De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passendheidstoets 2016 Jolanda Hoogeboom, Directeur SVH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passendheidstoets 2016 Jolanda Hoogeboom, Directeur SVH."— Transcript van de presentatie:

1 Passendheidstoets 2016 Jolanda Hoogeboom, Directeur SVH

2 Sociale Verhuurders Haaglanden
15 corporaties in 9 gemeenten: woningen 7 personeelsleden Belangenbehartiger en beheerorganisatie mbt woonruimteverdeling Procesleiding om te komen tot nieuwe regionale prestatieafspraken

3 Toewijzingsnormen corporaties: Europaregeling
Europaregeling sinds 2011: Per : 80% van vrijgekomen woningen onder € 710,68 moet toegewezen worden aan inkomensgroep tot € % moet worden toegewezen tot € Lagere score: problemen borging SVH-corporaties hebben in 2014: 97% tot € toegewezen

4 Toewijzingsnormen corporaties: passendheidtoets
Passendheidstoets per : 95% mensen met recht huurtoeslag (€21.950/€29.800) moet woning toegewezen krijgen onder aftoppingsgrenzen (€576,87/€618,24). Lagere score: bestuurlijke boete

5 Hoe passend toewijzen? Haaglanden loopt voorop qua ‘passend toewijzen’: Betaalbaarheid altijd belangrijk: Huur-Inkomenstabel in woonruimteverdeling op basis van Nibud-normen met minimum/maximum inkomensgrenzen Woningzoekenden mag alleen reageren als inkomen voldoet aan inkomenseisen en ziet geen ander aanbod Per juni 2015 inzicht in woonlasten tonen aan woningzoekenden + persoonlijk betaalbaarheidsadvies op basis van Nibud-normen

6

7 Toewijzingsresultaat passendheid SVH 2014
62% van vrijgekomen woningen had huur < aftoppingsgrenzen 77% geslaagden had recht op huurtoeslag waarvan: 70% tot aftoppingsgrens passend toegewezen (eis wordt 90%) 30% boven aftoppingsgrens niet passend volgens nieuwe passendheidsnorm

8 Waarom ‘slechts’ 70% passend toegewezen
Gebruik huidige mogelijkheden Huurtoeslag: alleenstaanden en 65-plussers krijgen huurtoeslag tot € 710,67 Beperkte keuzevrijheid ook voor laagste inkomens Verschil in huurprijzen vrijkomende voorraad per gemeente oude prestatieafspraak was minimaal 70% toewijzen aan BBSH Woningen hebben hogere kwaliteit gekregen o.a. investeringen in duurzaamheid: label A en B, iets hogere huur door compensatie energielast

9 Toewijzingsresultaat passendheid SVH 2014
Van vrijgekomen woningen met huur < aftoppingsgrenzen: 91% toegewezen aan huurtoeslagontvangers 9% aan inkomensgroep tot € 9% toegewezen aan ‘hogere’ inkomens omdat gezinnen tot € (5+: €38.000) volgens Nibud niet meer dan € 618,24 kunnen betalen

10 Wat betekent dit voor toewijzingsmogelijkheden?
Woning Huur onder € 576,87 Huur € 576,87 tot € 618,24 € 618,24 tot € 710,68 1 persoon Tot € Vanaf € tot €34.911 2 personen Tot € Vanaf € tot €34.911 3 of meer personen Vanaf € tot €34.911* 65-plussers Tot € * 10% ruimte Europaregeling gebruikt voor gezinnen tot € Passendheistoets gaat boven huisvestingsverordening

11 Gevolgen passendheidstoets binnen SVH
Woningen met huur < aftoppingsgrenzen vooral toewijzen aan huurtoeslagontvangers. Betekent : Hogere woonlasten voor inkomensgroepen net boven huurtoeslaggrens . Probleem volgens Nibud Gevaar voor segregatie

12 Gevolgen passendheidstoets binnen SVH
Geen woningen boven aftoppingsgrenzen toewijzen aan huurtoeslagontvangers. Dit betekent: Probleem voor gezinnen: geen grote (eengezins)woning Probleem voor ouderen: geen nieuwe (luxe) seniorenwoning Bij huidige omvang vrijkomende betaalbare voorraad: langere wachttijden voor huurtoeslagontvangers Woningen boven aftoppingsgrenzen lastiger verhuurbaar: aantal reacties daalt (gemiddeld 97 reacties naar 38) Sommige gemeenten weinig aanbod voor huurtoeslagontvangers

13 Bestuurlijke dillema’s
Vraag: woningen met huur < aftoppingsgrens alleen toewijzen aan huurtoeslagontvangers? Gevolg: eenzijdige wijken/complexen en Nibud-norm iets hogere inkomens overschreden Voorraad onder aftoppingsgrenzen wordt beperkter. Wachttijden huurtoeslagontvangers lopen op: mag niet! Rijk monitort dit. Vraag: Voorraad verruimen/gelijk houden? Gevolgen voor financiële positie

14 Hoe werkt de Huurtoeslag?

15 Voorbeeld huurtoeslag-berekening
Voorbeeld: alleenstaande met inkomen € p.j. huurt woning van € 600, dan betaalt hij:


Download ppt "Passendheidstoets 2016 Jolanda Hoogeboom, Directeur SVH."

Verwante presentaties


Ads door Google