De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM. Inhoud 1Vervolgopleiding 2Uitstroomvariant 3Vakkenpakket 4Overgangsregeling vmbo3-vmbo4 5Examenprogramma 6Rekentoets 7Hoe kom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND JENA 3 VM. Inhoud 1Vervolgopleiding 2Uitstroomvariant 3Vakkenpakket 4Overgangsregeling vmbo3-vmbo4 5Examenprogramma 6Rekentoets 7Hoe kom."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM

2 Inhoud 1Vervolgopleiding 2Uitstroomvariant 3Vakkenpakket 4Overgangsregeling vmbo3-vmbo4 5Examenprogramma 6Rekentoets 7Hoe kom je tot keuzes

3 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Leerwegen VMBO Theoretisch Gemengd KaderberoepsgerichtBasisberoepsgericht 4 e klas 4 e klas 4 e klas 4 e klas TG G TG G 4 e klas K B 3 e klas TG 3 e klas K B 2 e klas TG 2 e klas KB Brugklas VMBO

4 Leerroute INFORMATIEAVOND VMBO 3

5 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Doorstroom ROC Kerncompetenties:  Doelgericht en planmatig werken  Onderzoeken en informatie verwerken  Samenwerken  Beslissen/acties kiezen en problemen oplossen  Omgaan met veranderingen en tegenvallers  Ondernemend en klantgericht werken  Presenteren  Reflecteren en evalueren  Ethisch en integer handelen

6 6 Jenaplan VMBO Regulier VMBO diploma TG-leerling = 6 AVO vakken + intersectoraal G-leerling = 5 AVO + intersectoraal K-leerling = 4 AVO + intersectoraal B-leerling = 4 AVO + intersectoraal AVO = algemeen vormende vakken (ned, eng, wis, du, etc) intersectoraal = beroepsgerichte vakken INFORMATIEAVOND VMBO 3

7 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Uitstroomprofielen klas 4 Intersectoraal programma uitstroomvariant Ondersteunende AVO- vakken* Technologie & CommercieWiskunde Nask1 Economie Dienstverlening & CommercieBiologie Wiskunde Economie *De leerling kiest in het zogenaamde sectordeel minimaal twee van de aangegeven ondersteunende AVO-vakken De vakken Nederlands en Engels zijn voor iedereen verplicht. Het vakkenpakket ziet er dan als volgt uit:

8 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM

9

10

11 Enkele aanvullingen:  Of een vak aangeboden wordt, is afhankelijk van het aantal leerlingen dat voor dit vak gekozen heeft.  De leerlingen vullen een ‘voorlopig’ vakkenpakket in en aan de hand daarvan maken wij een prognose  Na de oudergesprekken van de 3e periode (april) is het vakkenpakket definitief. Een gekozen pakket moet wel voldoen aan de overgangsnormen.

12 Overgangsregeling Het gemiddelde van de niet afgeronde overgangscijfers van de vakken die bij het centraal schriftelijk examen getoetst worden, moet minimaal 5,5 zijn, in je vakkenpakket maximaal 1 tekort en maximaal 2 tekorten in de overige vakken. Nederlands mag niet lager zijn dan een 5. Engels mag niet lager zijn dan een 6, UoE dient voldoende te zijn (TTO). ckv, bewegingsonderwijs, de maatschappelijke stage en de opdrachten bij LOB zijn minimaal met een “voldoende” afgesloten Het cijfer voor maatschappijleer is minimaal een 5. Het eindcijfer voor het beroepsgerichte programma in de kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg telt mee als twee cijfers. Rekentoets, leerlingen doen de rekentoets in het 3 e jaar, in de 4 e klas zijn er nog 2 herkansingen mogelijk. Er moet minimaal een 5 behaald worden. Volgens de slaag- zakregeling in het examenjaar mag er verder maximaal één 5 staan voor het vak Nederlands of rekenen INFORMATIEAVOND VMBO 3

13 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Examenprogramma 4e leerjaar Schoolexamen (SE):1 Schriftelijke en mondelinge toetsen 2 Praktische opdrachten 3 Sectorwerkstuk (TG) Periodes:Periode 1: toetsweek november Periode 2: toetsweek januari Periode 3: toetsweek maart Centraal Examen (CE) (Digitaal voor K&B) mei/juni

14 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Cijferbepaling SE + CE = eindcijfer 2

15 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Uw kind is geslaagd als: - SWS (alleen TG), CKV en SB minimaal voldoende zijn - Maatschappijleer minimaal een 5 is - Alle eindcijfers een 6 of hoger zijn of - Bij 1x5 moeten de overige cijfers 6 of hoger zijn - Bij 1x4 of 2x5 moeten de overige cijfers 6 of hoger zijn en minimaal 1x7 -Het cijfer voor IS telt dubbel voor de B en K -Nederlands mag niet lager zijn dan een 5 -Rekenen mag alleen een 5 zijn als Nederlands voldoende is -Gemiddeld CE cijfer mag niet lager zijn dan 5,5

16 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Aan de slag Vul het voorlopige vakkenpakket in Waar loop je nu tegen aan bij het invullen hier van?

17 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Hoe kom ik tot een keuze? Intersectoraal programma LOB-Lessen en loopbaangesprekken Infoavonden november Workshadowing/Stage MBO beroepenavond (dinsdag 27 januari) Open dagen (zie open dagenboekje) Bezoek ROC’s Indien nodig gesprek met decaan

18 INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Veilig vakkenpakket ? Voldoet aan uitstroomprofiel Welke vakken eist de vervolgopleiding Met welk pakket heb ik de grootste kans van slagen Geen wiskunde betekent: Biologie/economie, veel stof in een keer Als doorstroom nog niet duidelijk is, zo breed mogelijk


Download ppt "INFORMATIEAVOND JENA 3 VM. Inhoud 1Vervolgopleiding 2Uitstroomvariant 3Vakkenpakket 4Overgangsregeling vmbo3-vmbo4 5Examenprogramma 6Rekentoets 7Hoe kom."

Verwante presentaties


Ads door Google