De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Weg... Vakmanschap en Waarden Anselm Kiefer Bohemia Lies by the Sea Symposium Management en Spiritualiteit Maart 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Weg... Vakmanschap en Waarden Anselm Kiefer Bohemia Lies by the Sea Symposium Management en Spiritualiteit Maart 2007."— Transcript van de presentatie:

1 De Weg... Vakmanschap en Waarden Anselm Kiefer Bohemia Lies by the Sea Symposium Management en Spiritualiteit Maart 2007

2 De Weg : Vakmanschap en Waarden ten dienste van onze klanten zodat we duurzaam kunnen groeien !

3 De Weg... Vakmanschap en Waarden even voorstellen…

4 Historiek: - Van 1928… bakker tot grossier - Van grossier naar Cash & Carry en Discount - Van Discount naar ‘Colruyt laagste prijzen’ - Vandaag… De Weg… Vakmanschap en Waarden

5 Retail Wholesale & Foodservice Other België ² Frankrijk A Cash

6 De Weg… Vakmanschap en waarden Colruyt : 200 Okay : 42 Spar: 305 DreamLand : 22 DreamBaby : 4 Dream : 4 Bio-Planet : 3

7 Omzetevolutie Colruyt (miljoen €) Gemiddelde stijging: ± 12 % per jaar + 10,6 % + 11,3 % + 14,5 % + 12,5 % + 15,13 % + 11,47 % + 8,01 % + 10,43 % + 11,2 % + 16,54 % + 7,45 % + 22,72 % + 15,92 %

8 Winst Colruyt Groep (miljoen €) IFRS Winst Colruyt Groep (miljoen €)

9 Evolutie werknemers groep Colruyt

10 De Weg… Vakmanschap en Waarden De basis van ons werk: 1/ De onderneming kan groeien in de mate dat de medewerkers groeien. * Mensen zijn gemotiveerd -> taak van de chef? -> rol van de organisatie * Vertrouwen wantrouwen * Fouten maken mag. * Arbeidsvreugde.

11 De basis van ons werk: 2/ De onderneming groeit in de mate dat wij elk van onze klanten toegevoegde waarde leveren. Vb Vlees verkopen => BBQ => samen genieten De Weg… Vakmanschap en Waarden

12 klant medewerker aandeelhouder Waarden Colruyt Okay Maatschappelijk Toegevoegde waarde per commerce Dreamland

13 De basis van ons werk: 3/ Het anders doen dan de anderen Vb De ponskaart Vlees zelf verwerken… 4/ Geld is een middel Vb 10 mensen steken elk 100 € in een pot en komen 30 jaar later terug... De Weg… Vakmanschap en Waarden

14 De basis van ons werk: 5/ Wij groeien door Vakmanschap : ‘Ons dagelijks werk, ons vak, gewoon goed te doen.’ Welke zijn de waarden die we hierbij hanteren? Welke zijn hierbij onze aandachtspunten? Wat is het referentiekader?

15 De Weg.. Vakmanschap : aandachtspunten Individu X Team X Kwaliteit X Efficiëntie Wij werken met krachtige individu’s die, in actie, elke dag bijleren en evolueren Wij werken met krachtige teams waaruit elk individu, door samen te werken, energie put Wij willen elk van onze klanten kwalitatieve diensten en producten leveren voor zijn ‘lieve’ centen Wij willen dat op een efficiënte en effectieve manier realiseren 4 aandachtspunten waarmee we elke dag werken:

16 De Weg… Vakmanschap: aandachtspunten Vertrouwen X Middelen X Bewust-Zijn Het ervaren van vertrouwen geeft energie om in actie te treden Beschikken over de nodige middelen geeft de mogelijkheid om die energie om te zetten in actie Bewust zijn helpt bij het evalueren en bijsturen van de actie 3 aandachtspunten die we ondersteunen:

17 De Weg… Vakmanschap : waarden - IndividuRespect Aandachtspunt Respect voor elk individu met zijn/haar eigenschappen en vaardigheden Waarde

18 De Weg… Vakmanschap: waarden - IndividuRespect - TeamSamenhorigheid Aandachtspunt Resultaat individu is evenredig met dat van het team en omgekeerd Waarde

19 De Weg… Vakmanschap : waarden - IndividuRespect - TeamSamenhorigheid - EfficiëntieEenvoud Aandachtspunt Waarom moeilijk en complex maken als het eenvoudig kan met zelfde resultaat Waarde

20 De Weg… Vakmanschap : waarden - IndividuRespect - TeamSamenhorigheid - EfficiëntieEenvoud - KwaliteitDienstbaarheid Aandachtspunt Plezier beleven aan het ten dienste staan van elke klant Waarde

21 De Weg… Vakmanschap: waarden - IndividuRespect - TeamSamenhorigheid - EfficiëntieEenvoud - KwaliteitDienstbaarheid - VertrouwenGeloof Aandachtspunt Geloof in de capaciteit en de wil van elk om een positieve bijdrage te leveren Waarde

22 De Weg… Vakmanschap: waarden - IndividuRespect - TeamSamenhorigheid - EfficiëntieEenvoud - KwaliteitDienstbaarheid - VertrouwenGeloof - MiddelHoop Aandachtspunt Kunnen leven in de hoop dat het zal lukken Waarde

23 De Weg… Vakmanschap: waarden - Individu Respect - Team Samenhorigheid - Efficiëntie Eenvoud - Kwaliteit Dienstbaarheid - Vertrouwen Geloof - Middel Hoop - Bewust-Zijn Ruimte Aandachtspunt Jezelf de ruimte gunnen om even stil te staan en waar te nemen Waarde

24 De Weg… Vakmanschap: het resultaat… Resultaat van ons werk= indvidu x team x efficiëntie x kwaliteit x vertrouwen x middelen x bewustzijn Resultaat van ons werk = 90% x 90% x 90% x 90% x 90% x 90% x 90% = 47,8% Vanuit de waarden werken we elke dag aan onze aandachtspunten om te kunnen zeggen: Wij hebben tevreden klanten omdat elk individu in teamverband, vanuit vertrouwen over de nodige middelen beschikt om bewust en op een efficiënte en effectieve manier de juiste kwalitatieve diensten en producten te leveren.

25 De Weg… Vakmanschap: referentiekader…

26 Hemel Aarde N Z O W

27 De Weg… Vakmanschap: referentiekader individu team kwaliteit efficiëntie - Alle aandachtspunten zijn belangrijk. - Ze beïnvloeden mekaar continu. - We streven dus naar een evenwicht.

28 De Weg… Vakmanschap: referentiekader vertrouwen middelen bewust-zijn De 3 ondersteunende aandachtspunten

29 De Weg… Vakmanschap: referentiekader individu team kwaliteit efficiëntie bewust-zijn vertrouwen middelen Geloof Respect Dienstbaarheid Eenvoud Hoop Samenhorigheid Ruimte

30 De Weg… Vakmanschap: referentiekader vertrouwen middelenefficiëntie kwaliteit bewustzijn individu team

31 De Weg… Vakmanschap: referentiekader vertrouwen middelen efficiëntie kwaliteit bewustzijn individu team Is een middel dat invloed heeft op 1.Bewust-zijn : het helpt om stil te staan en na te gaan…”waar ben ik mee bezig?” 2.Individu : het geeft elk individu het “stuur” in handen om zijn werk te organiseren. 3.Team : het maakt mogelijk om met het team afspraken te maken rond de beste methode om iets te doen. 4.Efficiëntie : het laat toe het werk efficiënt én effectief te organiseren. 5.Kwaliteit : het kan rechtstreek of onrechtstreeks de kwaliteit verbeteren door minder fouten. 6.Vertrouwen : verhoogt het zelfvertrouwen en onderling vertrouwen. Werkvereenvoudiging Vb: Werkvereenvoudiging…

32 De Weg… vakmanschap: referentiekader vertrouwen middelenefficiëntie bewustzijn individu team kwaliteit 1.Kwaliteit: onze mensen hebben een ingesteldheid van ‘dienstbaarheid” -het graag ten dienste staan van anderen-. 2.Efficiëntie: onze mensen hebben de natuurlijke neiging om de zaken tot hun eenvoudigste vorm te herleiden. 3.Individu : onze mensen hebben een natuurlijk respekt voor zichzelf én anderen in hun omgeving. Zij zijn continu bewust dat anderen ook anders functioneren en andere capaciteiten hebben. 4. Team: onze mensen weten dat zij het niet alleen kunnen en dat zij anderen nodig hebben om iets te realiseren. Zij beleven plezier aan het werken met anderen in groep. Vb Selectie medewerker

33 De Weg… Vakmanschap: referentiekader efficiëntie bewustzijn individu team kwaliteit middelen 5.Vertrouwen : onze mensen hebben basisvertrouwen in zichzelf en in hun medemens. 6.Middelen : onze mensen hebben zin om er hun energie in te steken in de hoop dat dit zal bijdragen tot het geheel en tot zichzelf. 7.Bewust zijn: onze mensen zijn zich bewust van de relativiteit van de wereld waarin ze leven. Zij hebben da capaciteit en de durf om even stil te staan en gewoon waar-te-nemen en van daaruit in aktie te gaan. vertrouwen Vb Selectie medewerker

34 De Weg… Vakmanschap: referentiekader De DIAMANT-BRIL helpt bij het evalueren… Wat heeft grootste effekt om doel te bereiken? Waarom loopt iets mis; wat speelt er mee? i t kv me b i t kv me b

35 De Weg… Vakmanschap: referentiekader Voorbeeld Winkel: Kasman/vrouw niet vriendelijk tegen klant. vertrouwen middelen efficiëntie kwaliteit bewustzijn individu team Kwaliteit: onvriendelijk en dus ontevreden klant Individu: ontevreden, geen resprect Efficiëntie: dubbel werk Team: geen respect afspraken Vertrouwen: tekort Bewust-zijn: te snel gereageerd Middel: -vraag stellen waarom. -bespreken op briefing

36 De Weg… Vakmanschap: praktisch Wat wil ik/de ploeg de volgende 6 maand bereiken qua… Kwaliteit? Wat + Meting 1)Inkomhal 2)degustaties 3)……………. 4)…………… 5)…………… Efficiëntie? Wat + Meting 1) transitbeheer 2)Uitzet cosmetica 3)……………. 4)…………… 5)…………… Individu? Wat + Meting 1)Opvang klachten 2)Feedback 3)……………. 4)…………… 5)…………… Team? Wat + Meting 1)Peterschap 2)coörd. vergadering 3)……………. 4)…………… 5)…………… Focuspunten in cockpit

37 De Weg… Vakmanschap : praktisch Om dit te bereiken, wat moeten we doen qua… Vertrouwen Wat maakt dat het vertrouwen hoog/laag is? -Bespreekbaar maken -Afspraken maken over vb respecteren afspraken Middelen Welke zijn nodig om resultaat te behalen? Werkvereenvoudiging Doelen/rollen/werkwijze Tijd Informatie Beslissingsmacht Tools Briefings Coördinatievergadering Bewustzijn Wat maakt dat we bewust handelen? -Bespreekbaar maken Briefings Time-out OD dagen Barometer… Focuspunten in cockpit

38 De Weg… Vakmanschap en Waarden De diamant is een referentiekader dat helpt om ons werk te doen, zonder iets te vergeten vertrouwen middelen efficiëntie kwaliteit bewustzijn individu team

39 De Weg… Vakmanschap en Waarden vertrouwen middelen efficiëntie kwaliteit bewustzijn individu team

40 De Weg… Vakmanschap en Waarden

41 De Weg… De basiswaarden van de diamant zijn geldig binnen de volledige Groep. Dienstbaarheid Eenvoud Respect Samenhorigheid Geloof Hoop Ruimte

42 De Weg… Vakmanschap en Waarden in distributie

43  We streven naar “meesterschap” in ons vak

44 Ons werk : Vakmanschap in distributie ten dienste van onze klanten zodat we duurzaam kunnen groeien !

45 De Weg… Duurzaam klant leveranciermedewerker ecologisch maatschappelijk economisch “Ruimte voor groei door duurzaamheid”

46 De Weg… Duurzaam - Niet enkel Functioneel (kwaliteit, prijs, gemak...) - Maar ook Mentaal (maak ik intelligente keuze?) Sociaal (wil ik me identificeren?) Spiritueel (draag ik hierdoor bij aan...?) Voldoen aan de behoeften van de klant:

47 De Weg… Duurzaam Klanten verwachten inzicht en zelfs controlerecht van bij de teler tot op hun bord en verder... zoals « wat met mijn gezondheid en het milieu ». ProducentRetailerConsument Transparantie - controle Informatie

48 De Weg… Duurzaam klant leveranciermedewerker De input

49 De Weg… Duurzaam economisch maatschappelijk ecologisch De output

50 De Weg… Duurzaam economisch maatschappelijk ecologisch Vb. 1: Windmolen 9/10 5/10

51 De Weg… Duurzaam economisch maatschappelijk ecologisch Vb. 2: Dodehoekcamera 9/10 5/10 0/10

52 De Weg… Duurzaam economisch maatschappelijk ecologisch Vb. 3: Overleven 8/10 5/10 4/10

53 De Weg… Duurzaam economisch maatschappelijk ecologisch 8/10 Duurzaam evenwicht

54 Ons werk : Vakmanschap in distributie ten dienste van onze klanten zodat we duurzaam kunnen groeien !


Download ppt "De Weg... Vakmanschap en Waarden Anselm Kiefer Bohemia Lies by the Sea Symposium Management en Spiritualiteit Maart 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google