De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eenvormig stagebegeleidingsformulier verpleegkunde voor West-Vlaanderen Provinciaal Verpleegkundig Overleg Zorgnet ziekenhuizen Alle scholen uit West-Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eenvormig stagebegeleidingsformulier verpleegkunde voor West-Vlaanderen Provinciaal Verpleegkundig Overleg Zorgnet ziekenhuizen Alle scholen uit West-Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Het eenvormig stagebegeleidingsformulier verpleegkunde voor West-Vlaanderen Provinciaal Verpleegkundig Overleg Zorgnet ziekenhuizen Alle scholen uit West-Vlaanderen (HBO-5 en bachelor opleidingen) (Zorg voor stage: samenwerking Resoc - dienst welzijn provincie West-Vlaanderen - POPZ)

2 Waarom dit initiatief ? Studenten zijn onze collega’s van morgen Een student moet je verdienen Tijdig investeren in hun opleiding verkleint de kloof tussen theorie en werkveld Een veilig klimaat is wenselijk Leren is een continu proces, verwacht dus niet dat de perfecte student op stage komt

3 Een uniform begeleidingsformulier Dit begeleidingsformulier is een hulpmiddel om de student verpleegkunde te begeleiden tijdens zijn stage. In het formulier wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende scholen en opleidingsniveau’s. Bij het gebruik van dit begeleidingsformulier wordt de nadruk gelegd op: De verantwoordelijkheid van de student om zijn leerproces mee te sturen. De opdracht van de stagebegeleider om de student systematisch te informeren over de vooropgestelde leerdoelen. De opdracht van de stagementor om de student systematisch te informeren over de evoluties die de student maakt in zijn of haar leertraject op stage.

4 Leerdoelen bepalend voor feedback Voorafgaand aan de stageperiode formuleert de student zijn persoonlijke leerdoelen die bijdragen tot het bereiken van de vereiste competenties. Deze concrete leerdoelen worden geformuleerd vanuit de feedback van voorgaande stageperioden, vanuit verworven leerinhouden, vanuit de persoonlijke ontwikkeling, vanuit het lezen van de informatiebrochure van de afdeling… In functie van transparantie is het aangewezen om slechts een beperkt aantal leerdoelen uit te werken. De school bepaalt de uit te werken leerdoelen. Om het leerproces van de student optimaal te kunnen begeleiden is het noodzakelijk dat de mentor of verpleegkundige op de hoogte is van deze leerdoelen. Daarom moet de student bij aanvang van elke shift/dienst zijn persoonlijke leerdoelen kenbaar maken aan de mentor/verpleegkundige/stagebegeleider waarmee hij samenwerkt. Evenzeer wordt van de begeleidende mentor/verpleegkundige verwacht kennis te nemen van deze leerdoelen. Aan de hand van de verkregen feedback (concrete feiten) tijdens de stageperiode wijzigen de persoonlijke leerdoelen en worden nieuwe leerdoelen toegevoegd.

5 Wat is het belang van feedback ? Tijdens het leren in de praktijk gaat de student actief aan de slag met zijn leervragen en leerdoelen. Als mentor observeer, ondersteun, inspireer en instrueer je de student continu. Je bent voor de student bij uitstek zijn klankbord. Feedbackgesprekken zijn bedoeld om een constructieve bijdrage te leveren in de ontwikkeling tot verpleegkundige. Je doet er dus niet goed aan een student te sparen door hem/haar geen feedback te geven. Feedback is een essentieel onderdeel maar is niet gemakkelijk om geven. Misschien helpt volgende vraag: ‘gaat mijn feedback de student helpen om verder te leren’. Wat wil je meegeven en op welke manier? Zowel tops als tips, sterke of ontwikkelpunten of complimenten en opbouwende feedback kunnen aan de orde komen.

6 Wat is het belang van feedback ? Feedback tijdens stage richt zich vooral op : Hoe gewerkt wordt in verschillende situaties. Hoe de handelingen worden verricht, hoe geredeneerd wordt, eventueel welke werkmodellen gehanteerd worden. Hoe de samenwerking verlopen is tussen verpleegkundige en student, maar ook tussen studenten en andere hulpverleners onderling. Feedback hoeft ook niet eenzijdig te zijn, het kan van beide kanten komen. Als mentor heb je een belangrijke voorbeeldrol. Een student kan ook vragen waarom bepaalde zaken op die manier gebeuren. Constructieve feedback is een continu aandachtspunt tijdens stages. De stagiair kan zowel feedback krijgen op de werkvloer als op vaste overlegmomenten. Regelmatige feedback geeft elke partij duidelijkheid en draagt bij tot een veilige leeromgeving. Het is belangrijk dat fouten maken mag! Tijdige en heldere communicatie over verbeterpunten creëert een verrijkende leerervaring. Tenminste, als dat gebeurt op basis van vertrouwen en als de stagiair daarvoor open staat. Studenten moeten feedback als een leerkans zien. Het is aan de student zelf te kiezen wat hij/zij ermee doet.

7 Naam student School:Zorgeenheid……… Module/opleidingsfase: Stageperiode van: ………./………./20……… tot ………./………./20…… DatumFEEDBACKNaam mentor Hier komt logo zorginstelling

8 Hoe de feedback registreren ? Deze pagina’s geven zowel de student als stagebegeleider en mentoren/verpleegkundigen de gelegenheid om systematisch feedback te geven en ook te noteren over het functioneren van de student. Dagelijkse feedback (concrete feiten) is stimulerend voor het leerproces van de student. Bij het noteren van de feedback (concrete feiten) verwijst men zo mogelijk naar de codes van de items en deelcompetenties. Suggestie om een volgnummer te plaatsen op het document zodat er geen negatieve evaluaties verwijderd worden uit de bundel. Indien de student zijn feedback zelf noteert, leest de betrokken mentor/verpleegkundige/stagebegeleider dit na en tekent af met zijn/haar naam. Het biedt aan de student en de begeleiders een overzicht van de gemaakte progressie of regressie. Het geeft aan de student de kans om zichzelf tijdig bij te sturen.

9 Feedback tips – hoeft niet lang te duren Bron: bundel ‘Zorg voor stage’

10 Overzichtsblad vermeldt de te bereiken competenties Zes items worden elke stageperiode opgevolgd: Beroepsspecifieke attitudes. Communicatie (t.o.v. patiënt, familie en team). Lid van het multidisciplinair team. Kwaliteitsbewaker. Coördinator/teamverantwoordelijke. Klinische beoordelaar en zorgverlener. Elk van deze zes items zijn opgesplitst in deelcompetenties. Deze deelcompetenties worden door het beschrijven van gedragsindicatoren specifiek verduidelijkt.

11 Een uniform begeleidingsformulier

12

13 STARTDATUM : 1 september 2013 Er wordt voorgesteld om 1 tussentijdse en 1 eindevaluatie bij stages die 4 weken of langer duren uit te voeren. Dit biedt de kans om tijdig te kunnen bijsturen Duidelijke vermelding dat de evaluatie (positief of aandachtspunt) een advies is. Toelichting over niveau van competenties – advies gebeurt via de school.

14 Hoe interpreteer je de diverse competenties ? Differentiatie voor competenties. (via stagebegeleiding verduidelijkt) Wat mag je verwachten van studenten HBO- verpleegkunde of bachelor verpleegkunde in de verschillende opleidingsjaren? Technische vaardigheden zijn gemakkelijk te evalueren maar voor sociale vaardigheden is dit veel moeilijker.

15 Competentie overzicht

16

17

18

19

20 Handleiding begeleidingsformulier

21 Een olievlek ? Mogen we jullie, de collega’s uit het onderwijs en de zorginstellingen, vragen om uw eigen collega’s op te roepen om samen met jullie, op een regelmatige, vertrouwensvolle en verantwoorde manier, feedback aan de studenten aan te bieden ? Het komt vast ten goede aan de toekomstige collega’s !


Download ppt "Het eenvormig stagebegeleidingsformulier verpleegkunde voor West-Vlaanderen Provinciaal Verpleegkundig Overleg Zorgnet ziekenhuizen Alle scholen uit West-Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google