De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontdek wat jij kunt bereiken Ouderavond 5 havo en 6 vwo 03 september 2014 19.30 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontdek wat jij kunt bereiken Ouderavond 5 havo en 6 vwo 03 september 2014 19.30 uur."— Transcript van de presentatie:

1 ontdek wat jij kunt bereiken Ouderavond 5 havo en 6 vwo 03 september 2014 19.30 uur

2 ontdek wat jij kunt bereiken Welkom& voorstellen Adresgegevens en telefoonnummers Mail van mentor …@calandlyceum.nl

3 PTA Niet nieuw; programma en examenreglement Op it’s learning, site, app en Mijn Caland Alles moet zijn afgerond Zak-/slaagregeling. –Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij alle vakken op het centraal examen gemiddeld een voldoende (5,5) of hoger haalt –Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers als onvoldoende cijfer niet meer dan één 5 heeft voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde en

4 PTA Zak-/slaagregeling. –Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij alle vakken op het centraal examen gemiddeld een voldoende (5,5) of hoger haalt –Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers als onvoldoende cijfer niet meer dan één 5 heeft voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde –En de rekentoets is gemaakt en een kandidaat is geslaagd als alle gemiddelde SE-CE cijfers 6 of hoger zijn, of met één 5 en als alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of met één 4, de rest 6 of hoger en gemiddelde 6,0 of hoger (2 compensatiepunten), of met twee keer 5, de rest 6 of hoger en gemiddelde 6,0 of hoger (2 compensatiepunten), of met één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddelde 6,0 of hoger (3 compensatiepunten)

5 Profielwerkstuk -Start augustus/Pal-week 1 -Uitleg profielwerkstuk -Keuze onderwerp -Keuze partner -Maken onderzoeksvraag en deelvragen -Maken plan van aanpak -Inhoud verslag -Indeling definitieve begeleiders

6 PWS 2 -Tot 19 december: contact met begeleider -19 december: inleveren verslag eerste versie -Tot 14 februari: contact met begeleider en herschrijven verslag -16 februari t/m 20 februari: afronding PWS, presentaties havo -19 maart profielwerkstukpresentatie- avond vwo

7 PWS 3 Cijfer: -Proces (40%) -Product (40%) -Presentatie (20%) -5H: gemiddeld met cijfer maatschappijleer -6V: gemiddeld met cijfer maatschappijleer en ANW -(Maar nooit lager dan een vier)

8 Jaarkalender 03 september Ouderavond 29 september PAL-week 13 oktober Herfstvakantie 06 november Tentamenweek 01 december Einddatum opgeven decentrale selectie 02 december S.E.-overzicht voor leerlingen en ouders 09 december Schoolfeest 19 december Inhaal/Herkansen en deadline eerste versie profielwerkstuk 22 december Kerstvakantie 20 januari Luistertoetsen 16 februari PAL-week 23 februari Krokusvakantie

9 04 maart Inleveren laatste versie profielwerkstuk 05 maart Tentamenweek 09 maart Start Examentraining 09 maart Rekentoets 19 maart Presentatie profielwerkstukken 6v 30 maart Oefenexamens 09 april Inhalen/Herkansingen 15 april Uitreiken S.E. cijfers Tot donderdag 16 april 12.00 is beroep tegen S.E. Cijfers mogelijk.

10 20 april Palweek Laatste voorbereidingen voor het examen 27 april- 08 Mei meivakantie 09-10 mei School open ivm examentraining 11 mei Start C.E. C.E. loopt door tot en met 27 mei. 1 mei Einddatum inschrijving vervolgonderwijs 02 juni Examenfeest 11 juni na 15.00 uur…de uitslag + ophalen voorlopige cijferlijst, inschrijven voor CEII vanaf 16.00 uur 19-22-23-24 juni C.E. II 30 juni Uitslag C.E. II 30 juni Diploma-uitreiking HAVO (19.30-21.30) 01 juli Diploma-uitreiking VWO (15.00-17.00)

11 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Ontdek wat jij kunt bereiken Ouderavond 5 havo en 6 vwo 03 september 2014 19.30 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google