De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere Schooltijden Obs Het Veenpluis. Welkom namens team en MR van Het Veenpluis! Fijn dat u bent gekomen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere Schooltijden Obs Het Veenpluis. Welkom namens team en MR van Het Veenpluis! Fijn dat u bent gekomen."— Transcript van de presentatie:

1 Andere Schooltijden Obs Het Veenpluis

2 Welkom namens team en MR van Het Veenpluis! Fijn dat u bent gekomen.

3 Andere Schooltijden  Doel van deze avond:  Informatie delen over andere schooltijden.  Wat is er tot nu toe gedaan en wat is de uitkomst daarvan?  Wat zijn we van plan en wat ligt daarvan al vast?  Waar hebben ouders inspraak in de te nemen stappen?  Vervolgtraject: werkgroep

4 Andere schooltijden Waarom andere schooltijden?  De huidige schooltijden dateren van 1901.  Nieuwe schooltijden kan een betere dagindeling zijn voor kinderen.  Onze maatschappij is veranderd, de huidige dagindeling past minder bij werk en zorg.  Nieuwe ouders hebben voorkeur voor andere schooltijden. (landelijk 50%)  75% van de moeders werkt, het is druk bij de overblijf op ma, di en do.  Toename alleenstaande ouders  55% van de scholen ziet op termijn kansen, 25% is al over, 19% ziet er niets in.  In Zevenhuizen zijn de twee basisscholen van plan om tegelijk over te gaan.  In de toekomst zullen deze scholen misschien fuseren min of meer gelijk rooster is dan een pre.  In de dorpen om ons heen is de ervaring dat gelijk overgaan belangrijk is.  Optimaliseren van onderwijs, op korte maar ook op lange termijn.

5 Andere schooltijden  Wat is er gedaan op Het Veenpluis aan voorbereiding?  Discussie in de MR september 2014  Voorlichting aan ouders door het VOO in november 2014  Ouderenquete in februari 2015  Maart 2015 uitkomst geanalyseerd en terugkoppeling in de MR.  Standpunt team Het Veenpluis september- januari 2016  Voorlichtingsavond voor ouders april 2016

6 Andere Schooltijden  Ouderenquete, mening team en vragen van toekomstige ouders  Ouders: een lichte voorkeur van ouders met jonge kinderen voor andere schooltijden  Ouders: als er andere schooltijden komen dan woensdagmiddag vrij  Ouders: start van de lessen om 8.30 uur.  Team: geen duidelijke voorkeur, vragen over de pleinwachten in de pauze.(cao)  Toekomstige ouders; veel vragen over andere schooltijden en duidelijke voorkeur voor andere schooltijden.  Niet iedereen is voor andere schooltijden.

7 Andere schooltijden  April 2016, besluit om over te gaan op andere schooltijden Uitgangspunten: We starten per nieuwe schooljaar De woensdagmiddag blijft vrij Werktijdfactoren van het personeel ongewijzigd De MR (beide geledingen) hebben instemmingsrecht Die instemming vragen we in mei 2016 Oprichting kerngroep andere schooltijden. (leden, team, ouders, directie) Wat gaat deze groep doen?

8 Andere schooltijden  Voorstel rooster: MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag 8.30-12.00 12.30-14.30 8.30-12.00 12.30-14.30 8.30-11.45 of 8.30-12.30 8.30-12.00 12.30-14.30 8.30-11.45 of 8.30-12.00 12.30-14.30 Woensdag: onderbouw tot 11.45 uur. Vrijdag: onderbouw tot 11.45 uur. Bovenbouw tot 12.30 uur Bovenbouw tot 14.30 uur

9 Andere Schooltijden  Kerngroep andere schooltijden, de inhoud.  Wat worden de nieuwe schooltijden van Het Veenpluis?  Is het mogelijk om op woensdag gelijke schooltijden te krijgen voor onderbouw en middenbouw? (aanbeveling mr)  Wat moet rond de schooltijden allemaal geregeld worden?  Wie moet op de hoogte gesteld worden van de veranderingen?  Invulling van de pauzes, hoe gaan we dat doen?  Naschoolse opvang, gaat dat goed?  Communicatie naar (toekomstige) ouders van Het Veenpluis  Uw mening is voor ons van groot belang!

10 Andere schooltijden Tijdsplanning De werkgroep komt met een voorstel voor andere schooltijden voor half mei De MR krijgt dat voorstel op 24 mei met het verzoek om er mee in te stemmen. Ouders krijgen voor 1 juni de nieuwe schooltijden te horen. Per nieuwe schooljaar zijn de schooltijden aangepast.

11 Andere schooltijden  Vragen?

12 Andere schooltijden  Bedankt voor uw inbreng.  Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Andere Schooltijden Obs Het Veenpluis. Welkom namens team en MR van Het Veenpluis! Fijn dat u bent gekomen."

Verwante presentaties


Ads door Google