De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond VMBO 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond VMBO 3"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond VMBO 3
25 september 2013 RGO Middelharnis

2 INRICHTING VAN HET EXAMEN EXAMENVAKKEN HERKANSING / HEREXAMEN
PROGRAMMA INRICHTING VAN HET EXAMEN EXAMENVAKKEN HERKANSING / HEREXAMEN SLAAG / ZAKREGELING WERKWEEK

3 Het examen vmbo bestaat uit het schoolexamen en het centraal examen
SCHOOLEXAMEN start in leerjaar 3 CENTRAAL EXAMEN mei-juni 2015

4 EXAMENVAKKEN basis- en kaderberoepsgericht
SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN NEDERLANDS ENGELS ECONOMIE DUITS of WISKUNDE ADMINISTRATIE of ICT( TELT VOOR 2 ) UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN MAATSCHAPPIJLEER ( telt wel volledig mee in slaag/zakregeling, ook voor het gemiddelde) KUNSTVAKKEN 1 LICHAMELIJKE OPVOEDING

5 EXAMENVAKKEN MAVO SCHOOLEXAMEN EN CENTRAALEXAMEN
NEDERLANDS, ENGELS, WISKUNDE 3 of 4 van de vakken; ECONOMIE, DUITS, FRANS, AARDRIJKSKUNDE, GESCHIEDENIS, NATUURKUNDE, SCHEIKUNDE, BIOLOGIE, ADMINISTRATIE of ICT UITSLUITEND SCHOOLEXAMEN MAATSCHAPPIJLEER ( telt wel volledig mee in slaag/zakregeling, ook voor het gemiddelde) CKV LICHAMELIJKE OPVOEDING

6 VOORBEELD PTA NEDERLANDS
Schooljaar Vak Nederlands Afdeling MAVO Leerjaar 4 Methode Op nieuw niveau Algemeen VMBO tekstboek en werkboek Nr. Inhoudelijke omschrijving Toetsvorm Toetstype Toetsduur periode Weging Herkansbaar 1 Grammatica module blok 1 t/m 4 ST ET 1 lesuur Nee 2 Leesvaardigheid module blok 1 t/m 4 3 Fictie boek 4 Blok 1 en 2 spelling, woordenschat, fictie en schrijfvaardigheid Ja of 3 en 4 5 Blok 3 en 4 zie blok 1 en 2 Ja of 1 en 2 6 Schrijfvaardigheid Cd Cito 7 Kijk- en luistervaardigheid Cito 2 lesuren 8 Gemiddelde S.O.’s ½ lesuur 1-2-3

7 HERKANSING SCHOOLEXAMEN
HERKANSINGEN HERKANSING SCHOOLEXAMEN APRIL 2014 ( 2 vakken zie ex.reglement) In het PTA is zichtbaar welke toetsen herkansbaar zijn.

8 SLAAG / ZAK REGELING GEMIDDELDE CIJFER CE MINIMAAL 5,5
NEDERLANDS MINIMAAL EEN 5 ( NIEUW !!) ÉÉN VAK CIJFER 5, OVERIGE 6 OF HOGER ÉÉN VAK CIJFER 4, COMPENSEREN MET EEN 7, OVERIGE 6 OF HOGER TWEE VAKKEN CIJFER 5, COMPENSEREN MET EEN 7, OVERIGE 6 OF HOGER KUNSTVAKKEN 1 EN LICHAMELIJKE OPVOEDING MET GOED OF VOLDOENDE AFGESLOTEN

9 Klas 3 doet mee aan de volgende toetsweken: Week 4 Week 27-28
Dit betekent dat de lessen in deze weken vervallen en de leerlingen uitsluitend voor toetsen op school zijn.

10 WERKWEEK EN OVERIGE EXCURSIES
di 14 jan. excursie beeld en geluid vm3 12 mei – 16 mei werkweek vmbo 3 Kanotocht, bezoek concentratiekamp, Bezoek Berlijn, boomklimparcours, rodelen Kosten € 300,-

11 Taken mentor Contactpersoon voor de leerlingen
Vertrouwenspersoon voor de leerlingen, maar ook: T. Mast S. v/d Waal Welbevinden van de leerlingen (op school en thuis) Sfeer in de klas (lukt niet alleen!) Contacten met ouders Overleg met collega’s Rapportvergaderingen/spreekavonden Hulp inschakelen indien nodig RGO Middelharnis

12 Contact met u tussen ouders en mentor:
door mentor: over cijfers en/of gedrag (bellen of mail, maar mail werkt sneller) tussen ouders en mentor: op de spreekavond (december en maart) door de ouders: tussendoor indien gewenst (geen probleem als u mij bij de voornaam noemt in mailverkeer) ouders kunnen contact opnemen via: mail telefonisch op (school) RGO Middelharnis

13 Afspraken Geen alcohol Geen drugs Geen energydrinks (redbull etc)
Geen telefoon aan in de klas Kluisjes en omgeving netjes houden Boeken, schriften, rekenmachine mee RGO Middelharnis

14 Bevorderingsprocedure klas vmbo3
De leerling wordt bevorderd naar leerjaar 4 : 1. het gemiddelde van alle op hele cijfers afgeronde eindcijfers is tenminste 6,0; 2. er zijn bij de eindcijfers maximaal twee op hele cijfers afgeronde onvoldoenden: 1x5 of 1x4 of 2x5 of 1x5 samen met 1x4; 3. voor administratie of ICT is het cijfer afgerond 5 of hoger; 4. voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels mag bij de eindcijfers in totaal één afgeronde onvoldoende staan die niet lager is dan een 5; 5. voor de kunstvakken1 voldoende (V) of goed (G); 6. alle examenonderdelen van leerjaar 3 zijn afgerond Er wordt gewerkt met een doorlopend gemiddelde

15 HOT lessen en verplicht (straf)huiswerk maken
Indien een leerling niet bevorderbaar staat wordt hij verplicht om op donderdagmiddag van – uur op school te werken aan een tekortvak Indien een leerling meerdere keren het huiswerk niet in orde heeft, wordt hij verplicht om op donderdagmiddag op school huiswerk te maken.

16 Tips Eten vóór schooltijd
Huiswerk maken zonder radio, televisie, telefoon MSN-verslaving (‘s-nachts, pesten, e.d.) Hulp bij het plannen bieden; controleer de agenda Probeer uzelf op de hoogte te blijven houden van de cijfers van uw kind ( Magister) Neem contact op bij problemen Tip voor uw kind: maak een goede start! RGO Middelharnis


Download ppt "Voorlichtingsavond VMBO 3"

Verwante presentaties


Ads door Google