De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderopvang en onderwijs, partners in opleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderopvang en onderwijs, partners in opleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderopvang en onderwijs, partners in opleiding
ROCKO Kinderopvang en onderwijs, partners in opleiding

2 Partners Kinderstad Spring Kinderopvang Korein Kinderplein Roc Tilburg
Roc Ter Aa Helmond 19 kov-organisaties in volggroep

3 Het project (1) Inventariserend onderzoek voorjaar 2009
Opstellen van convenant juni 2009 Schrijven projectplan juli 2009 Inrichting project augustus 2009

4 Het project (2)

5 Stuurgroep Bestuurders c.q. MT-leden van de 6 partijen
Taken bij start project: Aansturen van projectleiding Sturing projectgroepen op afstand Besluitvorming (strategisch niveau) Vormen van duurzame overlegstructuur in- en extern

6 De projectgroepen Beeldvorming Curriculum en deskundigheidsbevordering
Beroepspraktijkvorming

7 Projectgroepen Gevormd door:
(Tactisch niveau) Functionarissen, kwaliteit, P&O, communicatie, pedagogiek, onderwijsarchitect Taken bij start project: Inhoudelijke uitwerking van opdrachten conform projectplan Leveren van eindproducten conform projectplan

8 Insteek Bottum-up !!

9 Evaluatie Evaluatie zomer 2010: Constatering vanuit projectleiding:
Met name “beeldvorming” is van belang bij uitwerking doelen andere projectgroepen Visie op beeldvorming strekt verder dan huidige of korte termijn beeld Te kort aan lange termijnvisie Behoefte aan concretisering en verdieping van de stip op de horizon Behoefte aan strategische lange termijn visie

10 Terug naar de stuurgroep……….
Gewenst resultaat: Gedragen concretisering visie lange termijn op strategisch niveau Vorm: Visiedag: “wat is het profiel van de beroepsbeoefenaar in 2020?” Nadere concretisering op strategisch niveau van gewenste resultaten en aansluitend vertaalslag met tactisch niveau

11 Stip op de horizon Visie op strategisch niveau:
Integraal aanbod onderwijs, opvang, zorg, vrije tijd voor kinderen van 0-14 jaar Versmelting van huidige functies Niet meer taak- maar rolgericht werken Niveaudifferentiatie binnen diverse rollen op MBO 3 en 4 en HBO Ontwikkelen van een basisopleiding gericht op kinderen 0-14 jaar met aansluitend specialisatie kinderopvang-onderwijs-zorg-cultuur-sport Brancheoverschrijdende aansluiting zoeken in Rocko-project en betrekken HBO

12 Stip op de horizon Vertaling naar tactisch niveau:
Door de stuurgroep: uitdragen van visie (draagvlak op alle niveaus van gezamenlijk gedragen visie) In eerste instantie: “Aardverschuiving…..” en weerstand….. Veel behoefte aan gedetailleerde vertaling!

13 Terug naar de projectgroepen……
Creëren commitment strategische visie Keulen en Aken zijn niet in een dag gebouwd Opdracht projectgroep <-> projectplan blijft gehandhaafd Inventariseren wat er binnen de opdracht nu al richting toekomst gedaan kan worden

14 Terug naar de projectgroepen……
Resultaten: Gedragen visie Procesafspraken matching BPV Procesafspraken stagebegeleiding Geformuleerde kernkwaliteiten beroepsbeoefenaars Communicatiestructuur beeldvorming Voorstel vanuit projectgroep curriculum: 2-sporen pilot Nieuw “opleidingstraject”

15 Terug naar de projectgroepen……
Voorstel vanuit projectgroep curriculum: 2-sporen pilot Nieuw opleidingstraject c.q. coachingstraject: “open staan voor de toekomst” ROC zet Praktijkbegeleider en stagiaire (student) samen in een veranderingstraject Uitgangspunt zijn de 5 kernkwaliteiten Verbinding voor alle ROCKO projectgroepen (BPV, Beeldvorming, Curriculum) Kweken van ambassadeurschap voor toekomst-proof pm-er VMBO Ontwikkelen van snuffelstages voor VMBO

16 Planning Symposium Kinderopvang, ROC’s, HBO’s en andere branches
Verdere uitwerking doelen projectplan Nieuw (vervolg) projectplan samenwerking andere branches Pilot


Download ppt "Kinderopvang en onderwijs, partners in opleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google