De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdhulp naar gemeenten Kip met gouden eieren Workshop ‘ontbureaucratiseren’ Stadskanaal 12 juni 2014 Astrid Jansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdhulp naar gemeenten Kip met gouden eieren Workshop ‘ontbureaucratiseren’ Stadskanaal 12 juni 2014 Astrid Jansen."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdhulp naar gemeenten Kip met gouden eieren Workshop ‘ontbureaucratiseren’ Stadskanaal 12 juni 2014 Astrid Jansen

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Programma  Doelstelling wet  Workshop: minder bureaucratie  Verwachtingen bureaucratie en de jeugdwet  Vermindering regeldruk voor burger  Vermindering regeldruk instellingen  Hoe doe je dat verantwoorden en leren?  Best practices Vragen & Discussie

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten  Wat verwachten deelnemers workshop jeugdhulp over/van de bureaurcratie in het perspectief van de transitie  Hoe kan onnodige bureaucratie zoveel mogelijk worden voorkomen (tips van u aan gemeenten)  Best practices Verwachtingen

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Doelstellingen nieuwe wet  Meer zelf doen: Ontzorgen en normaliseren (preventie)  Sneller jeugdhulp op maat dicht bij huis  Minder beroep op gespecialiseerde hulp  Betere samenwerking rond gezinnen met één regisseur (1 gezin 1 plan)  Ontschotte budgetten  Meer ruimte voor professionals  Minder bureaucratie

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Infographic meicirculaire

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wat is bureaucratie?  Weber: bureaucratie als een rationele en efficiënte wijze van organiseren, met een duidelijke taakverdeling, waarbij iedereen op gelijke wijze wordt behandeld (voorspelbaarheid, rechtsgelijkheid en zorgvuldigheid)  Van Dale: bureaucratie omschrijft als ‘een overmaat aan regelende instanties en regelingen’.

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vijf oorzaken bureaucratie in huidige stelsel (onderzoek kiwa carity)  Wet en regelgeving  Financiele verantwoording  Organisatie van de jeugdhulp  Interne regelgeving  “Risicoregelreflex” versus professionaliteit

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1. Wet en regelgeving  Beperkte set beleidsinformatie verplicht in de wet  Regio’s kunnen eigen uitvraag doen  Amendement “outcomecriteria”

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Verschillende belangen (grofweg) 9 Wil zo veel mogelijk van burger en instellingen weten en koppelen, en zo veel mogelijk autonomie Wil de beste zorg en dat gegevens niet op straat komen (privacy) Wil decentraliseren, maar ook gemeenten en instellingen kunnen blijven monitoren Wethouder wil goede zorg en financieel en kwalitatief grip, dus wil alles weten en koppelen Instellingen willen zo veel mogelijk weten om goede zorg te leveren en zo veel mogelijk prof. autonomie, en zo min mogelijk bureaucratie

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. (Financiële) verantwoording  De brede jeugdzorg bestaat uit de jeugdzorg, de jeugd-ggz en de jeugd-lvb. Ieder van deze sectoren kent eigen registratiesystemen.  Het samenbrengen tot verantwoordings- informatie sociaal domein breed kost tijd  Standaardisering  programma VISD  Voor het domein Jeugdzorg is begin 2012 de Gegevensstandaard Jeugdzorg opgesteld  CORV

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Waarom een gemeentelijke monitor sociaal domein? Met en voor gemeenten wordt de gemeentelijke monitor ontwikkeld, zodat: Gemeenten kunnen signaleren, kunnen (bij)sturen en beleid kunnen (her)formuleren; Gemeenten kunnen leren en verbeteren door prestaties te beoordelen en te vergelijken (op gemeente/kern/wijk niveau); Het college van B&W de gemeenteraad en burger kan voorzien van verantwoordingsinformatie (horizontale verantwoording) De monitor wordt ontwikkeld vanuit de informatiebehoefte van gemeenten en bevat horizontale beleid- en verantwoordingsinformatie.

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3. Organisatie van de jeugdhulp  Indicatiestelling is verdwenen  Alle sectoren vallen onder verantwoordelijkheid gemeente  minder versnippering -- > minder bureaucratie  Er ontstaan kortere lijnen tussen de verschillende zorgaanbieders.  Van bureaucratie naar professionele verantwoording (welzijn cliënten staat centraal  maatwerk)

13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten De Kanteling Van: claims beoordelen, polis en zorgplicht, indiceren en verantwoorden naar: In gesprek met de burger, over diens beperkingen, en het gewenste resultaat: aan de keukentafel W M O A W B Z

14 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veel best practices  Enkele voorbeelden  Omtinker  Utrecht  Zaanstad  De kanteling

15 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 4. Interne regelgeving  De transitie van de jeugdhulp kan aanleiding zijn om de interne regelgeving van jeugdhulpaanbieders te evalueren  (actiepunt voor zorgaanbieders zelf)

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5. Risicoregelreflex (Ira Helsloot)  Verruim mogelijkheden wijkteam  Verruim mogelijkheden professional  Volop best practices  Voorbeelden: Utrecht, Zaanstad, Den Haag

17 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Conclusie: iedereen steentje bijdragen  Bestuursniveau: monitor sociaal domein en beperkte set outcomecriteria  Wijkteam  handelingsruimte professional  Burger  vertrouwen in maatwerk, “recht op zorgvuldige procedure” ipv recht op voorziening


Download ppt "Jeugdhulp naar gemeenten Kip met gouden eieren Workshop ‘ontbureaucratiseren’ Stadskanaal 12 juni 2014 Astrid Jansen."

Verwante presentaties


Ads door Google