De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begin- situatie Werk- vormen Leer- processen Leer- middelen Leerstof Evaluatie Leerdoelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begin- situatie Werk- vormen Leer- processen Leer- middelen Leerstof Evaluatie Leerdoelen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Begin- situatie Werk- vormen Leer- processen Leer- middelen Leerstof Evaluatie Leerdoelen

3 EVALUATIE Waarde oordeel Meting of Assessment Toekenning van getallen TEST of TOETS Meetinstrument

4 Soorten toetsen Criterium gerichte toetsen Normgerichte toetsen Rijexamen Toets in de klas Praktijkexamen Sportprestatie Eindexamen (slagen of zakken) (doorgaan of afvallen) (slechter of beter) (variabele grens voldoende/onvoldoende)

5 102030405060708090100 Toetsscore 0 5 10 15 20 47

6 EIGENSCHAPPEN VAN EEN TOETS ALS MEETINSTRUMENT 1.Betrouwbaarheid 2.Validiteit 3.Objectiviteit 4.Nauwkeurigheid

7 Niet betrouwbaar en niet valide Betrouwbaar maar niet valide De relatie tussen betrouwbaarheid en validiteit Betrouwbaar en valide

8 WAARNEMINGSMETHODE BIJ HET BEOORDELEN DIRECTINDIRECT GEDRAG PRODUCT

9 WAAROM TOETSEN? Selectie en plaatsing Interne differentiatie Curriculumevaluatie Motivatie Diagnose en remedie Feedback Diplomering en certificering

10 nauwkeurigheid tijd (werktempo) omgang met gereedschap en machines kwaliteit product veiligheid en materialen attentie voor de factoren (total is 100%) Begin cursus Eerste termijn Tweede termijn Derde termijn Laatste termijn cijfer 1cijfer 2cijfer 3eindcijfer

11 VRAAGVORMEN OPEN VRAGEN GESLOTEN VRAGEN Kort-antwoord vragen Lang-antwoord vragen Invulvorm Associatievorm ……..Opstelvraag

12 Schrijf de namen van de volgende alkanen achter de formule: aCH 4 ____________________________ bCH 3 CH 3 ____________________________ cCH 3 (HC 2 ) 2 CH 3 ____________________________ dCH 3 (HC 2 ) 6 CH 3 ____________________________ Deze vraagvorm is een combinatie van opdrachtvorm en invulvormen. Associatievraag

13 VRAAGVORMEN OPEN VRAGEN GESLOTEN VRAGEN Kort-antwoord vragen Meerkeuze vraag Lang-antwoord vragen Invulvorm Associatievorm Casus of praktijkprobleem ……..Opstelvraag

14 Vierkeuze vraag De hoofdstad van Bolivia is…… a.Bogota b.Brazil c.Quito d.Sucre

15 VRAAGVORMEN OPEN VRAGEN GESLOTEN VRAGEN Kort-antwoord vragen Waar – Niet waar vraag (Ja – Nee vraag) Combinatievraag Meerkeuze vraag Lang-antwoord vragen Invulvorm Associatievorm Casus of praktijkprobleem ……..Opstelvraag

16 Bij een combinatievraag krijgt leerlingen twee rijtjes met begrippen. Zij moeten zeggen welke begrippen bij elkaar horen. Voorbeeld; Welke stof wordt met welke chemische formule aangeduid: a.CH 2 1.Buthaana._____ b.CH 2 CH 3 2Ethaanb._____ c.CH 3 (CH 2 ) 2 CH 3 3.Methaanc._____ dCH 3 (CH 2 ) 6 CH 3 4.Octaand.____ Combinatievraag

17 VRAAGVORMEN OPEN VRAGEN GESLOTEN VRAGEN Kort-antwoord vragen Waar – Niet waar vraag (Ja – Nee vraag) Combinatievraag Meerkeuze vraag Lang-antwoord vragen Invulvorm Associatievorm Casus of praktijkprobleem ……..Opstelvraag Rangschikvraag

18 Nummer de metalen van 1 tot 7 in de volgorde van soortelijk gewicht (van laar naar hoog). ……. goud ……. koper ……. lood ……. platina ……. ijzer ……. zilver ……. zink

19 Algemene eisen te stellen aan vragen De taal is eenvoudig De vragen worden met hetzelfde lettertype worden weergegeven De vraag moet realistisch zijn De vraag is niet te beantwoorden zonder specifieke kennis Er wordt niet naar meningen gevraagd De vraag bevat geen valkuilen of spitsvondigheden Vragen mogen geen dubbele ontkenningen bevatten De eigelijke vraag is kort De vraag bevat één probleem Het probleem is op te lossen met de informatie Het voorgelegde probleem is correct De vraag bevat geen relatieve begrippen De vraag is eenduidig

20 Een vraag heeft de volgende structuur INFORMATIE Vraag Antwoordmogelijkheden of antwoordalternatieven Opdrachtvorm Vragende vorm

21 TOETSANALYSE Moeilijkheidsgraad Spreiding Toets – Item correlatie P - WAARDE A - WAARDE Standaardafwijking Aantal Toetsscore = % goede antwoorden = % antwoorden alternatief

22 CIJFERS GEVEN 10 9 8 4 7 6 5 3 2 1 2050607080903040 0

23 10 9 8 4 7 6 5 3 2 1 2050607080903040 0 score cijfer 7545 Voorbeeld 2-keuze vragen CIJFERS GEVEN Met meerkeuze vragen Voorbeeld 4-keuze vragen

24 10 9 8 4 7 6 5 3 2 1 2050607080903040 0 score cijfer 75 Voorbeeld 1(Score 75 =5,5 Voorbeeld 1 (score 45 = 5,5 45 CIJFERS GEVEN Ceasuur georiënteerd

25 Beoordelen van competentie Generalisatie naar andere situaties Specifieke vaardigheden Kenmerkende situaties Momenten (juiste c.q. relevante) Operationaliseren van: Observatielijst Kritieke Punten & Momenten Observatie in een kenmerkende situatie Slagen of zakken Feedback Conclusie: Competenties zijn niet te beoordelen met een toets Kwaliteit product &

26 TOETSMATRIJS


Download ppt "Begin- situatie Werk- vormen Leer- processen Leer- middelen Leerstof Evaluatie Leerdoelen."

Verwante presentaties


Ads door Google