De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer rendement met het portfolio als begeleidingsinstrument Frank Thuss & Marcel Penners.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer rendement met het portfolio als begeleidingsinstrument Frank Thuss & Marcel Penners."— Transcript van de presentatie:

1 Meer rendement met het portfolio als begeleidingsinstrument Frank Thuss & Marcel Penners

2

3

4

5 Programma Het nieuwe portfolio Studenten begeleiden met DPF Afstudeerbegeleiding met DPF

6

7 Welk rendement behalen jullie met DPF?! of zou je graag willen behalen!

8 Studenten begeleiden met DPF Doel: In eigen studiegroep zelfstandig feedbackvragen en leerdoelen verkennen en op deze wijze van en met elkaar leren. Probleemstelling: Ontwikkelen van reflectievaardigheden van studenten beperkt. Hierdoor komt onderstaand proces niet snel op gang. Feedback vragen (door de student) en feedback krijgen (van medestudenten en studieloopbaan­begeleider) is van wezenlijk belang is om het leren leren te beïnvloeden en de studenten een volgende stap te laten zetten. Beperkte beschikbare tijd SLB-ers Oplossing Intervisie met behulp van het digitaal portfolio

9 Begeleiding op basis van: feed in: wat moet ik de student meegeven aan richtlijnen, adviezen, instructie? feed back: welke reactie kan ik geven om de student inzicht te laten krijgen in wat hij gedaan heeft en wat daaruit te leren is? feed forward: hoe kan ik de student helpen om het geleerde te vertalen naar toekomstig gedrag of toekomstig handelen? Op basis van deze structuur leg je de nadruk op het begeleiden i.p.v. beoordelen.

10 Activiteiten van studenten feedbackvragen stellen (de student moet m.b.v. de studieloopbaanbegeleider leren de juiste vragen te stellen); voorafgaand aan een voortgangsgesprek aangeven hoe ver hij gevorderd is met de geplaatste documenten; leren hoe de feedbackfunctionaliteit werkt in het portfolio; zijn medestudenten actief inzetten in zijn leerproces door feedback te vragen, vervolgens hierop te reflecteren en dit als bewijsmateriaal voor hun competentie­ontwikkeling in te zetten.

11 Activiteiten SLB-ers de student handreikingen bieden om te leren feedbackvragen te stellen; in het portfolio de functie van de feedbackknop gebruiken; het voortgangsgesprek alleen voeren met de student als deze aangegeven heeft hoever zijn ontwikkeling is gevorderd en waar hij feedback op wil hebben; vaste momenten inroosteren waarop studenten feedback krijgen op hun ontwikkeling.

12 Voorbeeld

13 Afstudeerbegeleiding met DPF Wat willen we bereiken: –Fraude voorkomen door betere procesbewaking –Studievoortgang beter monitoren –Versiebeheer ( email ) –Feedbackhistorie –Efficiëntere tijdsinvestering

14 Rollen in proces Student 1 e Stage begeleider 2 e Stagebegeleider ( meelezer ) Bedrijfsbegeleider ( Extern ) Gecommitteerde (Assessoren)

15 Stappenplan ActiviteitRol DPFBetrokkenen Toestemming afstuderenPlaatsen formulier “aanmeldingsformulier afstuderen” SLB, student Plan van aanpak makenPlaatsen plan van aanpak plaatsen en akkoordverklaring PVA Begeleidend docent, student Probleemanalyses makenProbleemanalyse plaatsen, feedback van begeleider en bedrijfsbegeleider Student, begeleidend docent, bedrijfsbegeleider Tussenrapportage makenRapportage plaatsen, feedback van betrokkenen Begeleidend docent, opdrachtgever, student Oplossingsfase?Student, begeleidend docent, bedrijfsbegeleider CVN bijeenkomstConcepten plaatsen, feedback door begeleidend docent Begeleidend docent, student ConceptverslagConcept verslag plaatsen, feedback en advies begeleidend docent Begeleidend docent, student EindverslagEindverslag plaatsenAssessor, begeleidend docent, bedrijfsbegeleider, student

16 Voorbeeld


Download ppt "Meer rendement met het portfolio als begeleidingsinstrument Frank Thuss & Marcel Penners."

Verwante presentaties


Ads door Google