De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Zoeterwoude Aanzet woonvisie Bouwstenen voor nieuw beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Zoeterwoude Aanzet woonvisie Bouwstenen voor nieuw beleid."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Zoeterwoude Aanzet woonvisie Bouwstenen voor nieuw beleid

2 Opbouw presentatie Proces woonvisie Context: nieuwe wetgeving Korte terugblik onderzoek Thema’s en richtingen voor de woonvisie 2

3 Stappen naar nieuwe woonvisie Gesprekken met Burgermove (werkgroep wonen) en JAR Klankbordgroep (instellingen en bewonersgroepen uit Zoeterwoude) Visie uitwerken met projectgroeep 3

4 Wettelijk kader In het bijzonder Woningwet 2015 4

5 Verkoop 1995-2015 ‘IJzeren driehoek’ volkshuisvesting Prijs ↓ Beschikbaarheid ↑ Kwaliteit ↑ Subsidies 1945-1995 Heffingen 2015-…

6 Samenhang van de wetten Rechtvaardige toewijzing schaarse huurwoningen. Huisvestingswet Taakafbakening en toezicht op woningcorporaties. Voorraadbeleid en maatschappelijke inbedding. Woningwet Regionale, kwalitatieve en ruimtelijke verankering nieuwbouw. Ladder voor Duurzame Verstedelijking 6

7 Doelstelling Woningwet 2015 Maatschappelijk bestemd vermogen moet beschikbaar blijven voor het verhuren van woningen voor de laagste inkomenscategorieën. 7

8 Essentieel onderscheid Daeb Niet-Daeb 8 Dienst van algemeen economisch belang = Staatsteun (borging) Marktdiensten

9 Wat kan en mag de corporatie? 9

10 Niet-Daeb is: Huurwoningen (> € 710) Koopwoningen ontwikkelen Commercieel vastgoed Grondposities tbv niet-Daeb Huidige BV’s en NV’s van corporaties 10

11 Maatschappelijk vastgoed Verblijfskarakter Zorg: fysieke eenheid met woonzorggebouw Eigen kantoorruimte Kleinschalige buurthuizen zonder commerciële functie

12 Leefbaarheid

13 Toegestaan (niet-)Daeb Centrale rol gemeenten, wat zij moeten doen: In woonvisie / volkshuisvestingsbeleid noodzakelijke niet-Daeb investeringen noemen In overleg met omliggende gemeenten: investeringen afstemmen op regionale omstandigheden Publiceren niet-Daeb voornemens Verklaring dat geen bevoordeling van TI plaats vindt bij selectie rond niet-Daeb activiteiten Marktpartijen kunnen bezwaar maken

14 80% < €34.911,-10% < €38.000,-10% vrij Normen voor passend toewijzen 14 Sociaal < €710,68 Huurtoeslaggrens: < €24.000 à € 30.000 Aftoppingsgrens: €575,87 of €618,24 ≥95% inkomen tot huurtoeslaggrens

15 15 Gereed 1 juliGereed 15 decemberGereed 1 mei Initiatief & vaststelling: gemeente Participeren: partners, corporaties en huurdersorganisaties Initiatief: corporatie In samenwerking met huurdersorganisaties Initiatief: corporatie uitnodiging: corporatie In samenwerking met huurdersorganisaties en gemeente initiatief: corporatie Zienswijze: huurdersorganisaties en gemeente Jaarlijkse cyclus 5-jaarlijkse cyclus Uitbrengen bod Prestatie- afspraken Verslaglegging en verant- woording Voorbereiden bod Volkshuisvestings beleid

16 Tripartite-overleg 16

17 Rol huurders : nieuw Inspraak bij het bod dat de corporatie uitbrengt Meedoen in proces woonvisie / prestatieafspraken Geen formeel instemmingsrecht 17

18 18 Waarover doet woonvisie uitspraken Omvang / beschikbaarheid sociale voorraad Betaalbaarheid Investeringen vrije sector (huur) Verkoop Voornemens rond nieuwbouw Huisvesting specifieke groepen Kwaliteit en duurzaamheid woningen Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

19 Onderzoek 19

20 Indicatie (eigen) woningbehoefte per kern 20 Plannen: 206 (hard) Dorp, 59 (hard) Rijndijk (excl. Verdi Vista en Santhorst)

21 Kwalitatieve behoefte Korte termijn behoefte Lange termijn behoefte GunstigOngunstig Gunstig  Kooprijwoningen tot €180.000  Koopappartementen tot €200.000  Koopappartementen €200- 300.000  Eengezinshuurwoningen tot €618  Geschikte woningen voor zorgbehoevenden (2* of meer, huur en koop)  Huurappartementen vanaf €710 Ongunstig  Kooprijwoningen €180-250.000  Huurappartementen tot €710  Eengezinshuurwoningen vanaf €618  Koopappartementen vanaf €300.000  Koopeengezinswoningen vanaf €250.000 21

22 Betaalbaarheid 22

23 Thema’s voor de woonvisie 23

24 Onderwerpen Werken aan evenwichtige bevolkingsopbouw -Jongeren -Jonge gezinnen Kansen voor combi’s jong en oud Behoud betaalbare huur in Zoeterwoude Nieuwe concepten flexibel gebruik wonen en vastgoed Meer ruimte voor eigen initiatief (coöperaties?) Wonen met zorg: op welke plekken in de dorpen? 24


Download ppt "Gemeente Zoeterwoude Aanzet woonvisie Bouwstenen voor nieuw beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google