De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

QUICKSCAN BELEID. HELP!!  leerling moet er zelfstandig mee aan het werk kunnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "QUICKSCAN BELEID. HELP!!  leerling moet er zelfstandig mee aan het werk kunnen."— Transcript van de presentatie:

1 QUICKSCAN BELEID

2

3 HELP!!

4  leerling moet er zelfstandig mee aan het werk kunnen

5  Opzetten van workshops met betrekking tot hoogbegaafdheid  Wat is het?  Hoe signaleer je het?

6  Materiaal alleen is niet de oplossing!  Klassenmanagement?  Leren leren?  Doorgaande lijn?  Signalering?  Hebben jullie wel een beleidsplan?

7

8

9

10 Teamoverstijgend  Training slimme kinderen  Workshops  Ouderavonden  Training ontwikkelingsvoorsprong  Diagnostiek  Levelwerk

11  Visie HCO  Hoogbegaafdheid is niet een los onderwerp  Hoogbegaafdheid moet integraal worden aangepakt

12

13 QUICK SCAN 1. Schoolorganisatie 2. Kwaliteit van het onderwijs

14 Schoolorganisatie  Visie en missie  De visie en missie geven richtlijnen voor beleid Hoogbegaafdheid op school

15 Schoolorganisatie  Strategische doelstellingen

16 Schoolorganisatie  Doelgroep

17 Schoolorganisatie  Personeel  Er zijn diverse vormen van professionele ontwikkeling mogelijk om leerkrachten om-, bij-, her-, of na te scholen, waaronder ook intervisie, coaching en collegiale consultatie.

18 Schoolorganisatie  Middelen

19 Schoolorganisatie  Kwaliteitszorg Afspraken met betrekking tot het onderwijs aan leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid zijn vastgelegd in een protocol

20 Schoolorganisatie  Management en leiderschap

21 Schoolorganisatie  Leerlingzorg Het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen is zoveel mogelijk gericht op verrijking in aansluiting op de grote groep

22 Kwaliteit van het onderwijs  Doelen De school heeft voor de vakgebieden taal/lezen en rekenen duidelijke doelen geformuleerd in termen van CITO- leerlingresultaten waarbij voor A-scores ontwikkeling in vaardigheidsscores maatgevend is.

23 Kwaliteit van het onderwijs  Leerstof aanbod en leertijd

24 Kwaliteit van het onderwijs  Didactisch handelen

25 Kwaliteit van het onderwijs  Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Er is aandacht voor het leren leren

26 Kwaliteit van het onderwijs  Systeem van leerlingzorg

27

28

29


Download ppt "QUICKSCAN BELEID. HELP!!  leerling moet er zelfstandig mee aan het werk kunnen."

Verwante presentaties


Ads door Google