De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functiecreatie Jeugdzorg Een duurzame manier om banen te creëren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functiecreatie Jeugdzorg Een duurzame manier om banen te creëren."— Transcript van de presentatie:

1 Functiecreatie Jeugdzorg Een duurzame manier om banen te creëren

2 Samenwerking SBCM en Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) / FCB Jeugdzorginstellingen en SW-bedrijven Doel Duurzame banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Betere benutting van de arbeidscapaciteiten en mogelijkheden van de zittende werknemers Middel Toepassen Functiecreatie (pilots) Ervaringen delen met sector (handreiking) Pilots Functiecreatie Jeugdzorg

3 Achtergrond Banenafspraak 100.000 banen in 2026 (marktsector) 25.000 banen in 2023 (overheid) Quotumwet Banenafspraak niet halen = quotum Peildatum 2016 Bedrijven >25 werknemers

4 Over wie hebben we het? Banenafspraak Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen Mensen met een Wsw-indicatie Wajongers met arbeidsvermogen Mensen met een Wiw-baan of ID-baan Quotumwet Dezelfde doelgroep als banenafspraak + Mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens studie die zonder voorziening geen WML kunnen verdienen, maar met voorziening wel.

5 Wat is Functiecreatie? Waarom Functiecreatie? Pilot Functiecreatie in 4 fasen Afspraken pilots Rolverdeling Samenwerkingsovereenkomst Programma

6 Wat is Functiecreatie? “Innovatieve methode om duurzame banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”

7 Kern van Functiecreatie Eenvoudige taken Complexe taken Totaal aan taken binnen werkprocessen Basis: analyse van functies en werkprocessen

8 Voordelen Nieuwe banen creëren uit eenvoudige (elementaire) taken Hoger opgeleiden doen de taken waarvoor ze zijn opgeleid Iedereen doet waar hij of zij goed in is

9 Nog meer voordelen “Quotumproof” Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Innovatiekracht Bedrijfsimago

10 Andere manieren Bestaande vacatures invullen Individu ontwikkelen naar werk Functie aanpassen aan individu (jobcrafting)

11 Anders kijken naar werkprocessen Functiecreatie: passend maken voor een doelgroep ipv individu

12 Waarom Functiecreatie? Functies (vacatures) sluiten niet aan bij de doelgroep ToenNu

13 Het resultaat: voorbeeld Functiecreatie Functiecreatie bij Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk https://www.youtube.com/watch?v=HzSUed3R6 dw

14 Pilot Functiecreatie in 4 fasen Voorbereidingsfase Starten met Functiecreatie Analysefase Inzicht verkrijgen door toepassing Functiecreatie Plaatsingsfase Kandidaten plaatsen op gecreëerde functie(s) Evaluatiefase Monitoring voortgang en evaluatie resultaten

15 Stappen in Functiecreatie WerkgeverSW-bedrijfPlanning (datum) Voorbereiding: draagvlak creëren, vergroten op diverse niveaus (continu proces) Voorbereiding: interne organisatie inrichten op functiecreatie Startbijeenkomst, organisatie door procesbegeleider Ondertekening overeenkomst, invulling projectrollen Afdeling(en) kiezen voor uitvoering QuicksanVoorbereiden op bezoek aan afdeling(en) Meewerken aan uitvoering Quick ScanQuick Scan uitvoeren Overleg over bevindingen Quickscan (procesbegeleider bij aanwezig) Advies schrijven en terugkoppeling voorbereiden Besluit nemen over nadere analyses (go / no go moment)Voorselectie kandidaten Resultaten Quick Scan rapporteren Meewerken aan nadere analysesNadere analyses uitvoeren Overleg over bevindingen Bedrijfsadvies schrijven en terugkoppeling voorbereiden Besluit nemen over plaatsing (go / no go moment)Definitieve bevindingen en advies rapporteren Overleg met SW-bedrijf over sollicitatieprocedureDefinitieve selectie kandidaten Overleg met werkgever over sollicitatieprocedure Sollicitatieprocedure ingaan Afspraken maken financiële en administratieve aspecten Afspraken maken over begeleiding Afspraken maken financiële en administratieve aspecten Afspraken maken over begeleiding Afdeling(en) voorbereiden op plaatsing Meewerken aan training t.b.v. plaatsing Interne organisatie ten behoeve van plaatsing Zo nodig ontwikkeling training ten behoeve van plaatsing Nieuwe medewerkers inwerken Overleg voeren met SW-bedrijf over functioneren Kandidaten begeleiden bij plaatsing Overleg voeren met werkgever over functioneren Overleg voeren met SW-bedrijf over verlenging contractOverleg voeren met werkgever over verlenging contract Continu meewerken aan monitor SBCM Duurzame banen gecreëerd!

16 1. Voorbereidingsfase Introductie in organisatie Oprichten projectgroep Draagvlak creëren

17 2. Analysefase Quick scan Functiecreatie Rapportage: bedrijfsadvies

18 Quick scan Oriënterend gesprek met werkgever Uitvoeren van een Quick Scan Interviews met leidinggevenden en personeel  Inzicht krijgen in kansen Rondlopen met begeleiding en vragen stellen  Inzicht krijgen in kansen Observaties  Taken/werkzaamheden in kaart brengen  Tijd en frequentie bijhouden  Eenvoudige werkzaamheden vaststellen  Relevante werkkenmerken toevoegen Eerste selectie groep potentiële kandidaten Terugkoppeling bevindingen

19 Quick scan: uitsplitsen werkprocessen

20 Rapportage: bedrijfsadvies Rapportage schrijven, op basis van: Reden uitvoering Punten van aandacht uit interviews Functieprofielen Overzicht fte zittend personeel Overzicht dienstroosters Overzicht taken en tijdsbestek van taken Overzicht tijdgebonden werkzaamheden in de tijd Met een conclusie waarin beschreven: Concrete mogelijkheden voor duurzame banen Betekenis voor zittend personeel Financiële aspecten Win-situatie voor het bedrijf

21 3. Plaatsingsfase Werving & selectie Afspraken maken Financieel en administratief Begeleiding Voorbereiden op plaatsing

22 4. Evaluatiefase Monitoring plaatsing Voortgangsgesprekken Individueel contact procesbegeleiders Evaluatie resultaten Handreiking

23 Praktische afspraken

24 Rol projectleiders Rol van SBCM en OAJ/FCB: Organiseren van startbijeenkomst Ondersteunen en adviseren deelnemers (SW-bedrijf en Jeugdzorginstelling) Aanwezig bij overleg uitkomsten Quick Scan Instrumenten beschikbaar stellen, zoals: — Handreiking ‘ Aan het werk met nieuwe collega’s’ — Diverse e-learningmodules (Solliciteren, Aan de slag blijven) Uitvoering monitoring: opstellen van een handreiking voor sector Jeugdzorg

25 Samenwerkingsovereenkomst Voorwaarden voor deelname zijn o.a.: SBCM training Functiecreatie doorlopen (SW-bedrijf) Intentie om duurzame banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (Jeugdzorginstelling) Commitment op tijd, inzet en actieve deelname gedurende het hele project Benoemen van verantwoordelijke personen Meewerken aan monitor SBCM en OAJ/FCB

26 Tot zover Contactgegevens projectleiders: SBCM Marion van Swaay E: m.vanswaay@caop.nl T: 070-3765898 / 0620600697 FCB Marleen Nieuwsma E: MNieuwsma@fcb.nl T: 06-11889357


Download ppt "Functiecreatie Jeugdzorg Een duurzame manier om banen te creëren."

Verwante presentaties


Ads door Google