De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie Beleidsnota Veiligheid en Leefbaarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie Beleidsnota Veiligheid en Leefbaarheid."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie Beleidsnota Veiligheid en Leefbaarheid

2  28 juni 2010 vaststelling door gemeenteraad  Resultaat van uitkomsten enquête en gesprekken met buurtbewoners (subjectieve veiligheid)  Politiecijfers (objectieve veiligheid)  Algemeen doel: Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid via 4 thema’s  Incidenteel budget veiligheid € 150.000,--

3 NrBeleidsdoelBenTB’hemH’hemSoGSibb e V’bur g 1Verminderen slachtofferkans in 2011/2012 tot Nvt<8,967,20Nvt 10,2 2Verminderen onveiligheidgevoelens in 2011/2012 tot 11,2 % <14% 13,8% 11,0 Nvt 10,5 3In 2010 is inzicht in de risico’s van fysieke veiligheid. 4Maximum % bewoners in 2011/2012 dat zegt vaak of soms overlast te hebben van groepen jongeren of dronken mensen op straat. nvtNvt Nvt Nvt Nvt 49% 5% Bewoners in 2011/2012 dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de voorzieningen voor dagelijkse boodschappen Nvt53%18%8%9%Nvt 6Meer bewoners zijn in 2011/2012 (zeer) tevreden over speelvoorzieningen voor kinderen - - - - -- 7Meer bewoners zijn in 2011/2012 (zeer) tevreden over voorzieningen voor jongeren ------ 8Meer bewoners zijn in 2011/2012 (zeer) tevreden over voorzieningen voor senioren ------ 9% Bewoners dat in 2011/2012 zegt (zeer) tevreden te zijn over het onderhoud van wegen, fiets- en voetpaden 43%>42%45%59%45%60% 1010 % Bewoners in 2011/2012 dat zegt (zeer) tevreden te zijn over het openbaar vervoer 52%>56%46%67%3%67% 1 % Bewoners in 2011/2012 dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de groenvoorzieningen Nvt Nvt Nvt 55%Nvt 1212 Maximum % bewoners dat in 2011/2012 zegt vaak of soms overlast te hebben van verkeersgeluid 34%<54%50%37%40%55% 1313 Maximum % bewoners in 2011/2012 dat zegt vaak of soms overlast te hebben van ander geluidsoverlast dan van verkeer Nvt <49%55%45%Nvt 50% 1414 Maximum % bewoners dat in 2011/2012 zegt vaak of soms overlast te hebben van honden en / of paardenpoep 25%<77%25% 1515 Maximum % bewoners in 2011/2012 dat zegt vaak of soms overlast te hebben van overlast door omwonenden Nvt <29%15%Nvt Nvt 20% 1616 Inrichten van een duurzame infrastuctuur voor basisonderwijs met ook aandacht voor leefbaarheidaspecten

4  Dalende tendens  2008: 2.926 incidenten  2012: 2.587 incidenten ◦ Valkenburg: 1.343 incidenten ◦ Broekhem: 456 incidenten ◦ Berg en Terblijt: 325 incidenten ◦ Houthem: 233 incidenten ◦ Schin op Geul: 118 incidenten ◦ Sibbe: 75 incidenten

5  Streven: ◦ Broekhem < 8,96% ◦ Houthem< 7,2 ◦ Valkenburg 10,2 ◦ Overige kernen n.v.t.  18 overige beleidsdoelen pas verifieerbaar na uitslag enquête (subjectieve veiligheid/leefbaarheid)

6 Kern 200920102012Streven Berg en Terblijt3,142,392,89 n.v.t. Broekhem6,476,366,09 <8,96 Houthem6,385,647,42 7,2 Schin op Geul3,755,084,20 n.v.t. Sibbe3,422,972,29 n.v.t. Valkenburg16,33*/14,713,99*/13,912,79*/11,5 10,2 Slachtofferkans (in %) gemeente 20092010 2012 7,556,88 6,68*

7 Inbreukcategorie200920102012 Buurtoverlast0,600,710,48 Diefstal2,812,672,19 Inbraken1,090,981,17 Geweld0,470,510,57 Vandalisme1,230,881,08 Verkeersonveiligheid1,351,121,18 Totaal7,556,886,68 Ongecorrigeerde kans voor kern Valkenburg

8 Berg en Terblijt Buurtoverlast0,270,310,13 Diefstal0,750,580,91 Inbraken0,510,460,58 Geweld0,130,150,13 Vandalisme0,820,400,47 Verkeersonveiligheid0,660,490,67 Subtotaal3,142,392,89

9 Broekhem Buurtoverlast0,490,810,55 Diefstal2,161,971,68 Inbraken1,241,101,48 Geweld0,550,410,67 Vandalisme0,921,100,84 Verkeersonveiligheid1,120,960,87 Subtotaal6,476,366,09

10 Houthem Buurtoverlast1,211,330,66 Diefstal0,771,531,51 Inbraken1,470,731,38 Geweld0,380,460,26 Vandalisme0,830,462,56 Verkeersonveiligheid1,721,131,05 Subtotaal6,385,647,42

11 Schin op Geul Buurtoverlast0,690,640,45 Diefstal1,382,020,57 Inbraken0,690,980,70 Geweld0,170,230,25 Vandalisme0,170,521,34 Verkeersonveiligheid0,630,690,89 Subtotaal3,755,084,20

12 Sibbe Buurtoverlast0,590,450,30 Diefstal0,740,890,52 Inbraken0,970,450,44 Geweld0,070,370,15 Vandalisme0,590,30 Verkeersonveiligheid0,450,520,59 Subtotaal3,422,972,29

13 Valkenburg Buurtoverlast0,790,930,79 Diefstal7,476,465,14 Inbraken1,661,631,82 Geweld1,031,121,27 Vandalisme2,681,651,52 Verkeersonveiligheid2,712,202,24 Subtotaal16,3313,9912,79 Ongecorrigeerde kans voor kern Valkenburg

14  Veiligheid en buurt  Leebaarheid  Communicatie  Flexteam/handhaving

15  Methode veilige buurten  Kernoverleg in 7 kernen  Geen echte veiligheidsproblemen vanuit de kernen, nadruk ligt meer op leefbaarheid  Activiteiten o.a.: ◦ Overleg hotspots ◦ Obstakelprogramma ◦ Parkeren motoren/fietsen centrum ◦ Volontairproject ◦ Camerabewaking Qpark ◦ Verkeersarrangementen ◦ Etc.

16  Doel drie zelfsturingstrajecten op gebied van zorg, sport en welzijn  Enquête: slechte voorzieningen voor kinderen, jongeren en ouderen  Hoogste prioriteit vanuit de kernen  Activiteiten o.a.: ◦ Fluisterasfalt ◦ Bezorgdienst/boodschappendienst ◦ Achterhalen redenen onvoldoende voorzieningen voor jongeren ◦ Spoorwegovergang nabij station Broekhem Noord ◦ Inbraakpreventie ◦ Etc.

17  Onveiligheidsgevoelens op basis van veronderstelde problemen  Activiteiten: ◦ Minder meldpunten ◦ Meer bekendheid geven aan meldpunten ◦ Voorkoming diefstal bij grote evenementen ◦ Veilig ondernemen ◦ Opstellen risicobeoordeling brandweer ◦ Analyse politiegegevens ◦ 4-jaarlijks onderzoek veiligheid/leefbaarheid

18  Sluitstuk beleid wetgeving  Activiteiten o.a.: ◦ 2011 start flexteam ◦ Meer toezicht openbare ruimte ◦ Handhaving hondenbeleid ◦ Gerichte en duurzame handhaving avond/nacht

19  Budget incidenteel € 150.000,--  Opstellen veiligheidsplan en veiligheidsplan 2009/2012€ 18.135,--  Aanschaf mobiele zender TV Valkenburg- 10.000,--  Uitvoeren obstakelprogramma- 31.560,--  Deelname Burgernet 4 jaar- 9.556,--  Inschakelen Flexteam Heerlen 2011- 7.834,--  Kosten slotenmakers- 2.029,--  Inhuur juridische capaciteit n.a.v. flexacties 2011- 20.930,--  Inhuur Flexteam Heerlen 2012- 2.560,--  Extern juridisch advies 2012- 1.463,--  Horeca controles 2012 extern- 2.631,--  Totaal:€ 106.698,--   Restant budget€ 43.302,--  Voorstel: € 35.000,-- oormerken voor inzet Flexteam 2013

20  Geen onveilige gemeente  Daling aantal incidenten  Incidenteel budget hoofdzakelijk gebruikt voor inzet Flexteam c.a.  Onveiligheidsgevoelens nemen (landelijk) af, complex van factoren

21  Landelijk vijf veiligheidsvelden (kernbeleid Veiligheid) 1.Veilige woon- en leefomgeving 2.Bedrijvigheid en veiligheid 3.Jeugd en veiligheid 4.Fysieke veiligheid 5.Integriteit en veiligheid  VNG  Politie jaarplan

22  Enquête Wmo ◦ Combinatie leefbaarheid/veiligheid ◦ Minder enquêtes  besparing  Uitslag bespreken in kernoverleggen/ondernemers  Opstellen veiligheidsplan vaststelling raad Basis: objectieve politiecijfers uitslag enquête uitkomsten kernoverleg  Uitvoeringsplan ◦ 5 veiligheidsvelden ◦ Terugdringen onveiligheidsgevoelens

23 1. Kunt u zich vinden in procesvoorstel? 2. Zo ja,  collegenota 3. Overige vragen?????????


Download ppt "Evaluatie Beleidsnota Veiligheid en Leefbaarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google