De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterbeheer nu en in de toekomst Henk Schobben Deltaprogrammeur Hollands Noorderkwartier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterbeheer nu en in de toekomst Henk Schobben Deltaprogrammeur Hollands Noorderkwartier."— Transcript van de presentatie:

1 Waterbeheer nu en in de toekomst Henk Schobben Deltaprogrammeur Hollands Noorderkwartier

2 Het klimaat verandert De zeespiegel stijgt, de bodem daalt Niet meer stormen, wel meer wind Vaker heftige regenbuien Langere droge periodes De gemiddelde jaartemperatuur stijgt Het groeiseizoen wordt langer

3

4 Wateroverlast Egmond a.Zee aug. 2006 Hippolytushoef okt. 2008 Purmerend juni 2010 Clusterbuien

5 Neerslagtekorten: In droge zomers heeft het westen van Nederland, vooral de noorwestkant het grootste neerslag te kort. Water aanvoer: Rijnaanvoer in de zomer daalt van 1700 m3/s naar 700 m3/s. Verdamping neemt met 3 á 15 % toe. Neerslag tekorten en wateraanvoer in W+

6 Verlenging van het groeiseizoen Het groeiseizoen start steeds vroeger (6-19 dagen eerder dan in 1990) Toename: waterplanten groei baggeraanwas botulisme algengroei (blauwalgen verzilting

7 Wat betekent die klimaat verandering? Voor de waterveiligheid van Texel? Voor de wateroverlast op Texel? Voor voldoende schoon en zoet water op Texel?

8 Waterveiligheid Doorbraak bij de slufter bij een “Standard” storm (1:4000)

9 Waterveiligheid Overstroming bij een storm van 1:40.000 (10 keer minder waarschijnlijk)

10 Waterveiligheid Bij toetsing in 2006 bleek 17 van 27 km niet te voldoen Dijk is op verschillende plaatsen niet hoog, onvoldoende stabiel en de bekleding is niet sterk genoeg Piping speelt belangrijke rol: kwel bij hoog water Kaders: sober en doelmatig, 2019 op orde Nauwe samenwerking met provincie, gemeente, RWS en lokale belanghebbenden Werk aan de dijken gaat door

11 De veiligheid van Texel in de toekomst Van overschrijdingskans naar overstromingskans Betere koppeling aan individuele veiligheid en groepsveiligheid Koppeling aan schade en economische waarde via MKBA Realistische normen; Basisveiligheid 1:100.000

12 Masterplan Texel (wateroverlast) Krimbos Dorpzicht Postsloot Eijerlandskanaal Nieuw Breda Hogezandskil Vliegveld Gemaal Krassekeet Tatenhove Oosterkolk Westboersweg RWZI Monnikenweg Bol Utopia Slimme stuw Krimbos Dorpzicht Vliegveld Gemaal Oosterkolk Bol UtopiaTatenhove Monnikenweg RWZI Everstekoog Postsloot Westerboersweg Eijerlandskanaal Slimme stuw Nieuw Breda Hogezandskil Projecten

13 Masterplan Texel (wateroverlast) Eijerlandskanaal (waterkwaliteit, kwantiteit en natuur) Gemaal Krassekeet (wateroverlast) MONNIKENWEG (verdroging, natuur)

14 Zoetwatervoorziening Texel Alleen zoet water uit de lucht en een klein beetje uit de kraan 1 = oude land (fijnmazig, veel slootjes en peilgebieden) 2 = moderne polder (grootschalig) 3 = zeer zoute Prins Hendrik polder en Polder het Noorden. (landbouw werkt met zoetwaterlens bovenop zilt grondwater) 1 2 3 3 1

15 De Waterbalans van Eijerland, Waal en Burg en Gemeenschappelijke Polders

16 Watertekort 2013

17 gemiddeld jaarW+, gemiddeld jaar cm beneden mv Laagste grondwaterstanden

18 Chloride ondiep grondwater Huidig klimaat

19 Chloride ondiep grondwater W+ klimaat

20 Bijzondere aanpassingen aan weinig zoet water op Texel 170 peilgebiedjes Kritisch zijn op afvoer en bewaren van zoet water (stuwbeheer) Bij zout grondwater, grote drooglegging: Telen op zoetwaterlenzen Altijd een beregeningsverbod Experimenteren met zilte gewassen Gebruik van extra gereinigd effluent als slootwater 170 Peilvakken op Texel Helofytenfilter RWZI Everstekoog

21

22 Regionale Deltavisie vastgesteld in 2012 Het klimaat verandert en dat heeft consequenties voor het waterbeheer in de toekomst. De samenleving verandert in een netwerksamenleving. We kunnen het niet alleen.  Samen met partners een Deltavisie gemaakt.  Een Deltaprogrammeur aangesteld als bruggenbouwer met de omgeving.

23 Een visie op de drie thema’s Waterveiligheid (komt uitgebreid aan de orde op 3 december a.s.) Wateroverlastbestrijding Voldoende schoon zoet water

24 Uitwerking Deltavisie: Opdracht deltaprogrammeur 1. Samen invloed uitoefenen op landelijk beleid (op basis van deltavisie) 2. Deltavisie inhoudelijk uitwerken  Waterprogramma 3. Deltavisie gebiedspecifiek uitwerken  Texel 4. HHNK organisatie veranderen

25 Stappen Waterprogramma Iedere belanghebbende is gevraagd naar kansen en knelpunten Alle input verwerkt als signaal of als onderbouwing bouwsteen Nu 16 bouwteams aan het werk (onderwerpen samen) Schrijfteam werkt op basis van signalen aan rompplan (m.n. beheerstaak HHNK) 15 mei presentatie concept in bijeenkomst Eind juni conceptplan naar algemeen bestuur HHNK

26 Betekenis van Texel voor de uitwerking van de visie Texel is voorloper en proeftuin Er kunnen dingen die op het vasteland niet kunnen Experiment met zoetwatervoorraad Experimentele zilte teelt Experiment met effluent als grondstof

27 Onze wens Platform van alle belanghebbenden bij waterbeheer op Texel om: –Input te leveren voor Waterprogramma –Specifiek voor Texel een plan/programma maken –Advies te geven op watervraagstukken op Texel


Download ppt "Waterbeheer nu en in de toekomst Henk Schobben Deltaprogrammeur Hollands Noorderkwartier."

Verwante presentaties


Ads door Google