De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ontdek wat jij kunt bereiken

Verwante presentaties


Presentatie over: "ontdek wat jij kunt bereiken"— Transcript van de presentatie:

1 ontdek wat jij kunt bereiken
Ouderavond 5 havo en 6 vwo 03 september 2014 19.30 uur ontdek wat jij kunt bereiken

2 ontdek wat jij kunt bereiken
Welkom& voorstellen Adresgegevens en telefoonnummers Mail van mentor ontdek wat jij kunt bereiken

3 PTA en Niet nieuw; programma en examenreglement
Op it’s learning, site, app en Mijn Caland Alles moet zijn afgerond Zak-/slaagregeling. Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij alle vakken op het centraal examen gemiddeld een voldoende (5,5) of hoger haalt Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers als onvoldoende cijfer niet meer dan één 5 heeft voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde en

4 PTA en een kandidaat is geslaagd
Zak-/slaagregeling. Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij alle vakken op het centraal examen gemiddeld een voldoende (5,5) of hoger haalt Een kandidaat is geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers als onvoldoende cijfer niet meer dan één 5 heeft voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde En de rekentoets is gemaakt en een kandidaat is geslaagd als alle gemiddelde SE-CE cijfers 6 of hoger zijn, of met één 5 en als alle overige cijfers 6 of hoger zijn, of met één 4, de rest 6 of hoger en gemiddelde 6,0 of hoger (2 compensatiepunten), of met twee keer 5, de rest 6 of hoger en gemiddelde 6,0 of hoger (2 compensatiepunten), of met één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddelde 6,0 of hoger (3 compensatiepunten)

5 Profielwerkstuk Start augustus/Pal-week 1 Uitleg profielwerkstuk
Keuze onderwerp Keuze partner Maken onderzoeksvraag en deelvragen Maken plan van aanpak Inhoud verslag Indeling definitieve begeleiders

6 PWS 2 Tot 19 december: contact met begeleider
19 december: inleveren verslag eerste versie Tot 14 februari: contact met begeleider en herschrijven verslag 16 februari t/m 20 februari: afronding PWS, presentaties havo 19 maart profielwerkstukpresentatie-avond vwo

7 PWS 3 Cijfer: Proces (40%) Product (40%) Presentatie (20%)
5H: gemiddeld met cijfer maatschappijleer 6V: gemiddeld met cijfer maatschappijleer en ANW (Maar nooit lager dan een vier)

8 Jaarkalender 03 september Ouderavond 29 september PAL-week
 13 oktober Herfstvakantie  06 november Tentamenweek  01 december Einddatum opgeven decentrale selectie  02 december S.E.-overzicht voor leerlingen en ouders  09 december Schoolfeest  19 december Inhaal/Herkansen en deadline eerste versie profielwerkstuk  22 december Kerstvakantie  20 januari Luistertoetsen  16 februari PAL-week  23 februari Krokusvakantie

9 04 maart Inleveren laatste versie profielwerkstuk
05 maart Tentamenweek 09 maart Start Examentraining 09 maart Rekentoets 19 maart Presentatie profielwerkstukken 6v 30 maart Oefenexamens 09 april Inhalen/Herkansingen 15 april Uitreiken S.E. cijfers Tot donderdag 16 april is beroep tegen S.E. Cijfers mogelijk.

10 20 april Palweek Laatste voorbereidingen voor het examen
27 april- 08 Mei meivakantie 09-10 mei School open ivm examentraining 11 mei Start C.E. C.E. loopt door tot en met 27 mei. 1 mei Einddatum inschrijving vervolgonderwijs 02 juni Examenfeest 11 juni na uur…de uitslag + ophalen voorlopige cijferlijst, inschrijven voor CEII vanaf uur juni C.E. II 30 juni Uitslag C.E. II  30 juni Diploma-uitreiking HAVO ( )  01 juli Diploma-uitreiking VWO ( )

11 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "ontdek wat jij kunt bereiken"

Verwante presentaties


Ads door Google