De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken met Sociale wijkteams Pieternel Ermen projectmedewerker binnenlands diaconaat i.s.m. Margreet Keesman, Jan de Boer en Theo Visser Diaconie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken met Sociale wijkteams Pieternel Ermen projectmedewerker binnenlands diaconaat i.s.m. Margreet Keesman, Jan de Boer en Theo Visser Diaconie."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken met Sociale wijkteams Pieternel Ermen projectmedewerker binnenlands diaconaat i.s.m. Margreet Keesman, Jan de Boer en Theo Visser Diaconie PG te Enkhuizen

2 Sociale wijkteams in Nederland 1.Waarom zijn ze ontstaan? 2.Wat is hun opdracht? 3.Hoe zijn ze samengesteld? 4.Wat is hun werkwijze? ********************** 5.Hoe kun je als diaconie samenwerken? 6.Welke kansen / drempels zijn er?

3 Aanleiding Decentralisatie zorgwetten: van Rijk/provincie naar burgerlijke gemeente Wmo – Jeugdwet - Participatiewet Verantwoordelijkheid uitvoering ligt nu bij de lokale burgerlijke gemeente. Gekantelde werkwijze verder vorm geven

4 Wijkteams – waar praten we over? Multidisciplinaire teams Professionals van verschillende organisaties en disciplines Vanuit welzijn, ondersteuning en zorg Vaak: samenwerkingsverband div. organisaties Soms: aparte stichting

5 Wijkteams – waarom? Doel is integrale aanpak Door combinatie van samenwerking, toegankelijkheid en signalering meer: a) preventie b) vroegtijdig en licht ingrijpen. Dus: minder (dure) specialistische hulp

6 Wijkteams – uitgangspunten: Werken vanuit principe 1 gezin – 1 regisseur – 1 plan Versterken van eigen kracht Versterken sociaal netwerk van mensen Gebruik van (algemene) voorzieningen in de buurt

7 Voordelen van werken in wijkteams: Integraal werken  kwaliteit ↑en kosten ↓ Betere uitwisseling tussen professionals Kortere lijnen & betere doorverwijzing Meer vertrouwen bij buurtbewoners Coproductie  Veranderingsproces kost 2 - 4 jaar !

8 Wijkteams – waar en waartoe? Bij voorkeur centraal in de wijk Makkelijk toegankelijk voor bewoners die - informatie zoeken en/of - ondersteuning nodig hebben Signaleringsfunctie in de wijk Samenwerken met de buurt en vrijwilligers

9 (Sociale) wijkteams: diverse namen Stadsteam / Wijkteam / Buurtteam Dorpsteam / Gebiedsteam Ondersteuningsteam Servicepunt / Vraagwijzer Frontlineteam (Wijk-)Zorgteam WIJeindhoven, T-Tilburg e.d.

10 Wijkteams: samenstelling, bijv. Algemeen Maatschappelijk werk Inkomensondersteuning, consulent W&I Jeugdzorg (Centrum Jeugd en Gezin) Ouderenzorg Welzijnswerk / wijkconsulent Wijkverpleging Wmo-loket (Wmo-consulent)

11 Wijkteams: waarvoor kun je terecht? Zorg, welzijn, wonen (Wmo-domein) Opvoedingsvragen (Jeugdzorg) Vragen m.b.t. werk en inkomen / schuldhulp Inburgering Ondersteuning bij mantelzorg & vrijwilligerswerk Ondersteuning bij organiseren activiteiten in de wijk

12 Lokale verschillen (1) Soms al jaren op dreef – soms opstartend Verschillende modellen: doel, samenstelling en werkwijze verschillen Soms laagdrempelige toegangspoort voor alle vragen in de wijk Soms specialistisch hulpteam voor zware en complexe gevallen

13 Lokale verschillen (2) Soms domeinspecifieke teams, bv. Jeugd/gezin Soms toegang maatwerkvoorziening via wijkteam – soms via centraal Wmo-loket Soms rechtstreeks benaderbaar, soms alleen via hulpverlener

14 Voorbeeld: Den Bosch Basisprofessionals in de wijken; voor eenvoudige vragen, werkzaam in kinderopvang, scholen, wijkpleinen, buurthuizen, gezondheidscentra Sociale wijkteams; voor complexe vragen, op verzoek van 1 e lijns- hulpverleners, regelen toegang tot langdurige hulp, coördineren uitvoering

15 Ontwikkelingen tot nu toe (2015) Ca. 85% gemeenten heeft wijkteam Werk en inkomen is vaak (nog) niet aangehaakt Veel teams zijn minder aanspreekbaar en zichtbaar voor wijkbewoners Veel teams (nog) nauwelijks gericht op versterken en betrekken van de wijk

16 Wijkteams – aandachtspunten in 2015: Werken volgens de uitgangspunten! Omgaan met privacygevoelige informatie! Betrokkenheid van burgers bij het sociale wijkteam! Samenwerken met informele zorg!

17 Samenwerking in de praktijk 5.Hoe kun je als diaconie samenwerken? 6.Kansen en drempels? Als voorbeeld: de diaconie van Enkhuizen

18 Vragen /gesprek met de zaal: 1.Ben je op de hoogte van doel, werkwijze en samenstelling wijkteam(s) in jouw gemeente? 2.Heeft jullie diaconie al kennis gemaakt met het wijkteam? Weten zij wat jullie doen? 3.Mogelijke raakvlakken? 4.Werken jullie (al) concreet samen? Zo ja, hoe? 5.Tips voor anderen? ☺

19 Vragen na afloop - contact Indien u prijs stelt op de powerpoint presentatie(s) of belangstelling heeft voor een oriënterend gesprek graag een mailtje naar p.ermen@kerkinactie.nl Samenwerken met sociale wijkteams past in het kader van Zorgzame Kerk zijn en armoedebestrijding


Download ppt "Samenwerken met Sociale wijkteams Pieternel Ermen projectmedewerker binnenlands diaconaat i.s.m. Margreet Keesman, Jan de Boer en Theo Visser Diaconie."

Verwante presentaties


Ads door Google