De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 25 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 25 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 25 september 2013

2 PROGRAMMA INRICHTING VAN HET EXAMEN EXAMENVAKKEN HERKANSING / HEREXAMEN SLAAG / ZAKREGELING WERKWEEK

3 EXAMEN Het examen vmbo bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen SCHOOLEXAMEN start in leerjaar 3 CENTRAAL EXAMEN mei-juni 2015

4 EXAMENVAKKEN basis- en kaderberoepsgericht SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN NEDERLANDS ENGELS ECONOMIE DUITS of WISKUNDE ADMINISTRATIE of ICT( TELT VOOR 2 ) UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN MAATSCHAPPIJLEER ( telt wel volledig mee in slaag/zakregeling, ook voor het gemiddelde) KUNSTVAKKEN 1 LICHAMELIJKE OPVOEDING

5 EXAMENVAKKEN MAVO SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN NEDERLANDS, ENGELS, WISKUNDE 3 of 4 van de vakken; ECONOMIE, DUITS, FRANS, AARDRIJKSKUNDE, GESCHIEDENIS, NATUURKUNDE, SCHEIKUNDE, BIOLOGIE, ADMINISTRATIE of ICT UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN MAATSCHAPPIJLEER ( telt wel volledig mee in slaag/zakregeling, ook voor het gemiddelde) CKV LICHAMELIJKE OPVOEDING

6 VOORBEELD PTA NEDERLANDS Nr.Inhoudelijke omschrijving ToetsvormToetstypeToetsduurperiodeWegingHerkansbaar 1Grammatica module blok 1 t/m 4 STET1 lesuur11Nee 2Leesvaardigheid module blok 1 t/m 4 STET1 lesuur11Nee 3Fictie boekSTET1 lesuur11Nee 4Blok 1 en 2 spelling, woordenschat, fictie en schrijfvaardigheid STET1 lesuur11Ja of 3 en 4 5Blok 3 en 4 zie blok 1 en 2 STET1 lesuur21Ja of 1 en 2 6Schrijfvaardigheid Cd Cito STET1 lesuur21Nee 7Kijk- en luistervaardigheid Cito STET2 lesuren21Nee 8Gemiddelde S.O.’sSTET½ lesuur1-2-31Nee Schooljaar2012-2013 VakNederlands AfdelingMAVO Leerjaar4 MethodeOp nieuw niveau AlgemeenVMBO tekstboek en werkboek

7 HERKANSINGEN HERKANSING SCHOOLEXAMEN APRIL 2014 ( 2 vakken zie ex.reglement) In het PTA is zichtbaar welke toetsen herkansbaar zijn.

8 SLAAG / ZAK REGELING GEMIDDELDE CIJFER CE MINIMAAL 5,5 NEDERLANDS MINIMAAL EEN 5 ( NIEUW !!) ÉÉN VAK CIJFER 5, OVERIGE 6 OF HOGER ÉÉN VAK CIJFER 4, COMPENSEREN MET EEN 7, OVERIGE 6 OF HOGER TWEE VAKKEN CIJFER 5, COMPENSEREN MET EEN 7, OVERIGE 6 OF HOGER KUNSTVAKKEN 1 EN LICHAMELIJKE OPVOEDING MET GOED OF VOLDOENDE AFGESLOTEN

9 Toetsweken Klas 3 doet mee aan de volgende toetsweken: Week 4 Week 27-28 Dit betekent dat de lessen in deze weken vervallen en de leerlingen uitsluitend voor toetsen op school zijn.

10 WERKWEEK EN OVERIGE EXCURSIES di 14 jan. excursie beeld en geluid vm3 12 mei – 16 mei werkweek vmbo 3 Kanotocht, bezoek concentratiekamp, Bezoek Berlijn, boomklimparcours, rodelen Kosten € 300,-

11 Taken mentor Contactpersoon voor de leerlingen Vertrouwenspersoon voor de leerlingen, maar ook: T. Mast S. v/d Waal Welbevinden van de leerlingen (op school en thuis) Sfeer in de klas (lukt niet alleen!) Contacten met ouders Overleg met collega’s Rapportvergaderingen/spreekavonden Hulp inschakelen indien nodig RGO Middelharnis

12 Contact met u door mentor: over cijfers en/of gedrag (bellen of mail, maar mail werkt sneller) tussen ouders en mentor: op de spreekavond (december en maart) door de ouders: tussendoor indien gewenst (geen probleem als u mij bij de voornaam noemt in mailverkeer) ouders kunnen contact opnemen via: mail telefonisch op 0187-482777 (school) RGO Middelharnis

13 Afspraken Geen alcohol Geen drugs Geen energydrinks (redbull etc) Geen telefoon aan in de klas Kluisjes en omgeving netjes houden Boeken, schriften, rekenmachine mee RGO Middelharnis

14 Bevorderingsprocedure klas vmbo3 De leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 : 1. het gemiddelde van alle op hele cijfers afgeronde eindcijfers is tenminste 6,0; 2. er zijn bij de eindcijfers maximaal twee op hele cijfers afgeronde onvoldoenden: 1x5 of 1x4 of 2x5 of 1x5 samen met 1x4; 3. voor administratie of ICT is het cijfer afgerond 5 of hoger; 4. voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels mag bij de eindcijfers in totaal één afgeronde onvoldoende staan die niet lager is dan een 5; 5. voor de kunstvakken1 voldoende (V) of goed (G); 6.alle examenonderdelen van leerjaar 3 zijn afgerond Er wordt gewerkt met een doorlopend gemiddelde

15 HOT lessen en verplicht (straf)huiswerk maken Indien een leerling niet bevorderbaar staat wordt hij verplicht om op donderdagmiddag van 14.30 – 16.10 uur op school te werken aan een tekortvak Indien een leerling meerdere keren het huiswerk niet in orde heeft, wordt hij verplicht om op donderdagmiddag op school huiswerk te maken.

16 Tips Eten vóór schooltijd Huiswerk maken zonder radio, televisie, telefoon MSN-verslaving (‘s-nachts, pesten, e.d.) Hulp bij het plannen bieden; controleer de agenda Probeer uzelf op de hoogte te blijven houden van de cijfers van uw kind ( Magister) Neem contact op bij problemen Tip voor uw kind: maak een goede start! RGO Middelharnis


Download ppt "RGO Middelharnis VOORLICHTINGSAVOND VMBO 3 25 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google