De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Locatie van Schendelstraat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Locatie van Schendelstraat"— Transcript van de presentatie:

1 Locatie van Schendelstraat
VMBO Jaar 4 KB-BB Spreker: Bennie Gast Teammanager jaar 4

2 Programma Examenzaken Rekenen Stage Keuze vervolgopleiding
Gesprek met de mentor

3 Examenzaken

4 PTA De spelregels rond het examen
PTA wordt in oktober op de site geplaatst ( Het meewegen van inzet en gedrag binnen BB. Ieder bepaalt 10% van het cijfer. Bijzondere positie LO, CKV en Maatschappijleer

5 Het schoolexamen SE De afkorting SE staat voor het School Examen
Dit examen bestaat uit alle cijfer die er in het 3e en 4e leerjaar zijn behaald Het derde leerjaar bepaalt voor 25% het SE cijfer

6 Het schoolexamen SE Toetsen/Inhalen van toetsen. Wanneer een toets 2 keer ongeoorloofd wordt gemist wordt er een 1 toegekend op die toets. Herkansen van toetsen. 1 herkansing per periode. In het 4e jaar zijn er 2 periodes Inleveren van handelingsdelen. Dit zijn verplichte delen! Totaal overzicht op SE kaart op 24 april

7 Het eindexamen Centraal schriftelijk Praktijkexamen (CSPE) voor beroepsgericht Centraal schriftelijk examen (CSE) voor de algemeen vormende vakken (En. Wi. etc) Alle centraal schriftelijke examens worden op de computer gemaakt. De planning van deze examens wordt in maart bekend gemaakt.

8 De wegingen tussen SE en CSE
Het SE en het CSE bepalen samen het eindcijfer 50% SE 50% CSE

9 Wanneer ben je geslaagd 1
Op alle gemaakte examens zowel CSE als CSPE moet gemiddeld een 5,5 worden gehaald. LO voldoende, CKV voldoende

10 Wanneer ben je geslaagd 2
Met allemaal voldoende resultaten. Met één vijf en de rest voldoende resultaten. Met een vier, (niet in beroeps gericht),de rest voldoende waarbij in ieder geval één zeven Met twee vijven, (niet in beroeps gericht) , de rest voldoende waarbij in ieder geval één zeven Met één vijf op het beroepsgerichte vak, de rest voldoende waarbij in ieder geval één zeven.

11 Belangrijk moment GALAFEEST EIND MEI

12 Belangrijke momenten 11 t/m 15 maart proefexamen week
5 juni normering CSPE 12 juni normering CSE maart: uitgifte over jouw examen gesproken

13 Belangrijke momenten 2 Rapportages: Eind oktober Half januari
24 april de SE Kaart Ouder spreekavonden Half november Begin februari Dyslexie informatie avond, begin november. Contactpersoon dyslexie is Mevrouw de Vries

14 Rekenen Waarom ? Noodzakelijk voor het MBO
Hoe ? 1 uur rekenen per week ingeroosterd Ondersteuning. Aanvragen bijles en ondersteuning van thuis

15 Stage Alle jaar 4 leerlingen lopen stage Drie keer een blokstage
3 t/m 14 september 26 november t/m 7 december Beide gericht op de beroepsrichting 11 t/m 15 februari Keuze, gericht op vervolgstudie Stage telt mee bij de beoordeling van het beroepsgerichte vak.

16 Keuze vervolg opleiding

17 Oriëntatie momenten 2012 / 2013 Onderwijsbeurs Martiniplaza –4 en 5 oktober 2012 Voorlichtingsavond V.M.B.O. –10 januari 2013 op de Leon van Gelder Open dagen 25 en 26 januari 2013 (Noorderpoort, Alfa College en AOC Groen) Leerling bezoekdagen –14 maart 2013

18 B.O.L. 5 Dagen in de week naar school Stageweken/Stagedagen
Overeenkomstig de huidige schoolsituatie Veruit de meeste leerlingen kiezen B.O.L.

19 B.B.L. 4 Dagen in de week werken 1 Dag in de week naar school
Werkplek zelf opzoeken(Erkend leerbedrijf) Werk in de branche waar je de opleiding voor volgt

20 M.B.O. Sociale vaardigheden Zelfstandig werken Samenwerken
Dienstbaarheid Initiatief nemen competentie gericht onderwijs

21 Aanmelden Brochures + aanmeldingsformulieren te verkrijgen bij de Decaan of aanvragen via Internet. (bij Dhr. van Dijken) Aanmelden vóór 1 april 2013 Eventueel bij 2 opleidingen aanmelden Intake -Verkoop jezelf -Zorg dat je goed kunt aangeven waarom voor de opleiding kiest.

22 Gesprek met de mentor B4A Mevr. Prinssen 0.71 B4B Mevr. v/d Horst 0.54
K4A Dhr. Glastra v. Loon 0.47 K4B Dhr. Vlietstra 0.44 K4C Mevr. de Vries 0.84


Download ppt "Locatie van Schendelstraat"

Verwante presentaties


Ads door Google