De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Theoretische Leerweg Op weg naar de toekomst!!. De Theoriegroepen 3 theoriegroepen: Bij de indeling is rekening gehouden met de sociaal-emotionele en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Theoretische Leerweg Op weg naar de toekomst!!. De Theoriegroepen 3 theoriegroepen: Bij de indeling is rekening gehouden met de sociaal-emotionele en."— Transcript van de presentatie:

1 Theoretische Leerweg Op weg naar de toekomst!!

2 De Theoriegroepen 3 theoriegroepen: Bij de indeling is rekening gehouden met de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling. Geen zmok-klassen, geen auti-klassen, maar 1 grote theorieafdeling!

3 De Leerkrachten Theoriegroep 1: Marco Vreeburg Theoriegroep 2:Peer Blijs Theoriegroep 3:Bob van ‘t Geloof Leerkracht ondersteuner: Tanja van Dongen

4 De Theorielessen De theorievakken zijn verdeeld onder de leerkrachten: Marco: Engels, Biologie (3 e jaars), Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer 2 Peer:Wiskunde, Biologie (4 e jaars), Natuur-Scheikunde, Rekenvaardigheden Bob:Nederlands, Economie, Maatschappijleer 1

5 Werken met Team-teaching 1. De leerling start de dag om 08:25 uur in zijn eigen mentorklas. Om 08:30 uur starten de lessen. 2. De leerling volgt zijn/haar lesrooster de hele dag. Het lesrooster kan anders zijn dan een klasgenoot. 3. Iedere leerkracht geeft een aantal vakken. 4. In een OLC uur werk je aan je huiswerkopdrachten

6 Algemeen Aan het eind van een hoofdstuk krijgt de leerling een proefwerk: - 6 of hoger -> naar het volgende hoofdstuk - Lager dan een 6 -> herhaling, bijles, nieuwe toets maken De gemaakte toetsen worden bewaard in een map in de mentorklas.

7 Stages In de theoriegroepen wordt er door de leerlingen geen stage gelopen. Alleen de leerlingen die vorig jaar al stage liepen, mogen deze nog voortzetten. Er worden geen nieuwe aanmeldingen meer gedaan bij Sterk in Werk.

8 Bij ziekte/afwezigheid leerkracht Wordt er in principe binnen school een oplossing gezocht in de vorm van vervanging en/of toezicht. Indien deze oplossing niet voorhanden is gaan de leerlingen na overleg met ouders naar huis. Bij voorkeur met werk.

9 Examens Vanaf de eerste schooldag wordt er aan het examenprogramma gewerkt. De leerkrachten werken met een weekplanning. Hierop staat per week vermeld wat de leerling op vrijdag af moet hebben. Leerkrachten bieden de lessen klassikaal aan en geven de leerlingen huiswerk op. Wanneer het huiswerk regelmatig niet af blijkt te zijn, dan wordt er (door de mentor) contact opgenomen met ouders. Het af hebben van de planning is een voorwaarde om op examen te mogen gaan. Verantwoordelijkheid ligt bij jezelf!!

10 Voorbeeld weekplanning DatumNederlandsEngelsWiskunde 19 t/m 23 aug 2013 Start boek 3 Hst. 1 Lezen af Start boek 3 GT Hst. 1 opdr. 7 af Start boek 3A Hst. 1 som 13 af 26 t/m 30 aug 2013 Hst. 1 Spreken, kijken, luisteren af Hst. 1 opdr. 14 afHst. 1 som 26 af 2 t/m 6 sept 2013 Hst. 1 Schrijven afHst. 1 opdr. 21 afHst. 1 som 39 af 9 t/m 13 sept 2013 Hst. 1 Leren en werken + Taal en woordenschat af Hst. 1 Opdr. 28 af Hst. 1 Som 44 af nakijken, leren, proefwerk 16 t/m 20 sept 2013 Hst. 1 Spelling en Grammatica af Hst. 1 Opdr. 34 afHst. 2 som 13 af

11 Rekenvaardigheden Vanaf dit schooljaar moet een leerling meedoen aan de rekenvaardighedentoets wanneer het opgaat voor een volledig diploma. (dus geen deelcertificaten) De toets wordt schriftelijk afgenomen in één zitting van 90 minuten tijdens de periode van de schriftelijke examens. (na de meivakantie) Het behaalde cijfer telt nog NIET mee, maar komt wel op de cijferlijst te staan. Als een leerling een onvoldoende haalt, wordt hij/zij hier dus niet op afgerekend en kan het gewoon zijn diploma behalen.

12 Jaarplanning VMBO-TL Aanmeldingen voor alle examens november 2013 3 weken voor de meivakantie examentraining. Alle lesstof is dan behandeld en kan er geoefend worden met proefexamens van voorgaande jaren en wordt de gehele lesstof nog herhaald. Schriftelijke examens na de meivakantie Mondelinge examens in de laatste schoolweek (Voor alle vakken heb je een mondeling examen)

13 De Examenprocedure De leerlingen moeten vóór 1 december aangemeld worden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), voor de vakken waarin ze in dat jaar examen gaan doen. De aanmeldingen gebeuren digitaal (via internet) door De Rietlanden. De correspondentie verloopt via school. Ester van Bruchem is vanuit de Rietlanden contactpersoon voor DUO. Schriftelijke examens in mei : Op De Rietlanden Mondelinge examens in juni/juli: nog onbekend (waarschijnlijk op De Rietlanden)

14 Examen doen in 2 jaar? Dat kan! Maar het kan ook over 3 jaar verdeeld worden. Wanneer je op examen gaat en het vak met een voldoende hebt afgesloten (zie examenreglement), ontvang je een certificaat voor het behaalde vak. Voor een volledig diploma heb je 8 certificaten nodig: 7 theorievakken en 1 sectorwerkstuk. Als je deze alle 8 hebt behaald, mag je deze omruilen voor 1 volledig VMBO-TL diploma

15 Werkstukken/boekenlijst Voor sommige vakken moet de leerling vóór 1 mei een boekenlijst of werkstuk inleveren. - Nederlands (boekenlijst) - Engels (boekenlijst) - Maatschappijleer 1 (twee werkstukken) Geen schriftelijk examens - Sectorwerkstuk (werkstuk) Geen schriftelijk examens

16 Verlenging examentijd Veel leerlingen hebben een stoornis waardoor er verlenging van examentijd mogelijk is, of eventuele andere bijzondere voorzieningen mogelijk zijn. De aanvraag voor deze bijzondere voorzieningen moet schriftelijk ingediend worden, tegelijk met de aanmelding van de examens, dus ook vóór 1 december. (Hierbij ondersteunt de Orthopedagoog Hans Hermans) Bij de aanvraag moet vermeld worden: De naam van de leerling, geboortedatum en ED-nummer (indien bekend) De aandoening van de leerling Welke belemmering dit oplevert Welke bijzondere voorziening aangevraagd wordt

17 Welke voorzieningen? - Verlenging van de examentijd - Daisy-cd - Het gebruik van een laptop

18 Uitslagregeling (Gekopieerd vanaf www.duo.nl) Met ingang van schooljaar 2011-2012 geldt dat alle leerlingen moeten voldoen aan de eis dat zij voor hun centraal examen (schriftelijk examen) gemiddeld een voldoende moeten halen ( 5,5 of meer ) om te kunnen slagen. Op de eindlijst van de leerling mogen 2 vijven OF 1 vier voorkomen, mits daar voldoende compensatiepunten tegenover staan. Om een vijf te kunnen compenseren heb je 1 zeven nodig Om een vier te kunnen compenseren heb je 1 acht nodig of 2 zevens

19 Rekenvoorbeeld Jan heeft zijn vakken verdeel over 2 schooljaren. Hij heeft dit jaar zijn laatste examens gehaald. Dit zijn de resultaten voor de schriftelijke examens: Resultaat:SchriftelijkMondelingGemiddeld Nederlands: 5,16,36 Engels: 6,37,17 Msl1: ---66 Wiskunde:5,96,16 Economie:5,15,25 Aardrijkskunde:7,27,17 Geschiedenis:6,85,16 Sectorwerkstuk--- VV 5,1 + 6,3 + 5,1 + 5,9 + 7,2 + 6,8 :6 = 6,1 gemiddeld => geslaagd

20 Resultaat:SchriftelijkMondelingGemiddeld Nederlands: 5,16,36 Engels: 5,95,86 Msl1: ---77 Wiskunde:5,25,86 Economie:4,36,76 Aardrijkskunde:5,26,26 Geschiedenis:6,27,17 Sectorwerkstuk--- VV 5,1 + 5,9 + 5,2 + 4,3 + 5,2 + 6,2 : 6 = 5,3 gemiddeld => gezakt Ondanks dat de gemiddelde cijfers allemaal een 6 of hoger zijn, is de leerling toch gezakt. Kijk dus niet alleen naar het gemiddelde cijfer, maar naar het resultaat van het schriftelijk examen.

21 Herkansing Een herkansing is alleen mogelijk wanneer je een volledig diploma kunt behalen. (geen deelcertificaten) Je mag 1 schriftelijk examen én 1 mondeling examen herkansen. De schriftelijke herkansingen zijn in augustus De mondelinge herkansingen zijn in september De examenlocatie hiervan is niet bekend. Dit wordt +/- 2 weken vooraf bekend gemaakt.

22 Vragen???  Mocht u vragen hebben naar aanleiding van hetgeen u hebt gelezen neemt u dan bij voorkeur via de mail contact op met r.eggink@derietlanden.com of e.v.bruchem@derietlanden.com zij zullen dan uw vraag/vragen beantwoorden. r.eggink@derietlanden.com e.v.bruchem@derietlanden.com


Download ppt "Theoretische Leerweg Op weg naar de toekomst!!. De Theoriegroepen 3 theoriegroepen: Bij de indeling is rekening gehouden met de sociaal-emotionele en."

Verwante presentaties


Ads door Google