De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P.T.A. Leerjaar 3 locatie DEN BONGERD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P.T.A. Leerjaar 3 locatie DEN BONGERD."— Transcript van de presentatie:

1 P.T.A. Leerjaar 3 locatie DEN BONGERD

2 Start van het examenjaar!

3 Start van het examenjaar!
CE Centraal Eindexamen CSE Centraal Schriftelijk Examen CSPE Praktijk

4 Klas 4 Centraal Examen bestaat uit: CE
Centraal Schriftelijk Praktijk Examen CSPE Tijdens 1e en/of 2de tijdvak (april/mei 2016) Locatie: Zuid/West of Stadion Centraal Schriftelijk Examen CSE Tijdens 1e en/of 2de tijdvak (mei 2016) Locatie: Den Bongerd Volgend jaar meer hierover…

5 Start van het examenjaar!
Cijfer diploma Afgerond ED Afgerond op 1 decimaal Telt 1x mee ED3 Telt 2x mee ED4 Telt 3x mee CSE

6 Start van het examenjaar!
Waarom nu al uitleg over het examen? Alle toetsen die dit jaar worden afgenomen tellen mee voor het examen van 2015 (klas 4)! Eindcijfer van leerjaar 3: ED3 telt 2 keer mee! Eindcijfer van leerjaar 4: ED4 telt 3 keer mee!

7 ED3 Proefwerk Schoolexamen Presentatie Mondeling ED4 Proefwerk Schoolexamen Presentatie Mondeling

8 PTA PTA leerjaar 3: Programma van Toetsing en Afsluiting: PTA
Hoe wordt het eindcijfer van leerjaar 3 (ED3) berekend? Voor elk vak is er een planning met: Toetsing Weging Staat op de website van Den Bongerd

9 PTA Wiskunde 3 bASIS Toetsomschrijving/ Leerstofomschrijving Toetsvorm
Weging Cijfer of beoordeling H 1: Procenten Overhoring Proefwerk 1 3 Cijfer H 2: Meetkunde H 3: Formules en grafieken H 4: Statistiek en kans H 5: Meetkunde H 6: Oplossingen zoeken H 7: Oppervlakte en omtrek H 8: Statistiek H 9: Kubus, balk en prisma H 10: Rekenen en tabellen GWA: Reis naar Maastricht Werkstuk Presentatie 5 SE H8, H9 en H10 Schoolexamen 15 PTA

10 TOETSMOMENTEN KLAS 3 en 4 Overhoringen, proefwerken, werkstukken en presentaties tijdens de lessen School Examens: SE tijdens School Examen weken SE-week

11 SCHOOLEXAMENWEKEN Klas 3 1 School Examen-week: SE Klas 4
B/K: Maandag 22 t/m vrijdag 26 juni 2015 Daarna 2 weken blokstage vanuit praktijkvak. T: Maandag 6 t/m vrijdag 10 juli 2015 Klas 4 3 School Examen-weken: SE November 2015, februari/maart en april 2016 Volgend jaar meer hierover…

12

13 AANSCHERPING SLAAG-ZAKREGELS
Gemiddeld een voldoende (5,5) voor het Centraal Schriftelijk Examen CSE Tenminste een zes en een vijf voor Nederlands en rekenen. Bij de normering Nederlands wordt uitgegaan van de prestatie-eisen die voortvloeien uit 2F. Volgend jaar meer hierover…

14 ANDERE BELANGRIJKE ZAKEN
Digitaal examen voor alle Basis- en Kaderleerlingen: Alle examens op de computer in de mediatheek Dyslecten krijgen een gesproken examen Flexibele afname, landelijk niet op hetzelde moment! CKV: Moet in leerjaar 3 voldoende of goed afgesloten worden! Maatschappijleer: Het afgeronde eindcijfer van leerjaar 3 en 4 komt op de cijferlijst (diploma) te staan. Advies: zorg dat leerjaar 3 met een voldoende afgesloten wordt!!!

15 EXTRA FACILITEITEN TIJDENS HET EXAMEN
Geldt voor alle leerlingen: Examentijdverlenging, mits er gegronde redenen zijn: 25% extra examentijd. Begin volgend schooljaar inventarisatie bij mentoren en vakdocenten.

16 EXTRA FACILITEITEN TIJDENS HET EXAMEN (theoretisch)
Voor dyslecten: Gebruik van Claroread Leerling moet er wel geoefend in zijn Voor iedereen: Gebruik van computer, mits er gegronde redenen zijn.

17 VRAGEN?

18 Bedankt voor uw aandacht!
Marjolein van de Giessen Examencoördinator


Download ppt "P.T.A. Leerjaar 3 locatie DEN BONGERD."

Verwante presentaties


Ads door Google