De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer rendement met het portfolio als begeleidingsinstrument

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer rendement met het portfolio als begeleidingsinstrument"— Transcript van de presentatie:

1 Meer rendement met het portfolio als begeleidingsinstrument
Frank Thuss & Marcel Penners

2

3 Big bang scenario: alle gebruikers over in de zomervakantie van 2010
Drie pilots in periode maart – juli 2010: Pabo Arnhem, Instituut Sociale Studies en opleiding Werktuigbouwkunde

4

5 Programma Het nieuwe portfolio Studenten begeleiden met DPF
Afstudeerbegeleiding met DPF

6

7 Welk rendement behalen jullie met DPF?! of zou je graag willen behalen!

8 Studenten begeleiden met DPF
Doel: In eigen studiegroep zelfstandig feedbackvragen en leerdoelen verkennen en op deze wijze van en met elkaar leren. Probleemstelling: Ontwikkelen van reflectievaardigheden van studenten beperkt. Hierdoor komt onderstaand proces niet snel op gang. Feedback vragen (door de student) en feedback krijgen (van medestudenten en studieloopbaan­begeleider) is van wezenlijk belang is om het leren leren te beïnvloeden en de studenten een volgende stap te laten zetten. Beperkte beschikbare tijd SLB-ers Oplossing Intervisie met behulp van het digitaal portfolio

9 Begeleiding op basis van:
feed in: wat moet ik de student meegeven aan richtlijnen, adviezen, instructie? feed back: welke reactie kan ik geven om de student inzicht te laten krijgen in wat hij gedaan heeft en wat daaruit te leren is? feed forward: hoe kan ik de student helpen om het geleerde te vertalen naar toekomstig gedrag of toekomstig handelen? Op basis van deze structuur leg je de nadruk op het begeleiden i.p.v. beoordelen.

10 Activiteiten van studenten
feedbackvragen stellen (de student moet m.b.v. de studieloopbaanbegeleider leren de juiste vragen te stellen); voorafgaand aan een voortgangsgesprek aangeven hoe ver hij gevorderd is met de geplaatste documenten; leren hoe de feedbackfunctionaliteit werkt in het portfolio; zijn medestudenten actief inzetten in zijn leerproces door feedback te vragen, vervolgens hierop te reflecteren en dit als bewijsmateriaal voor hun competentie­ontwikkeling in te zetten.

11 Activiteiten SLB-ers de student handreikingen bieden om te leren feedbackvragen te stellen; in het portfolio de functie van de feedbackknop gebruiken; het voortgangsgesprek alleen voeren met de student als deze aangegeven heeft hoever zijn ontwikkeling is gevorderd en waar hij feedback op wil hebben; vaste momenten inroosteren waarop studenten feedback krijgen op hun ontwikkeling.

12 Voorbeeld

13 Afstudeerbegeleiding met DPF
Wat willen we bereiken: Fraude voorkomen door betere procesbewaking Studievoortgang beter monitoren Versiebeheer ( ) Feedbackhistorie Efficiëntere tijdsinvestering

14 Rollen in proces Student 1e Stage begeleider
2e Stagebegeleider ( meelezer ) Bedrijfsbegeleider ( Extern ) Gecommitteerde (Assessoren)

15 Stappenplan Activiteit Rol DPF Betrokkenen Toestemming afstuderen
Plaatsen formulier “aanmeldingsformulier afstuderen” SLB, student Plan van aanpak maken Plaatsen plan van aanpak plaatsen en akkoordverklaring PVA Begeleidend docent, student Probleemanalyses maken Probleemanalyse plaatsen, feedback van begeleider en bedrijfsbegeleider Student, begeleidend docent, bedrijfsbegeleider Tussenrapportage maken Rapportage plaatsen, feedback van betrokkenen Begeleidend docent, opdrachtgever, student Oplossingsfase ? CVN bijeenkomst Concepten plaatsen, feedback door begeleidend docent Conceptverslag Concept verslag plaatsen, feedback en advies begeleidend docent Eindverslag Eindverslag plaatsen Assessor, begeleidend docent, bedrijfsbegeleider, student

16 Voorbeeld


Download ppt "Meer rendement met het portfolio als begeleidingsinstrument"

Verwante presentaties


Ads door Google