De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijk vastgoed van kostenpost naar waardemaker Marc van Leent, initiator de Kopgroep 2 april 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijk vastgoed van kostenpost naar waardemaker Marc van Leent, initiator de Kopgroep 2 april 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijk vastgoed van kostenpost naar waardemaker Marc van Leent, initiator de Kopgroep 2 april 2008

2

3 Maatschappelijk vastgoed Definities Begrippen Cijfers Trends Geld Strategieën

4 Definities Definitie o.b.v. functie –Vastgoed voor welzijn, zorg, opvang, religie, sport, onderwijs, enzovoort, of Definitie o.b.v. gebruikers –Vastgoed voor gesubsidieerde of non-profit instellingen, of Definitie o.b.v. doelstelling / outcome –Vastgoed t.b.v. met meerwaarde voor ontplooiing, ontmoeting, enzovoort, of Definitie o.b.v. gebouw –Vastgoed met een verblijfs- én een publieksfunctie

5 Maatschappelijk Vastgoed Openbare ruimte Bedrijfs onroerend goed Verblijfs- en publieksfunctie

6 Begrippen (Eindhoven) Realiseert Vervult Functie onderwijs, welzijn, zorg, cultuur, enz. Doelstelling ontmoeting, ontplooiing, opvang, ontspanning, enz. Voorziening school, buurthuis, sportcentrum, Kinderboerderij enz. Vastgoed schoolgebouw, sporthal, mfa, Accommodeert

7 Cijfers Omvang gemeentelijk vastgoed –meer dan 40 miljoen m2 BVO –2,7 m2 per inwoner –70 á 80% is ‘maatschappelijk vastgoed’ WOZ-waarde: –25 á 35 miljard euro Boekwaarde –50 á 55% van WOZ-waarde Investeringen 2005: –2 miljard euro

8 Trends Verzelfstandiging instellingen (o.a. als gevolg van outputsturing) Opkomst nieuwe arrangementen (met mix commercieel –niet commercieel) Nieuwe partijen melden zich aan front; opkomst woningcorporaties Ontvlechting subsidie en huisvesting bij gemeenten

9 advies en management subsidie en huisvesting Gemeente Beleid Uitvoerende Instelling ‘vastgoed organisatie’ Vastgoed organisatie Uitvoerende Instelling Gemeente Beleid subsidie en huisvesting gescheiden subsidie en huisvesting samen vergoeding kosten maatschappelijke inspanning / prestatie subsidie maatschappelijke inspanning / prestatie huisvesting huur ontvlechting Trend: ontvlechting subsidie en huisvesting

10 Geld 1.Attractieve plek met veel aanloop  hogere huurprijs per m2 2.Flexibel en duurzaam gebouw  hogere restwaarde / lagere exploitatiekosten 3.Intensief ruimtegebruik (nb. managementformule)  aanvullende huuropbrengst / kleiner gebouw 4.Dubbel grondgebruik (bv. combi met woningen)  extra grondopbrengsten 5.Meerwaarde voor wijk  waardeontwikkeling omliggend vastgoed

11  www.bouwstenenvoorsociaal.nl

12 Strategie afstoten vastgoed en concentreren op definitie van output / outcome –voorbeeld: Zeeburg, Amsterdam vastgoed als competentie erkennen en zelf ontwikkelen –voorbeeld: Rotterdam (2 miljard euro) vormen van PPS; geïntegreerd uitbesteden van ontwikkeling en exploitatie –voorbeeld: Montaigne college, Den Haag


Download ppt "Maatschappelijk vastgoed van kostenpost naar waardemaker Marc van Leent, initiator de Kopgroep 2 april 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google