De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pilot Functiecreatie Ervaringen van Petra Hoekman, P&O adviseur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pilot Functiecreatie Ervaringen van Petra Hoekman, P&O adviseur"— Transcript van de presentatie:

1 Pilot Functiecreatie Ervaringen van Petra Hoekman, P&O adviseur
12 februari 2015

2 Doel pilot Bovenstroom: methodiek functiecreatie Onderstroom: draagvlak creëren Eigenlijk was de ‘verborgen functie’’ van de deelname aan de pilot: draagvlak creëren. En dat is precies waar in deze presentatie de nadruk op ligt. Ik neem jullie in 10 stappen mee naar hoe wij binnen de pilot te werk gaan (want het proces is nog steeds gaande). Provincie Drenthe, 2014

3 Maatschappelijke voorbeeldfunctie!
1. Aanleiding pilot Participatie en Quotumwet Maatschappelijke voorbeeldfunctie! In een eerste sessie over dit onderwerp, heb ik een selecte groep teamleiders meegenomen in het hoe en waarom van deelname aan de pilot Functiecreatie. Onze voorbeeldrol, en veel minder de wet, is als aanleiding gepresenteerd. Ook omdat begin 2014 nog niet klip- en-klaar was hoe die wet er uit zou gaan zien en wat de betekenis/ het gevolg voor onze organisatie was. Provincie Drenthe, 2014

4 2. Antwoord = pilot functiecreatie
Vraag: Hoe maken we arbeidsorganisaties toegankelijk voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt/arbeidsgehandicapten? In de sessie is aan teamleiders toegelicht vanuit welke vraag de deelname aan de pilot is ontstaan: Hoe stomen we onze organisaties klaar? Provincie Drenthe, 2014

5 3. Beeldvorming Wil de echte arbeidsgehandicapte opstaan?
De prangende vraag die vrij snel aan de orde kwam: ‘’Over wie hebben we het dan?’’ Omdat de doelgroep niet in een hokje te vangen is en het gevaar van te negatieve beeldvorming zou kunnen ontstaan, is de vraag ingekopt met een stripje van Fokke & Sukke. Provincie Drenthe, 2014

6 4. Kern pilot Benutten van ieders talenten! Artikel Volkskrant 14/05/2014: ‘’Het scheppen van banen voor arbeidsgehandicapten is vooral nog een zoektocht van initiatieven en projecten, waaruit eerst duidelijk moet worden wat wel en niet werkt. We moeten anders leren kijken naar het inzetten van talent. Dat vraagt om een ingrijpende cultuuromslag. Het ging altijd over het vangnet, nu moeten we de toegevoegde waarde zien. Werkgevers moeten nieuwe inzichten krijgen in hun eigen organisatie. Dat staat nog in de kinderschoenen.’’ Vervolgens aangevuld met een quote uit een artikel uit de Volkskrant: Ieders talenten benutten! Dat is de kernboodschap. Dat zorgde voor een andere mindset. Provincie Drenthe, 2014

7 5. Insteek pilot Methodiek Functiecreatie
Scheiden van complexe en enkelvoudige taken binnen (middel)hoge functies; Bundelen tot nieuwe functies voor mensen met een arbeidsbeperking; Waardoor de arbeidscapaciteiten en mogelijkheden van zittende werknemers beter worden benut. De pilot is toegelicht. Gekozen is om in de pilot de methodiek functiecreatie te ‘testen’’, uitgebreid met het hele proces dat daar uit voortvloeit (werving, selectie en mogelijke (proef)plaatsing). Provincie Drenthe, 2014

8 6. Resultaat pilot WIN-WIN! Provincie Drenthe, 2014
De positieve boodschap die werd verkondigd is: dit is WIN-WIN situatie! Maar zo zag een aantal teamleiders het niet, omdat zij in een ‘’onderzoek regiefunctie’’ zaten, waarbij taken mogelijk zouden worden uitbesteed met mogelijke gevolgen voor medewerkers. Zij konden het aantrekken van een nieuwe collega (arbeidsgehandicapte) niet verkopen. Provincie Drenthe, 2014

9 7. Wanted: deelnemers NIMBY vs. Invloed en betrokkenheid
Je zag twee kampen ontstaat: Not In My Backyard, vraag een andere team vs. voorstanders, die open staan voor ‘’testen, oefenen, aan de voorkant aan de knoppen draaien, invloed.’’ Het helpt zeker als je weet dat een leidinggevende privé met een arbeidsgehandicapte te maken heeft (bijv. in de familiekring). Provincie Drenthe, 2014

10 8. KISS ‘’Keep It Super Simply’’ Provincie Drenthe, 2014
Energie gestoken in een voorstander, met een gecreëerde functie die relatief gezien het makkelijkst en snelst in te vullen was. (Medewerker monitoring Verkeersgegevens, team Verkeer & Vervoer). Dat proces loopt nu. Provincie Drenthe, 2014

11 9. Inzetten ambassadeurs
Na een succesvolle invulling, benutten we de betreffende teamleider als ambassadeur en de arbeidsgehandicapte als voorbeeld. Provincie Drenthe, 2014

12 10. Promotour Provincie Drenthe, 2014
Daarmee gaan we op ‘’promotie-tour’’. Zij zijn het boegbeeld van ons promo-activiteiten: Intranet-berichten, aanschuiven bij briefings/ teamoverleggen, ‘’voortgangsberichten’’ in Managementoverleggen. Provincie Drenthe, 2014

13 Petra Hoekman, P&O adviseur E: p. hoekman@drenthe
Petra Hoekman, P&O adviseur E: T: Vragen/ opmerkingen? Heb niet de illusie dat deze 10 stappen je soepeltjes door het proces heen leiden, maar ze bieden wel een houvast. Hoe de stappen worden ingevuld, is afhankelijk van de behoefte van de medewerkers en organisatie. 12 februari 2015


Download ppt "Pilot Functiecreatie Ervaringen van Petra Hoekman, P&O adviseur"

Verwante presentaties


Ads door Google