De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND LEERJAAR 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND LEERJAAR 4"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND LEERJAAR 4

2 Programma Opening en voorstellen team PTA en stage
Uitéén en afsluiting in mentorgroepen

3 Leerjaar 4 Via Nova College
150 leerlingen 1 h&a/isdc-groep 2 sdv-groepen 2 iscd-groepen 2 tl-groepen 14 docenten en begeleiders

4 EXAMENS SE Schoolexamen CSPE Centraal Schriftelijk Praktijk Examen
CE Centraal schriftelijk Examen (tl) CE Centraal digitaal Examen (bbl/kbl)

5 periode 5: (6 april t/m 20 april) CSPE , voorbereiding CE
Schoolexamen (SE): - 5 perioden, waarvan 3 perioden worden afgesloten met een SE-week (bij de TL, 4 perioden) - Eén periode staat in het teken van stage De TL-groepen gaan niet op stage periode 5: (6 april t/m 20 april) CSPE , voorbereiding CE

6 Centraal Schriftelijk Examen TL
11 mei t/m 26 mei 2015 Digitale examens BBL/KBL Na de afname van de CSPE

7 weging examens eindcijfer per vak op het diploma:
BBL, KBL en TL: 1/2 SE en 1/2 CE gemiddeld een 5,5 op het CE behalen Voor Nederlands minimaal een 5 halen en tevens voldoen aan de eindexamennormering

8 Wanneer geslaagd? Je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer dat je daarvoor haalt, telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (tel al je centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt gedaan). Met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. Lichamelijke opvoeding, je sectorwerkstuk (voor GL/TL) en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn. Je voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger hebt behaald. Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: - Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of - Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of - Je hebt maximaal één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is, of - Je hebt maximaal twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste één 7 of hoger is. - Geen eindcijfer is 3 of lager. Let op: om te slagen moet je dus aan alle vijf de eisen voldoen. Als je aan één van de eisen niet voldoet, ben je gezakt.

9 www.vianovacollege.nl Informatie op de site
programma van toetsing en afsluiting schoolexamenreglement

10 Vak-PTA vak pta de omschrijving van de stof exameneenheid
toetsnummer en toetsvorm de lengte van de toets herkansingsmogelijkheden de weging van de toets

11 Schoolexamenregels Te laat Afwezig Fraude Te laat inleveren

12 Te Laat Geen extra tijd Bij video, mondelinge of luistertoets geen toegang meer en het cijfer 1.

13 Afwezig Alleen in uiterste nood wordt een leerling ziekgemeld
Indien toch nodig: tussen uur telefonisch afmelden bij de teamleider door ouder/verzorger

14 Mocht een leerling toch zijn ziekgemeld, dan dient er binnen vijf werkdagen een inhaalverzoek, met daarbij een schrijven van de huisarts te worden ingediend. Een leerling heeft recht op 1 inhaalpoging en 1 herkansing per periode. De herkansing kan worden ingezet om nog een SE in te halen

15 leerling krijgt cijfer 1
géén of niet-geaccepteerde reden niet op tijd vooraf gemeld niet binnen 5 dagen getekende brief

16 niet tijdig inleveren werkstukken etc.
cijfer 1 geen herkansing uitsluiting examen

17 fraude cijfer 1 uitsluiting schoolexamen
na fraude bij een herkansing wordt het cijfer 1 (dus niet het hoogste cijfer)

18 Reglement “maken van toetsen”
schoolexamenregels spullen praten storen consequenties instructie docent

19 herkansing Per periode kun je één vak herkansen.
Dit vindt plaats in de periode erna. Alleen mogelijk als een onderdeel herkansbaar is (zie vak-PTA).

20 klachten overleg met vakdocent, mentor, teamleider
geschillencommissie Schoolexamen

21 voorwaarde klacht Schriftelijk via standaard brief
Binnen 5 lesdagen na incident

22 rapportage na elke schoolexamenweek
cijfers en letters (V/G of naar behoren) gemiddelden handtekening

23 Stage Leerjaar 4

24 Waarom stage belangrijk?
leren in de praktijk voorbereiding op keuze voor vervolgopleiding en baan 24

25 Waar op stage? leerlingen kiezen zelf bedrijf
passend bij gekozen sector en hun toekomstplannen uit hun eigen netwerk of zoeken zelf met hulp van de stagecoördinator

26 Belangrijk om te weten stage telt mee voor examen stageperiodes
werktijden geen vergoeding, wel verzekerd aanspreekpunt

27 Belangrijke regels voor de stage
de stage moet worden goedgekeurd niet zonder toestemming van stage wisselen niet bij directe familie stage lopen 27

28 Meer informatie zie brief stagecoördinator Sjef Coenen mentor
tel: of mentor


Download ppt "INFORMATIEAVOND LEERJAAR 4"

Verwante presentaties


Ads door Google