De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal Domein Kop van Noord Holland Samenwerking tussen gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal Domein Kop van Noord Holland Samenwerking tussen gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal Domein Kop van Noord Holland Samenwerking tussen gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon

2 Aanleiding voor samenwerking binnen Sociaal Domein Decentralisatie van taken van Rijk naar gemeenten -Participatiewet; -WMO/Awbz begeleiding; -Jeugdzorg. Meer doen met minder middelen; Zorg voor verbinding; Appel op zelfredzaamheid/versterking eigen kracht van burgers. Constatering dat uitvoering van deze taakvelden in belang van burger en gelet op de beschikbare middelen, niet op het niveau van individuele gemeente adequaat kan worden georganiseerd. Fundering voor samenwerking: -intentieverklaring 9 gemeenten in Noordkop eind 2011 -bestuursopdracht medio 2012 ten aanzien van visievorming en ontwikkeling van uitvoeringsorganisatie.

3 Opdracht aan projectorganisatie: 1.Zorgdragen voor een door de de gemeenteraden in de Kop van Noord- Hollandvast te stellen visie over de gemeentelijke dienstverlening met betrekking tot het sociaal domein per 1 januari 2014; a. Onderdeel van de visie is een visie op de dienstverlening aan werkgevers. 2. Zorgdragen dat uiterlijk op 1 januari 2014 sprake is een één uitvoeringsorganisatie sociaal domein voor de Kop van Noord-Holland. a. Waar nodig worden verbindingen gelegd met zowel interne als externe partners om de oplossingsrichtingen voor de decentralisaties in hun onderlinge samenhang te realiseren. 3. Zorgdragen dat de bij de uitvoering van de gemeentelijke taken sociale zekerheid betrokken organisaties tijdig gereed zijn voor de invoering van de WWnV. a. Wijzigingen in wet- en regelgeving zijn tijdig geïmplementeerd; b. Klanten en inwoners zijn tijdig geïnformeerd; c. Eventuele organisatorische maatregelen sluiten aan bij de opdracht onder 2.

4 Projectstructuur Sociaal Domein Stuurgroep (portefeuillehouders gemeenten) Management Overleg (directies gemeenten, ISD en Noorderkwartier) Beleidsteam (ambtelijk) Werkgroepen (ambtelijk)

5 Uitgangspunten bij uitwerking bestuursopdracht: De mens staat centraal; -Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners; -Aandacht voor nieuwe doelgroepen; -Verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de gemeenten. De realisatie wordt zo veel als mogelijk door derden (bedrijven en instellingen) gedaan; -Gebruik maken van expertise buiten de gemeente; -Uitvoering (kosten)efficiënt; -De vanuit het Rijk bekend gemaakte meerjarige budgetten voor inkomenson- dersteuning en re-integratie zijn maatgevend. -Kansen die de huidige organisaties bieden worden benut. -Rekening wordt gehouden met mogelijke samenwerking op het sociale domein met gemeenten buiten de regio.

6

7 STAVAZA met betrekking tot uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein oktober 2012 : opdracht verleend tot uitwerking van projectplan met daarin onder meer volgende elementen: dienstverlening, samenwerkingsvorm/zeggenschap, beleid, personeel,organisatie, ict, financiën,huisvesting,communicatie inspraak, november/dec. 2012: voorbereiding projectplan Jan/febr. 2013 : bestuurlijke vaststelling projectplan februari-mei 2013 : uitwerking projectplan inclusief consultaties netwerkpartners juni-juli 2013 : bestuurlijke go/no go beslissing (colleges/gemeenteraden)


Download ppt "Sociaal Domein Kop van Noord Holland Samenwerking tussen gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon."

Verwante presentaties


Ads door Google