De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende."— Transcript van de presentatie:

1 Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende

2 Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Afdeling Middelen

3 Onderwerpen Digitalisering –Krediet beschikbaar gesteld –Opschonen archief  RHCe BAG –Aansluiting landelijke voorziening A2-samenwerking ICT –ICT niet meer vrijblijvend samenwerken NRE –Dividend 2009

4 Budgetten Gemeentelijke belastingen Wet WOZ Deurwaarder Dividend NRE Invordering gemeentelijke belastingen Kadaster Personeel DIV €

5 Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Afdeling POC

6 Onderwerpen Vergoeding raadsleden Storting voorziening wethouders Leges veiligheid Uitbesteden salarisadministratie Werkplekken SSC Bureau Inkoop Zuid-Oost Brabant Gebruik Schoolstraat 2

7 Budgetten Vergoeding raadsleden Leges veiligheid Uitbesteden salarisadministratie Werkplekken SSC Bureau Inkoop Zuid-Oost Brabant Gebruik Schoolstraat 2 Personeel PZ Storting voorziening wethouders * Ten laste van de algemene reserve € *

8 Managementrapportage Afdeling Inwoners 1 e kwartaal 2009

9 Actuele onderwerpen (1) Welzijn –verschuiving van zorg in natura naar PGB –administratieve correctie budget Paladijn – extra uitgaven GGD ivm inspectie KDV Burgerzaken –stijging aantal reisdocumenten en rijbewijzen Onderwijs –Administratieve verwerking van eigendomssituatie naar huursituatie –Administratieve verwerking van huur schoolwoningen

10 Actuele onderwerpen (2) Sport –Bijstelling raming huurinkomsten IDOP –Uitwerking van projecten zoals opgenomen in de ‘oplegger’ bij de subsidietoekenning

11 Budgetten Huishoudelijke verzorging Persoongebonden budget Paladijn Leges burgerzaken Subsidie doba adviseurs Huur schoolwoningen/vrijval kapitaallasten triangel/verhuur BSO Huur peuterspeelzaal Toezicht/inspectie kinderopvang Personeel Toversnest Kosten GGD Opvang zwerfdieren Schoonmaak gymzalen Huuropbrengsten sportaccommodatie ISD (personeel) € Belangrijkste wijzigingen t.o.v. begroting

12 Managementrapportage Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 1 e kwartaal 2009

13 Actuele onderwerpen (1) Pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ –Legesinkomsten –Gevolgen economische recessie beperkt zichtbaar Actualisatie bestemmingsplannen. Uitvoering economisch beleidsplan incl. recreatie en toerisme.

14 Actuele onderwerpen (2) Van woonvisie naar woningbouw- programma –Woningbouwmogelijkheden na de pilot –Van invloed op grondexploitaties/ grondbedrijf –Van invloed op toekomstige legesinkomsten

15 Actuele onderwerpen (3) Diverse projecten in voorbereiding en uitvoering. Handhaving –Mogelijke inkomsten a.g.v. innen dwangsommen Voorbereiding Wabo

16 Budgetten Legesink. Bestemmingsplanwijz. Legesink. Planschades Recognities Incidentele grondverkopen Monumentencommissie Inzamelingskosten huisvuil Vervallen vergoeding Super de Boer Onderhoud acc. Irislaan Personeel Handhaving € Belangrijkste wijzigingen t.o.v. begroting

17 Openbare Werken Het eerste kwartaal (projecten) Uitvoeringsprogramma verkeer (vastgesteld) Fietspadenplan (vastgesteld) Eenrichtingsverkeer Leende (vastgesteld) Eenrichtingsverkeer De Zegge (in voorbereiding) Randweg (in voorbereiding) Verzelfstandiging sportcomplexen (in uitvoering) Laden en lossen (in uitvoering) Parkeervisie (in uitvoering)

18 Openbare Werken Het eerste kwartaal (uitvoering) Onderhoudsprogramma wegen (aanbesteed) Onderhoudprogramma verlichting (in voorbereiding) Gladheidbestrijding 2009 – 2014 (in voorbereiding) Rioleringswerken (in voorbereiding) Beeldbestek openbaar groen (in uitvoering)

19 Openbare Werken Het eerste kwartaal (budgetten) Winter 2008 – 2009 –Vorstschade (tlv fonds) –Gladheid (tlv fonds) –Voorziening wegen –Straatmeubilair Weginspecties Onkruidbestrijding Personeel Verkeer €

20 ProgrammaProductBegroot 2009 realisatie 1e kwartaal 2009 mutatie 2009 Totaal 0Algemeen bestuur Totaal 1Veiligheid en verkeer Totaal 2Openbare ruimte Totaal 3Economische zaken Totaal 4Onderwijs en kinderopvang Totaal 5Cultuur en recreatie Totaal 6Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Totaal 7Volksgezondheid en milieu Totaal 8Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal 9Financiering en dekkingsmiddelen Totaal kplPersoneelszaken Totaal kplHuisvesting Totaal kplAutomatisering Totaal kplInterne zaken Totaal kplOpenbare werken

21 Mangementrapportage 1 e kwartaal 2009 Procedure –20 april RTG –11 mei Raadsvergadering Indien voldoende uitgekristalliseerd, besluitvorming over de begrotingswijziging Indien onvoldoende uitgekristalliseerd, besluitvorming naar de raadsvergadering van 15 juni


Download ppt "Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende."

Verwante presentaties


Ads door Google