De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met zorgleerlingen Overzicht hoofdstuk 7 Handboek voor leraren Zorgleerlingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met zorgleerlingen Overzicht hoofdstuk 7 Handboek voor leraren Zorgleerlingen."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met zorgleerlingen Overzicht hoofdstuk 7 Handboek voor leraren Zorgleerlingen

2 Overzicht presentatie wat is een zorgleerling? –ADHD –autisme –PDD-NOS –Asperger –dyslexie –hoogbegaafdheid –faalangst mate van zorg zorgstructuur binnen een school drielijnenmodel en zorgadviesteams lesgeven aan reguliere klassen met zorgleerlingen handelingsplannen omgaan met verschillen, differentiatie Handboek voor leraren Zorgleerlingen

3 stoornis, beperking of handicap –wanneer spreken we waarvan? verborgen, impliciete zorgleerling gediagnosticeerde, expliciete zorgleerling REC- Regionaal Expertisecentrum –REC’s geven een indicatie na de volgende leerlingkenmerken onderzocht te hebben: leerachterstanden intelligentie sociaal emotioneel functioneren rugzakje (leerlinggebonden budget) clusterscholen (1 t/m 4) Handboek voor leraren Zorgleerlingen Wat is een zorgleerling?

4 aandachtstoornis, overmatige impulsiviteit en bewegingsonrust aanbevelingen –dagschema –beloning –structuur en rust –kleine, behapbare taken –overleg tussen betrokkenen Handboek voor leraren Zorgleerlingen ADHD

5 onhandig in sociale situaties onvermogen in gewone conversaties nemen uitspraken letterlijk verschillende gradaties en vormen smal interessegebied, eenzijdige interesses –presteren daarin bovenmatig goed Handboek voor leraren Zorgleerlingen Autisme

6 pervasive development disorder - not otherwise specified kenmerken van autisme 5 probleemgebieden –contact, vaak niet gelijk aan leeftijdsgenoten –praten en communicatie letterlijk nemen van uitspraken en gezegden –reageren op prikkels van buitenaf en binnenuit onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie mist –motoriek, vaak erg onhandig –sociale intelligentie is laag Handboek voor leraren Zorgleerlingen PDD-NOS

7 terugkerende elementen –bouw je lessen steeds op dezelfde manier op nieuwe dingen stap voor stap introduceren –ook bij opdrachten, zo kun je lage eisen stellen bied bij een ‘aanval’ een passende oplossing –zorg voor een oplossing waarbij de leerling kan kalmeren schrijf opdrachten en huiswerk op het bord –dit is duidelijk en overzichtelijk voor de leerling stel vragen zo expliciet mogelijk –sluit dubbelzinnigheid uit en wees eenvoudig in vraagstelling tot slot: praat met de leerling –en belangrijk: neem hier de tijd en rust voor Handboek voor leraren Zorgleerlingen Hoe om te gaan met PDD-NOS in de klas?

8 beperking in sociale interacties beperkt repertoire aan interesses en activiteiten normale tot hoge intelligentie –verbale vaardigheden compenseren hun beperkingen, waardoor hun ‘handicap’ door leraren en begeleiders nogal eens wordt onderschat terugtrekking en vluchtgedrag Handboek voor leraren Zorgleerlingen Asperger

9 de omgang met dyslexie afstemmen op de leerling, immers er zijn veel verschillende vormen en gradaties –beeldmateriaal, toetsing, extra tijd, individuele ondersteuning dyslexieverklaring –geeft veel informatie over belemmeringen en de behandeling die noodzakelijk is Handboek voor leraren Zorgleerlingen Dyslexie

10 belemmeringen uit autisme/dyslexie hoogpresterend –IQ boven 130, hoge intrinsieke motivatie –zelfstandigheid onderpresterend –bereikt het voorspelde IQ niet, negatief zelfbeeld en faalangstig achtergebleven –gebrek aan kennis en culturele bagage, opgegroeid in een niet-intellectueel milieu aanbeveling –zorg voor uitdaging! –in speciale gevallen moet er een klas overgeslagen kunnen worden. Hierbij is de sociaalemotionele ontwikkeling erg belangrijk. Handboek voor leraren Zorgleerlingen Hoogbegaafdheid

11 onder invloed van angst om goed te presteren zo blokkeren, dat het resultaat van je prestatie onder de potentiële mogelijkheden ligt –lichamelijke klachten –onzeker gedrag of juist storend gedrag –succes toekennen aan factoren die buiten de persoon liggen factoren die van invloed zijn –ouders –groepssfeer –manier van lesgeven van leraar –kernmerken van leerlingen zelf Handboek voor leraren Zorgleerlingen Faalangst

12 Handboek voor leraren Zorgleerlingen Mate van zorg in de klas

13 de eerstelijnszorg –mentor, vakdocenten, team signalerende functie en biedt algemene zorg waar mogelijk –voorbeelden: mentoruur, individuele gesprekken met mentor de tweedelijnszorg –orthopedagoog, counselor, leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon, remedial teacher extra zorg door interne specialisten op basis van een hulpvraag –voorbeelden: faalangsttraining, sova-training de derdelijnszorg –externe specialisten wanneer de begeleiding binnen de school niet toereikend blijkt –voorbeelden: gesprekken met psycholoog, time-out, logopedie Handboek voor leraren Zorgleerlingen Zorgstructuur binnen een school

14 Handboek voor leraren Zorgleerlingen Het drielijnenmodel Wal, Mooij & Wilde, 2008

15 bestaat uit interne en externe zorginstellingen –samen bespreken ze vragen van leraren en ouders en worden zorgleerlingen besproken 3 aspecten van zorg –leren leven: sociaal-emotionele vaardigheden –leren leren: studievaardigheden –leren kiezen: loopbaanoriëntatie vaardigheden informele zorgstructuur Handboek voor leraren Zorgleerlingen Zorgadviesteam

16 houd een journaal bij over je zorgleerlingen –waargenomen handelingen leidt toe een bespreking zonder emoties praat met je collega’s over zorgleerlingen –observeer bij andere lessen. Gelden dezelfde regels? probeer een plan op te stellen met betrokkenen –een haalbaar plan met concrete resultaten investeer in zorgleerlingen –een goede band zorgt voor aanspreekbaarheid Handboek voor leraren Zorgleerlingen Lesgeven aan een reguliere klas met zorgleerlingen

17 planning van onderwijsactiviteiten, schooltaken en gedrag gerelateerde acties overeenkomst tussen school en de leerling en zijn verzorgers 3 domeinen waarop een handelingsplan gericht is –klassen- en groepsmanagement aanbevelingen over regels binnen de klas –pedagogisch handelen aanbevelingen over hoe om te gaan met de leerling –didactische werkvormen in inhouden aanbevelingen over situaties in de klas die te maken hebben met lesinhoud Handboek voor leraren Zorgleerlingen Handelingsplannen

18 signalering ­er wordt een probleem(situatie) gesignaleerd diagnose ­er wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken ­er worden mogelijke oplossingen geformuleerd voorbereiding ­er wordt in kaart gebracht wat er moet gebeuren misschien zijn er aanpassingen in de school(organisatie) nodig handelen ­dit is de uitvoeringsfase waarin de afspraken worden uitgevoerd het is goed om tijdens de uitvoeringsfase een logboek bij te houden evaluatie ­hebben de handelingen het gewenste resultaat opgeleverd? Zo nee, dan doorlopen we opnieuw de fasen Handboek voor leraren Zorgleerlingen Planmatig handelen

19 convergent differentiëren –vakinhoud en leerstof –traditioneel divergent differentiëren –vanuit de behoefte van de leerling –competentiegericht differentiatiemogelijkheden –herhaling- en/of verrijkingsopdrachten aanbieden –zelfstandig laten werken –computers inzetten –experts inzetten Handboek voor leraren Zorgleerlingen Omgaan met verschillen differentiatie


Download ppt "Omgaan met zorgleerlingen Overzicht hoofdstuk 7 Handboek voor leraren Zorgleerlingen."

Verwante presentaties


Ads door Google