De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALUMNI IN HET ONDERWIJS Presentatie: drs. Leneke Visser, adviseur facultair alumnibeleid Universiteit Utrecht Utrecht, februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALUMNI IN HET ONDERWIJS Presentatie: drs. Leneke Visser, adviseur facultair alumnibeleid Universiteit Utrecht Utrecht, februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 ALUMNI IN HET ONDERWIJS Presentatie: drs. Leneke Visser, adviseur facultair alumnibeleid Universiteit Utrecht Utrecht, februari 2012

2 IDe binding van student naar alumnus begint bij de opleiding, en eindigt bij de instelling Opleiding Directe omgeving/ faculteit Instelling

3 IICentraal en decentraal alumnibeleid complementair Centraal - Belangenbehartiger àlle alumni - Leverancier voor de faculteiten - Uitvoerder instellingsbreed programma - Minder directe binding met onderwijs & onderzoek Decentraal - Alumnistrategie in relatie tot onderwijs & onderzoek - Binding student en opleiding voorwaarde - Feedback alumni op curriculum - Nascholing - Arbeidsmarktoriëntatie

4 III. 1 Taakverdeling centraal / opleiding Centraal > infrastructuur (bestand, website, blad) > Analyse bestand, selecties > opbouw en overdracht expertise > ontwikkeling instellings-brede visie en strategie > minimaal één programma voor àlle alumni > programma’s voor alumnisegmenten die niet gedekt worden op het niveau van de opleiding & vereniging

5 III. 2 Taakverdeling centraal / opleiding Opleiding > Van student naar alumnus: bewustwording > Binding student opleiding: loyaliteit! > Introductie alumni als rolmodel (welkom, arbeidsmarkt, mentor) > Feestelijk afstuderen vieren als overgangsrite > Alumni betrekken bij evaluatie O&O > Alumni betrekken als afnemend veld, recruitment

6 1. IV. 1 Praktijkvoorbeeld: faculteit Recht, Economie en Bestuur (Universiteit Utrecht). Uitgangspunt: FACULTAIRE FOCUS & PROBLEMATIEK > Focus faculteit: onderwijs & onderzoek > RGL: Slechte binding student & opleiding > Studenten klagen over gebrekkige oriëntatie op de arbeidsmarkt > Afnemend veld heeft ander verwachtingspatroon van de afgestudeerden > Faculteit is weinig verankerd in zijn omgeving > Faculteit heeft een dreigend structureel probleem om in het eigen onderhoud te voorzien

7 IV. 2 Praktijkvoorbeeld: faculteit Recht, Economie en Bestuur (Universiteit Utrecht). Uitgangspunt: ALUMNIBELEID ONTWIKKELEN VANUIT DE FACULTAIRE PROBLEMATIEK > Alumni betrekken bij loyalty programma > Alumni betrekken bij oriëntatie op de arbeidsmarkt > Feed back curriculum alumni organiseren > Alumni regelmatig informeren over de ‘state of the art’ van de opleiding

8 IV. 3 Praktijkvoorbeeld: faculteit Recht, Economie en Bestuur (Universiteit Utrecht). Project STRUCTURELE PARTICIPATIE VAN ALUMNI IN DE ARBEIDSMARKTORIENTATIE FORMULE > Ontmoetingen alumni & studenten inroosteren in het onderwijs > Start in het eerste jaar, mentorprogramma RGL > Student-mentoren verantwoordelijk voor interactie tussen studenten en alumni > Bij de opleiding: makel- en schakelpunt voor alumni, studenten en docenten, organisatorische eind- verantwoordelijkheid

9 IV. 4 Praktijkvoorbeeld: faculteit Recht, Economie en Bestuur (Universiteit Utrecht). Project: STRUCTURELE PARTICIPATIE VAN ALUMNI IN DE ARBEIDSMARKTORIENTATIE EFFECTEN > Wederzijdse identificatie > Driehoeksrelatie student-alumnus-docent > Ervaring met relatiebeheer in de organisatie > Groei naar een transparante organisatie > Ontwikkeling ‘eigenaarschap’ > Beheersbare kosten

10 IV. 5 Praktijkvoorbeeld: faculteit Recht, Economie en Bestuur (Universiteit Utrecht). Project: STRUCTURELE PARTICIPATIE VAN ALUMNI IN DE ARBEIDSMARKTORIENTATIE INGREDIëNTEN > Communicatiekanalen > Bereidheid om een collegereeks aan te wijzen > Studenten in de rol van gastheer/gastvrouw > Medewerker die makelt en schakelt, expert is op het gebied van relatiebeheer > Budget > TIJDIGE PLANNING

11 IV. 6 Praktijkvoorbeeld: faculteit Recht, Economie en Bestuur (Universiteit Utrecht). Project: STRUCTURELE PARTICIPATIE VAN ALUMNI IN DE ARBEIDSMARKTORIENTATIE RESULTATEN > Unaniem (alumni, studenten, docenten) enthousiasme > Alumni zien de actualiteit van de opleiding, en maken kennis met jong talent > Alle 1 e jaars studenten (800) worden bereikt > Verbetering van de mening van studenten over de arbeidsmarktoriëntatie > Alumni zijn vereerd uitgenodigd te worden en voelen zich daardoor deel van de opleiding.

12 IV. 7 Praktijkvoorbeeld: faculteit Recht, Economie en Bestuur (Universiteit Utrecht). Project: STRUCTURELE PARTICIPATIE VAN ALUMNI IN DE ARBEIDSMARKTORIENTATIE CONSEQUENTIES > Rechtsgeleerdheid heeft besloten om het programma structureel in te roosteren in alle studiejaren > Met onderwijscoördinatoren wordt bekeken of ook andere collegereeksen zich lenen voor bijdragen van alumni (transparantie / website). > Het programma wordt uitgebreid naar andere faculteiten met dezelfde problematiek.

13 V. 1 ENKELE QUOTES Student: “ Ik vond het erg goed dat alumni hun verhaal deden vandaag. Ik hoop dat dit in de toekomst vaker mag gebeuren want velen, waaronder ik, hebben nog geen idee wat zij met de studie willen doen”.

14 V. 2 ENKELE QUOTES Student-mentor: “ Ik vond het boven verwachting leuk en goed gaan. De alumni waren ontzettend aardig en toegankelijk en stonden erg open voor de studenten. Ze hebben veel verteld en bruikbare tips gegeven. Ik denk dat de studenten goed doordrongen zijn dat het belangrijk is om niet te laks te zijn tijdens de studie en dat cijfers en nevenactiviteiten echt het verschil kunnen maken. Ik zelf vond het ook erg interessant. Dus zo'n alumni bijeenkomst is zeker ook voor de mentoren leuk!”

15 V. 3 ENKELE QUOTES Alumnus: “Het was mij een eer en ook leuk om te doen, te meer daar er enige feedback uit de zaal was. Om teleurstellingen en uitval van studenten te voorkomen en de schaarse middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, juich ik uw initiatief buitengewoon toe. In mijn tijd werd alleen in het eind-doctoraal enig zicht op de arbeidsmarkt gegeven. Dan kon er weinig meer veranderd worden.“

16 VIJURY RAPPORT Nationale Alumni Prijs “ De faculteit heeft twee uitdagingen aan het WO met elkaar verbonden: hoe alumni actief te betrekken in het actuele onderwijs en hoe de studenten al in vroege stadia van hun studie oriëntatie te bieden op het vervolg in de arbeidsmarkt. Het eerste dat in dit project opvalt volgens de jury, is de bewuste medeverantwoordelijkheid die alumni gegeven wordt voor de aanpak van een verbeterpunt in de kwaliteit van het actuele UU- onderwijs. Het is voor hen een signaal dat hun inbreng veel meer te betekenen heeft dan gezellig netwerken en wellicht ook fondsenwerving. Bovendien heeft men met weinig middelen veel mensen betrokken en met elkaar in contact gebracht op een heel praktische en voor alle betrokkenen verrijkende wijze. “


Download ppt "ALUMNI IN HET ONDERWIJS Presentatie: drs. Leneke Visser, adviseur facultair alumnibeleid Universiteit Utrecht Utrecht, februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google