De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steenwijkerland en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steenwijkerland en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid."— Transcript van de presentatie:

1 Steenwijkerland en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid Arie de Leeuw: accounthouder gemeente Steenwijkerland

2 Inhoud Oorsprong Preventie GGD in het systeem 2 soorten taken Bewaken, beschermen en bevorderen Onze werkterreinen Basistaken Uitdagingen 21 e eeuw GGD in Steenwijkerland Financiering

3 Publieke gezondheidszorg: oorsprong 19 e eeuw Aanleg rioolstelsel Aanleg waterleiding GGD

4  Preventie werkt vaak ‘onzichtbaar’

5 Preventie werkt dankzij het systeem In Nederland via de Wet Publieke Gezondheid (Wpg): Uitvoering verantwoordelijkheid van de gemeente GGD: taken op basis van inwonersbijdrage en maatwerk Preventie

6 Een moetje dus (3x) ►Verantwoordelijkheid gemeenten verplichte uitvoering door GGD ► GGD is verplichte GR ► GGD is met verplichte groep: bij ons de 11… Leuker kan ik het niet maken… GGD in het systeem

7 Systeem: Brief betrouwbare publieke gezondheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeenten en rijk, aug 2014: 2 soorten taken Taken met medische oriëntatie o.a.: Infectieziektebestrijding Medische milieukunde Monitoring en screening JGZ Uitvoering via protocollen & uniform Vanwege kwaliteit & effectiviteit weinig beleidsruimte Taken met maatschappelijke oriëntatie. Gaat om gedrag en leefomgeving, bijvoorbeeld leefstijlbeïnvloeding Uitvoering op maat Doelgroep en lokale situatie bepalend Verbindingen leggen met andere beleidsterreinen (R.O, sport, welzijn, etc.)

8  Bewaken Inzicht krijgen in staat van gezondheid van bevolking Basis voor gericht beleid voor beschermen en bevorderen. Dit is het terrein van de epidemiologie: Wat zijn risicogroepen? Welke factoren beïnvloeden gezondheid?

9  Beschermen Het gaat om het beschermen tegen allerlei dreigende inbreuken van buitenaf

10  Bevorderen De bevorderingstaak wordt vaak gezien als dé collectieve preventietaak Elk individu is weliswaar verantwoordelijk voor de eigen gezondheid; het helpt wel als mensen goed geïnformeerd zijn…

11 MonitoringMonitoring, bevorderen gezonde leefstijl, projectleiding en advisering Onze werkterreinen Bevorderen en bewaken van de gezonde ontwikkeling van 4- 19 jarigen, ook door deelname in CJG. Jeugdgezondheidszorg Bevorderen/bewaken/ beschermen van gezondheid door voorkomen en bestrijden infectieziekten. Ook actief op het terrein van technische hygiënezorg, milieu & gezondheid en forensische geneeskunde. Algemene Gezondheidszorg Het bieden van een vangnet gericht op kwetsbare individuen en groepen die niet zelfstandig gebruik maken van beschikbare reguliere voorzieningen. Maatschappelijke Zorg Informatie en advies

12 GGD IJsselland, basistaken Izb Tbc Mmk Lijkschouw Jgz 4-19 Bijdragen aan preventieprogramma’s Psychosociale hulpverlening Epidemiologie Uitvoeren RVP Signaleren & monitoren gezondheidstoestand Gezondheidsadvies bestuurlijke beslissingen Algemene preventiemaatregelen Zorg voor vervuilde huishoudens Bereikbaarheid 24/7 forensische artsen Soa-bestrijding Voor € 14,74 per hoofd bevolking

13 Uitdagingen voor de komende jaren Aansluiten bij lokale situatie Inspelen op vragen klanten Bijvoorbeeld: Jeugdgezondheidszorg Meebewegen met de tijd Kostenefficiënt werken (met zo min mogelijk verlies aan kwaliteit) Verbinding maken met de transities

14 Wat doet de GGD in Steenwijkerland? Jeugd in beeld, 4-19 jaar: 99,7% Vaste contactmomenten 4-19: 3, extra contacten 358 Jeugdgezondheidszorg Meldingen waaronder Kinkhoest, Mazelen, Hepatitis BMeldingen Legionellose: 20 Infectieziektenbestrijding 43 meldingen (Bemoeizorg 22, Vervuilde huishoudens 12, Bemoeizorg Jeugd 4, Zwerfjongeren 5) Maatschappelijke Zorg

15 Financiering Basistaken: door gemeenten gezamenlijk (inwonerbijdrage) Andere taken: aparte financiering Begroting: loopt vooruit op gemeentebegroting: vaststelling in juni Algemeen Bestuur stelt vast: gemeenten invloed door zienswijzen

16 GGD IJsselland & het geld Budget totaal: 22 miljoen Algemene inwoners bijdrage: 38% Rijksbijdragen: 8% DVO’s 0-: 34% Klanttarief: 8% Projectfinanciering: 10%, waarvan 6% CT en VIA

17 Preventieve gezondheidszorg?  Een taak van de gemeenteraad GGD IJsselland Zeven Alleetjes 1 in Zwolle @ggdijsselland www.ggdijsselland.nl Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Steenwijkerland en preventieve zorg GGD IJsselland: Gemeenschappelijke Regeling, uw verlengd lokaal bestuur Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid."

Verwante presentaties


Ads door Google