De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Decentralisaties Jeugd, WMO, Participatie Hans Versteeg - VNG Expertmeeting Informatievoorziening GGD-NL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Decentralisaties Jeugd, WMO, Participatie Hans Versteeg - VNG Expertmeeting Informatievoorziening GGD-NL."— Transcript van de presentatie:

1 Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Decentralisaties Jeugd, WMO, Participatie Hans Versteeg - VNG Expertmeeting Informatievoorziening GGD-NL 29 november 2012

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Agenda 1.De drie decentralisaties 2.Visie op dienstverlening: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 3.Verkenning naar ICT

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten BOUWEN OP DE KRACHT VAN BURGERS 1. De decentralisaties

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Gemeentelijke visie

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Afbakening sociaal domein

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Transitie versus transformatie Stelsel ▪Transitie: De overgang van verantwoordelijkheden naar gemeenten Uitvoering ▪Transformatie: Het opnieuw inrichten van (werk)processen Transitie Transformatie Organisatie

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

8 1-GEZIN 1-PLAN 1-REGISSEUR 2. dienstverleningsmodel

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Uitdaging tav MPG ‘Gekanteld’ werken: situatie van gezin staat centraal, niet het aanbod of de wetgeving Samenwerking, einde aan verkokerd werken Gemeente kan regie voeren Zelfredzaamheid / eigen verantwoordelijkheid van de burger is gefaciliteerd Minimale administratieve lasten voor burgers en professionals Privacyvraagstukken oplossen Burger zelf eigenaar van zijn dossier?

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Dienstverleningsmodel – multi probleem gezinnen

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Functionaliteiten 1-gezin 1-plan –Inkijk in basisgegevens GBA, inkomen / uitkering, werk, gezin, contact met jeugdketen, veiligheid / justitie –Regie over processen Gestandaardiseerd volgen van (keten)dienstverlening –Verwijsindex Wie heeft waar, wanneer en waarom contact met het gezin? –Management / sturingsinfo Kerncijfers, beleidsinfo, (financiële) verantwoording –Etc…?

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is daarvoor nodig? Juridisch –Doelbinding / wettelijke grondslag Informatiekundig –Eenheid van taal: gegevensstandaarden –Eenheid van proces: globaal (keten)proces Technisch: –Infrastructuur (incl. beveiliging!) Bestuurlijk –Rechten van burger tav dossierinzage

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIAAL DOMEIN 3. Vervolg

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Opdracht Beschrijf het principe van 1-gezin 1-plan 1- informatievoorziening Onderzoek haalbaarheid en draagvlak Bepaal standaarden voor gegevens en werkprocessen Beschrijf de belemmeringen en mogelijkheden als gevolg van de informatievoorziening Geef een overzicht van de kosten en opbrengsten Advies voor vervolg

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aanpak Uitvoering door KING 10-12 initiatiefgemeenten, plus regio Betrokkenheid ketenpartners en ICT-leveranciers Bottom-up, zoeken kansen & belemmeringen Op zoek naar draagvlak, haalbaarheid Zoveel mogelijk hergebruik van wat er al is (standaarden, ICT-systemen e.d.) zomer 2013 gereed, dan beslissing over vervolg

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Vragen? hans.versteeg@vng.nl hans.versteeg@vng.nl


Download ppt "Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein Decentralisaties Jeugd, WMO, Participatie Hans Versteeg - VNG Expertmeeting Informatievoorziening GGD-NL."

Verwante presentaties


Ads door Google