De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Convenant Rotterdam MKB-Rijnmond Half Time Tribune.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Convenant Rotterdam MKB-Rijnmond Half Time Tribune."— Transcript van de presentatie:

1 Convenant Rotterdam MKB-Rijnmond Half Time Tribune

2 Convenant Rotterdam De markt, dat zijn we samen! Samenwerken aan hetzelfde doel: Praktijkgerichte implementatie de sleutel tot succes Open convenant Convenant Rotterdam René de Kwaadsteniet Building Changes Half Time Tribune 14-10-2014

3 Vanuit een publiek-private integrale samenwerking leren, ontwikkelen en leerervaringen delen met als doel: Processen van elkaar te verbeteren’, Innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen Hinder voor de burgers en bedrijven te verminderen, Verspilling in routinematig inkopen terug te dringen, Het kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren, Het (sociaal-) maatschappelijk rendement bij de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte te maximaliseren. Waarom een open convenant Half Time Tribune 14-10-2014

4 Inspelen op de veranderende en verschuivende rol van de overheid en de markt. Vraag- en aanbodzijde kunnen elkaar leren kennen en respecteren in een veilige omgeving; Groei van expertise aan zowel de vraag- als aanbodzijde; Het kwaliteitsniveau van het proces en de geleverde diensten verbeteren; Continuiteit bewerkstelligen; Rendement verbeteren; Minder Risico; Beter aansluiting vraag en aanbod ; Minder hinder voor de burgers en bedrijven; Arbeidsparticipatie middels SROI duurzaam oplossen. Ambitie Half Time Tribune 14-10-2014

5 Beoogde resultaat Beter, sneller, goedkoper en zonder gedoe projecten realiseren! Half Time Tribune 14-10-2014

6 Hoe Betere samenwerking in de keten; Verschuiving in de rollen wat betreft taken en rolverdeling; Beter informatievoorziening; Wens en voorwaarde: Leren van elkaar Half Time Tribune 14-10-2014

7 Hoe (2) In de voorbereiding worden door de markt- en aanbodzijde samen de selectie- en gunningcriteria geformuleerd om de ambitie van het Convenant te behalen. De speerpunten in het Rotterdamse Convenant zijn: Duurzaamheid; Omgevingsmanagement. Social Return; Half-Time; BIM Total Cost of Ownership Half Time Tribune 14-10-2014

8 Effect Structuur en cultuurverandering Van technisch specificeren naar functioneel specificeren. Elkaars expertise inzetten om samen tot een efficiënter en beter resultaat te komen Vertrouwen en samenwerking Half Time Tribune 14-10-2014

9 Stand van Zaken Traditionele Aanbesteding Pilotproject 2 Pilotproject 1 Half Time Tribune 14-10-2014

10 Behaalde resultaten Transparante samenwerking Eenduidige EMVI criteria Eenduidige gunningscriteria en vastgesteld gunningssysteem Eenduidige stakeholders en omgevingsanalyse Gezamenlijke risico’s en maatregelen bepaald Doorlooptijd realisatie met 20% verkort Kwalitatief beter product Integraal kostenbesparingspotentieel vastgesteld op 30% Gerealiseerde integrale kostenbesparing 10% Gezamenlijk leren via monitoring en evaluatie Opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met de sector

11 De toekomst Het convenant wordt gecontinueerd voor 5 jaar 2015 t/m 2020. Jaarlijks worden nieuwe convenant projecten gestart, waarin de ontdekkingstocht naar optimale toepassing van het gedachtegoed van het Convenant wordt voortgezet. In 2015 starten met 5 nieuwe projecten. In Rotterdam doen we het SAMEN! Half Time Tribune 14-10-2014

12 De toekomst De convenantaanpak wordt verder uitgerold over Nederland. De aanpak is omarmd door een drietal belangrijke ambassadeurs; De heer S. Blok Minister voor Wonen en Rijksdienst De heer R. Voskuilen directeur stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam De heer D. Stuit voorzitter MKB-Infra In Nederland doen we het SAMEN! Half Time Tribune 14-10-2014

13 Convenant Rotterdam Rotterdam bouwt aan de verbindingen! Vragen? René de Kwaadsteniet Building Changes Tel: 0318-544902 Mob: 06-12157480 rdk@buildingchanges.nl

14 Convenant Rotterdam MKB-Rijnmond De markt, dat zijn we samen!


Download ppt "Convenant Rotterdam MKB-Rijnmond Half Time Tribune."

Verwante presentaties


Ads door Google