De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiën en sturing Krijgt u wat u wilt met de beschikbare middelen en welke risico‘s loopt u?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiën en sturing Krijgt u wat u wilt met de beschikbare middelen en welke risico‘s loopt u?"— Transcript van de presentatie:

1 Financiën en sturing Krijgt u wat u wilt met de beschikbare middelen en welke risico‘s loopt u?

2 Wat gaan we doen? 1. Wat is er aan de hand? 2. Wat gaat er veranderen? 3. Hoe gaat het nu? –Huidige praktijk Provincie Gelderland 4. De estafettestok over! –Warme kennisoverdacht! 5. Waarop te sturen? 6. Welke risico’s 7. Waar heeft u behoefte aan?

3 Wat gaat er veranderen? n Overgang Aansturing Jeugdzorg van Provincie naar gemeenten n Overgangstermijn 2013-2015 n Gemeenten worden nu én partner én zakelijke opdrachtgever van instellingen

4 Financiering NU Rijk Provincie Instelling 1 Instelling 2 Instelling 3 Instelling 4 Instelling 5 Instelling 6 Instelling 7 Instelling 8 Één vaste financieringsstroom voor instellingen Lokale instelling A Lokale instelling B Lokale instelling C Lokale instelling D Gemeente A Gemeente B Gemeente C Gemeente D Gemeente E Gemeente F ProvincieGemeente

5 Rijk Gemeente A Gemeente B Gemeente C Gemeente D Gemeente E Gemeente F Instelling A Instelling B Meerdere financieringsbronnen Minder budget Een scala aan wensen Rol lokale aanbieders? Meerdere financieringsbronnen Minder budget Een scala aan wensen Rol lokale aanbieders? Lokale instelling A Lokale instelling B Lokale instelling C Lokale instelling D

6 Nieuwe verhoudingen Gemeente verkent samen met de burgers en maatschappelijke organisaties het voorliggende maatschappelijke vraagstuk en de doelen en waarden die men wil bereiken. Ze bepalen samen de oplossingsrichtingen Gemeente Evalueert de werkwijze samen met de burgers en maatschappelijke instellingen. Oplossing van het probleem gerealiseerd? Gerealiseerd effect op de samenleving? Deze evaluatie vindt plaats aan de hand van onafhankelijk onderzoek. Gemeente Evalueert de werkwijze samen met de burgers en maatschappelijke instellingen. Oplossing van het probleem gerealiseerd? Gerealiseerd effect op de samenleving? Deze evaluatie vindt plaats aan de hand van onafhankelijk onderzoek. De Instelling is opdrachtnemer en hiermee verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemaakte contractuele afspraken en rapporteert hierover conform de gemaakte afspraken. De Gemeente beoordeelt (tussentijds) de nakoming van de gemaakte afspraken. De Gemeente i s opdrachtgever. Kaderstelling en contractering. Vastleggen van kaders van een te verlenen opdracht en contractuele afspraken m.b.t. het bepalen van de gewenste resultaten. Partners in ontwikkeling -Maatschappelijke doelen bepalen -Oplossingsrichtingen formuleren Zakelijke verhoudingen -Opdrachtgever/opdrachtnemer -Sluiten (raam)overeenkomsten

7 Situatie nu op provincieniveau

8 Overzicht subsidies Organisaties Afgeronde bedragen UVP (mln) Bureau Jeugdzorg Gelderland50 Justitietaken28 Niet justitietaken22 Jeugdzorgaanbieders120 Steunfuncties0,6

9 Jeugdzorgaanbieders Gelderland Zorgaanbieders Bedrag UVP (mln) Trajectum 1,9 LSG/Rentray (Joozt) 10,7 Lijn5 6,1 Entrea 29,7 Lindenhout 40,3 Leger de Heils Gelderland 4,4 Pactum 19,5 Avenier 1,1 Pluryn/Hoenderloo 2,9 SGJ Christelijke jeugdzorg 1,9 Wiliam Schrikker Pleegzorg 1,9

10 Subsidiëring Van stoelen en bedden naar cliënten Ontwikkeling trajectfinanciering: -Beperkt aantal trajecten bij 1 zorgaanbieder -Systeem met keuzevrijheid voor cliënt en financier -Ingangsdatum 1 januari 2012

11 Vraagstukken Hoeveel trajectsoorten en hoe onderscheid je deze? Wie is verantwoordelijk voor welke cliënt? Schuiven tussen trajecten en/of zorgaanbieders? Hoe om te gaan met verschillen tussen zorgaanbieders? Trajectprijzen? Te leveren prestaties?

12 En toen: Transitie Ontwikkeling trajectfinanciering stopgezet omdat: - Wat willen gemeenten? -Invloed transitie op trajectfinanciering? -Invoering enorme impact op bestaande markt(verhoudingen).

13 Wat wel in 2012 Afrekening: Instroom (aantal x instroomtarief) Verantwoording: Belang van prestatie indicatoren Beleidsinformatie

14 Waar wilt u op gaan sturen?  Geld  Kwaliteit,  Tevredenheid cliënten  Integraal werken,  Innovatieve zorgconcepten,  Toegang

15 Risico’s n Te weinig kennis van het veld n Te veel concurrentie n Te weinig concurentie n Geen samenwerking n Te weinig zicht op financiën n Te weinig zicht op kwaliteit

16 Kans voor Warme overdracht n Leren van Provincie n Gezamenlijk vaststellen stuurvariabelen n Langzaam het stokje overnemen n Beeindiging subsidierelaties door provincie

17 Wat zijn u behoeften? n Onderdelen –Kennis van het veld –Stuurvariabelen –Toegangsvariabelen –……….


Download ppt "Financiën en sturing Krijgt u wat u wilt met de beschikbare middelen en welke risico‘s loopt u?"

Verwante presentaties


Ads door Google