De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiding van AWBZ naar WMO: het kan anders en beter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiding van AWBZ naar WMO: het kan anders en beter."— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiding van AWBZ naar WMO: het kan anders en beter

2 Transitie en Transformatie Begeleiding, Kortdurend Verblijf en Algemene dagelijkse levensverrichtingen: 760 Harderwijkers Voor de meesten heel gewoon: op tijd opstaan, je dag indelen, naar het werk, boodschappenlijstje maken, administratie doen etc.. Om uiteenlopende redenen hebben 760 Harderwijkers dat niet of onvoldoende Een casus om een paar uitgangspunten en vooral het Sociaal Team toe te lichten. Maar eerst een plaatje waar we nog op terug komen na de casus.

3

4 Theo en Thea: getrouwd, 2 kinderen waarvan 1 licht verstandelijk gehandicapt. Theo zit in de WW. Theo krijgt ernstig auto-ongeluk. Hersenletsel: zowel motorisch als geheugen. Gaat bijna 1 jaar in revalidatie. Thea heeft het moeilijk: de kinderen, bezoek aan Theo, de administratie doen enz.. Nu: weinig aandacht voor gezin, woningaan- passing en aandacht voor financiën kan eerder 2015: tijdig contact, inzet op gezin, integrale benadering

5 Hoe het gaat lopen met een Sociaal Team: Praktijkondersteuner huisarts of begeleider revalidatiecentrum meldt maanden voor einde verwachte revalidieperiode aan STH dat Theo thuis zal komen Een generalist van STH (afkomstig van MEE Veluwe, backoffice WMO, SDV, ZorgDat) gaat Het Gesprek aan met Theo én Thea. En gaat samen met beiden Het Plan opstellen. Aandacht voor eigen kracht, wat kunt je leren, inbreng sociaal netwerk en de leefgebieden Met elkaar komen ze tot de afspraak dat: - omgaan met de nieuwe situatie thuis belangrijk is en omgaan met geld aandacht behoeft - Er een aanvraag komt voor: woningaanpassing, elektrische rolstoel, begeleiding en kortdurend verblijf

6 Generalist vraagt voor verdere invulling van Het Plan inbreng van specialisten (onder verantwoordelijkheid van STH) Voor begeleiding individueel en dagactivering: inbreng van Interakt Kontour Voor schuldhulp: inbreng van MDV en Westerbeek Voor woningaanpassing en rolstoel: een ergotherapeut van de backoffice WMO Specialist 1: eerst gezinsbegeleiding voordat Theo thuiskomt, dan dagactivering voor Theo, 2 x 1 week voor Theo en kind met LVG naar Zorghotel. Stemt dit af met Jeugdzorg Specialist 2: indiceert traplift e.d. + elektrische rolstoel Specialist 3: schuldregeling + cursus omgaan met geld en buddy van ZorgDat zodat Thea grotendeels zelf administratie gaat doen Generalist/regievoerder verwerkt dit in Het Plan en ziet toe op uitvoering. En vraagt college om een besluit (mandaat niet mogelijk).

7 Het model -Het proces op hoofdlijn -Met oog voor jeugdzorg -En hetgeen voorliggend is

8

9 Wat gebeurt er in het team: Melding Gesprek Indicatie Afspraken: Arrangementen Begeleidingsplan Front-office/ Sociaal Team Back- office Opdrachten aanbieders FacturatieBetalingen Beschikking

10 Gevolgen voor zorgaanbieders 1. niet met alle ruim 50 in Harderwijk actieve zorgaanbieders een contract sluiten. Aanbieders zullen samenwerking moeten zoeken: consortia en zo. 2. stellen niet zelf het zorgplan op. Bij de zorgaanbieders opgebouwde deskundigheid verbinden aan het Sociaal Team Harderwijk detachering 3. doelgroepbenadering los laten. De vraag van de inwoner en de mate van kwetsbaarheid van inwoners als vertrekpunt nemen. 4. begeleiding Groep/dagbesteding vindt zo dichtbij mogelijk plaats en is voor inwoners met verschillende achtergronden (bijv. verstandelijke beperking of geestelijke gezondheidszorg) toegankelijk. De zorgaanbieders kunnen hun deskundigheid hier inbrengen. 5. de inzet is te komen tot meer algemene voorzieningen/welzijnsvoorzieningen. Dat betekent dalingen van het aantal begeleidingsuren bij zorgaanbieders. 6. resultaatfinanciering: afrekening hangt niet primair af van het aantal geleverde begeleidingsuren, maar meer van de vooraf bepaalde te behalen resultaten. 7. Begeleiding individueel is vooral ambulant en kortdurend (gericht op het weer verkrijgen van zelfregie).

11 Aan welke knoppen kunt u draaien: 1.Een betere toegang 2.Inzet op het gekantelde werken 3.Minder maatwerkvoorzieningen en meer algemene voorzieningen 4.Minder bureaucratie 5. Inzet op resultaatfinanciering en geen/ minder afrekening op uren 6. Doelgroepbenadering loslaten, 7. Welke competenties zijn waar en wanneer nodig: HBO’ers meer aansturend voor MBO’ers en vrijwilligers.

12 Stip op de horizon: 1 team voor toegang tot jeugd, begeleiding, participatie etc.. Wanneer: eerst leren en dan mogelijk geleidelijk aan vanaf 2016


Download ppt "Begeleiding van AWBZ naar WMO: het kan anders en beter."

Verwante presentaties


Ads door Google