De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Secretaris van de examencommissie Examensecretaris

Verwante presentaties


Presentatie over: "Secretaris van de examencommissie Examensecretaris"— Transcript van de presentatie:

1 Secretaris van de examencommissie Examensecretaris
Wie ben ik? Drs. Mevr. N.D. Ebell ofwel Nicole Ebell Secretaris van de examencommissie Examensecretaris (kortom alles wat met Vgt’s, SE’s of CSE’s te maken heeft, loopt via mij) Of via magister: afkorting neb.

2 Een voorbeeld van de cijferlijst aan het einde van het schooljaar
Een voorbeeld van de cijferlijst aan het einde van het schooljaar. Het nummer achter de T, geeft aan welk semester de toets was. T1 eerste semester in 4h of 4v, etc.

3 Dit zijn nieuwe kolommen op het SE-rapport
Dit zijn nieuwe kolommen op het SE-rapport. Dit zijn de voortgangstoetsen (vgt’s). Die vervangen de repetities uit het voorexamenjaar. Per vak zijn er twee of drie vgt’s. Het gemiddelde van de vgt’s, te vinden in de rode kolom, telt voor 10% mee in het SE-eindcijfer.

4 Door alle cijfers in de juiste verhouding bij elkaar te tellen, wordt het SE-eindcijfer bepaald.
Dit SE-eindcijfer wordt afgerond op één decimaal en is eigenlijk het enige cijfer dat wordt meegenomen naar het examen. Deze kolom vindt u dus terug op de definitieve cijferlijst.

5 Rekentoets: geen SE, geen CSE
Rekentoets: geen SE, geen CSE. Het is een toets die de rekenvaardigheden van de basisschool en basisvorming (onderbouw) test. De rekentoets wordt afgenomen tussen 11 maart en 24 maart. Het cijfer komt vlak voor de meivakantie en staat vandaar op dit SE-rapport als fictief CSE-cijfer. De herkansing is op 28 mei. Het is een losstaand cijfer. Dit jaar maakt het niet uit welk cijfer de examenleerlingen halen. Zie ook de exameneisen hierna. Vreemd cijfer op deze lijst!

6 Wat zijn dit jaar de exameneisen voor havo/vwo?
 Je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer dat je daarvoor haalt, telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent.  Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is (Tel al je centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt gedaan).  De vakken ckv en lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.  Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde maar ten hoogste één 5 voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit is zogenaamde kernvakkenregel.  Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0 Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0. én Geen eindcijfer is 3 of lager Één 5 ‘gratis’, dus zonder compensatie. Nu moet elk tekort worden gecompenseerd. Dus voor twee 5-en of één 4, moeten er twee 7-ens of moet er één 8 tegenover staan. Dit geldt ook voor de eindcijfers die onderdeel zijn van het combinatiecijfer

7 Naast de SE-eindcijfers (groen) staan de CSE-cijfers en de eindcijfers die in de exameneisen voorkomen. Nu heb ik hier maar één 5 op de lijst en zou je verwachten dat ik ben geslaagd. Maar nee: ik ben nog niet geslaagd!

8 Wat zijn dit jaar de exameneisen voor havo/vwo?
 Je de rekentoets hebt gemaakt. Het cijfer dat je daarvoor haalt, telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent.  Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is. (Tel al je centraal examencijfers bij elkaar op en deel dit door het aantal centrale examens die je hebt gedaan.)  De vakken ckv en lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.  Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde maar ten hoogste één 5 voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit is zogenaamde kernvakkenregel.  Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0 Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0 én Geen eindcijfer is 3 of lager

9 6,1+5,5+5,5+5.4+5,5+5,6+4,2 7 = 5,4 Gemiddelde CSE =
6,1+5,5+5, ,5+5,6+4, = 5,4 Dus helaas ben ik afgewezen voor het diploma.

10 Wat te doen bij ziekte of verhindering?
Bij de vgt’s: Alle oranje kaarten via Neb. Toestemming Neb bij vooraf bekende afwezigheid (bijv. bruiloft) Open dagen: met brief van ouders naar mevrouw Menke, na toestemming naar Neb. Bij ziekte: gewoon procedure ziekmelding volgen. Op eerste lesdag na afwezigheid naar Neb gaan voor oranje kaart. Bij het SE: Altijd vooraf melden bij Neb. Telefonisch of via de mail: Richtlijn is “maken is tellen”. Als je tijdens een SE ziek wordt, Neb door surveillant laten halen. Bij het CSE: Zie SE, maar daar zo snel mogelijk persoonlijk contact opnemen, als u problemen ziet aankomen. 


Download ppt "Secretaris van de examencommissie Examensecretaris"

Verwante presentaties


Ads door Google