De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SVVE De Archipel.  Wie zijn wij?  Waar zijn wij?  Wat kunnen we bieden?  Uitgangspunt  Wat kunnen we nu al bieden?  Zorg- en dienstverlening aan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SVVE De Archipel.  Wie zijn wij?  Waar zijn wij?  Wat kunnen we bieden?  Uitgangspunt  Wat kunnen we nu al bieden?  Zorg- en dienstverlening aan."— Transcript van de presentatie:

1 SVVE De Archipel

2  Wie zijn wij?  Waar zijn wij?  Wat kunnen we bieden?  Uitgangspunt  Wat kunnen we nu al bieden?  Zorg- en dienstverlening aan huis  Wonen met zorg Inhoud

3 SVVE De Archipel Wie zijn wij? “SVVE De Archipel is een maatschappelijke onderneming die continue vanuit een professioneel perspectief wil anticiperen op de vraag en de behoefte van haar cliënten en medewerkenden. SVVE De Archipel is en wil daarom een vooruitstrevende organisatie zijn teneinde een integraal pakket te kunnen bieden op het terrein van preventie, behandeling, verpleging en verzorging, wonen, welzijn en dienstverlening. Samenwerking met aanpalende marktpartijen is hierbij vanzelfsprekend”.

4 SVVE De Archipel Waar zijn wij?  Thuis, zelfstandig wonen  Kleinschalige woonvormen  Aanleunwoningen  Serviceflats  Woonzorgcomplexen  Verzorgingshuizen  Basisverpleeghuizen  Centra voor gespecialiseerde zorg  Wijksteunpunten  Consultatiebureaus voor medioren / senioren  WMO-loketten

5 SVVE De Archipel Waar zijn wij? (vervolg) De Akkers Margot Begeman Pieter Dekker Sien de Groot Borsgorsstraati.o. Hongerman i.o. Eeckenrhode Cloosterpark De Vloed De Bontstraat Crocusstraat Veerstraat i.o. Sonniuswijk i.o. De Kanidas 1e lijnscentrum Bestwijzer Steunpunt Wilhelmina Op ‘t Heerbeek Tussen de Torens Zorgboerderij Oude Rijksweg Kwadraat Dommelhoef Den Eerbrand De Bevelanden Ouverture Gagelbosch Orangerie Jongemastate De Ridder De Landrijt De Meander De Passaat ‘t Hof van Strijp Mechelenlaan Huizingalaan

6 SVVE De Archipel Wat kunnen we bieden? Advisering en Consultatie, voorlichting  Gemaksdiensten  Welzijnsdiensten  Levering maaltijden, alarmering e.d.  Woningenbouw t.b.v. transformatie en vraag  Zorg aan Huis (V&V)  Behandeling c.a. aan huis (professionals)  Deeltijdopvang, Dagbehandeling, Respijtzorg  Zorg met wonen

7 SVVE De Archipel Wat kunnen wij bieden? (vervolg)  Zorg met verblijf (intramuraal, licht)  Behandeling met verblijf (intramuraal, zwaar)  Behandeling in kenniscentra  Palliatieve terminale zorg  Ontwikkeling Intelligente technologie

8 SVVE De Archipel Uitgangspunt Het uitgangspunt voor SVVE De Archipel is dat we een breed pakket ter ondersteuning in de thuissituatie kunnen aanbieden opdat cliënten zo lang mogelijk thuis in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

9 SVVE De Archipel Wat kunnen we nu al bieden? Huishoudelijke hulp Onderhoud tuin Klusjes in huis Woningcontrole op levensloopbestendigheid Uitvoering adviezen woningaanpassingen Personenalarmering en alarmopvolging Beeldspraakverbinding tussen cliënt en Archipel Advisering t.a.v. domotica en toepassing intelligente technologie Levering warme maaltijd aan huis

10 SVVE De Archipel Zorg- en dienstverlening aan huis Verzorging aan huis Verpleging aan huis Behandeling door fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist aan huis Advisering door diëtiste Begeleiding door psycholoog, geestelijk verzorger, activiteitenbegeleiding en maatschappelijk werker Gratis inschakeling consulent zorg- en dienstverlening Beeldspraakverbinding tussen Archipel en cliënt Advisering door specialist ouderengeneeskunde Een 24-uurs zorggarantie

11 SVVE De Archipel Wonen met zorg Huur- en koopappartementen in nieuwbouw De Vloed met alle vormen van zorg- en dienstverlening Verpleeg- en verzorgingshuiszorg aan huis in appartementen nieuwbouw De Vloed alsmede in de groepswoningen voor mensen met dementiesyndroom Alle vormen van ondersteuning t.b.v. het zelfstandig wonen Eenzelfde pakket in de tijdelijke huisvesting aan de Veerstraat Een volledig pakket t.b.v. huurders/ kopers appartementen op het HIVA- terrein

12 SVVE De Archipel Wonen met zorg (vervolg) Voorgenomen bouw kleinschalige woonvoorziening in Breugel (24 personen met psychogeriatrie indicatie) in combinatie met aantal seniorenwoningen Voorgenomen bouw kleinschalige woonvoorziening in de Gentiaan (c.a. 50 personen met indicatie verpleeghuiszorg psychogeriatrie en somatiek) in combinatie met aantal seniorenwoningen De realisatie van een informatie- en consultatiebureau voor senioren met gratis advies op het terrein van gezondheid, welzijn en wonen. Een 24-uurs zorggarantie Het realiseren van een ontmoetingsruimte/ steunpunt in relevante wijken


Download ppt "SVVE De Archipel.  Wie zijn wij?  Waar zijn wij?  Wat kunnen we bieden?  Uitgangspunt  Wat kunnen we nu al bieden?  Zorg- en dienstverlening aan."

Verwante presentaties


Ads door Google