een verstandshuwelijk Hebben een crisis gehad Ontwikkelen zich nu tot partners, Dat gaat niet zomaar Daar moet je wel wat voor doen Met PASSIE Anhaack Interim Management mob

26 Dank voor uw aandacht 12 maart 2015 Remko an Haack voor Stadswerk Anhaack Interim Management mob


Download ppt "Regie Beheer Openbare Ruimte, verstandshuwelijk of pure passie 12 Maart 2015 Rivierenland."

Verwante presentaties


Ads door Google