De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CULTUUR Vertrouwd met Ontwikkelen. 2 Agenda Algemene uitleg cultuur; Waarom een cultuurmeting binnen Evides; Wat houdt een cultuurmeting in? Cultuurmeting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CULTUUR Vertrouwd met Ontwikkelen. 2 Agenda Algemene uitleg cultuur; Waarom een cultuurmeting binnen Evides; Wat houdt een cultuurmeting in? Cultuurmeting."— Transcript van de presentatie:

1 CULTUUR Vertrouwd met Ontwikkelen

2 2 Agenda Algemene uitleg cultuur; Waarom een cultuurmeting binnen Evides; Wat houdt een cultuurmeting in? Cultuurmeting Evides; Hoe verder na de meting; Actuele status;

3 3

4 4 Iedere groep van twee ontvangt een papier en één viltstift; Teken nu een huis per groep van twee, waarbij beiden de pen vasthouden; Het is niet toegestaan tijdens de oefening te praten; Teken een huis

5 5 Twee betekenissen van cultuur In smallere zin: Beschaving (Kunst, Wetenschap, Onderwijs) In de bredere zin: Collectieve programmering van de menselijke geest

6 6 ZYP QLEKF SUWRG XCIDB WOPR ZYP QLEKF XCIDB SUWRG AYP Rood Wit Geel Blauw Rood Groen Geel Zwart Blauw Wit

7 7 Drie niveaus van mentale programmering Individu Gemeenschappelijk van de groep De hele mensheid eigen Geërfd en aangeleerd Aangeleerd Geërfd Cultuur

8 8 De manier waarop de leden van een organisatie: Zich verhouden tot elkaar Tot hun werk Tot de wereld buiten Definitie organisatiecultuur

9 9 Het verhaal van de aap

10 10 Praktijken Symbolen Helden Rituelen Waarden Cultuuruitingen

11 11 Opkomst en kracht van de concurrentie met hun product met hun middelen met hun omgeving Interactie tussen specifieke groepen Kritische gebeurtenissen zoals veranderingen in leiderschap verandering van missie of doelen fusies Ontwikkeling van organisatiecultuur

12 12 Handhaven organisatiecultuur (zelf) selectie van nieuwe werknemers socialisatie van nieuwkomers d.m.v. gedragsmodellen sociale controle d.m.v. promotie en ontslagbeleid specifieke management training programma´s

13 13 Agenda Algemene uitleg cultuur; Waarom een cultuurmeting binnen Evides; Wat houdt een cultuurmeting in? Cultuurmeting Evides; Hoe verder na de meting; Actuele status;

14 14 Waarom een cultuurscan binnen Evides? Fusie WBE / Delta medio 2004; Combineren van het beste van de twee bedrijven; ‘wij – zij cultuur’; Slechte ervaringen met werknemerstevredenheids- onderzoeken; Waar staan we nu en waar willen we naar toe – objectief vaststellen;

15 15 Agenda Algemene uitleg cultuur; Waarom een cultuurmeting binnen Evides; Wat houdt een cultuurmeting in? Cultuurmeting Evides; Hoe verder na de meting; Actuele satatus;

16 16 Actuele cultuurBestaande cultuurOptimale cultuur Strategische keuze Gewenste cultuur Emotionele voorkeur Aspecten cultuurmeting

17 17 Organisatiecultuur Actueel bestaande cultuur Gewenst emotionele voorkeur Optimaal strategische keus 050100 Meten is weten

18 18 Huidig - gewenst in gelijke richting als optimaal ? Medewerkers zullen verandering steunen Huidig - gewenst in tegenovergestelde richting vergeleken met optimaal ? Weerstand tegen verandering te verwachten 050100 0G A 0 G A Multi - Focus Model

19 19 Agenda Algemene uitleg cultuur; Waarom een cultuurmeting binnen Evides; Wat houdt een cultuurmeting in? Cultuurmeting Evides; Hoe verder na de meting; Actuele status;

20 20 Meting Evides Pilot door MT en OR (aparte metingen); Stuurgroep samengesteld, bestaande uit 2 MT-leden en 2 OR-leden; Vaststelling dimensies; Communicatie richting bedrijf; Meting eind januari / begin februari d.m.v. Spetters en presentaties; 127 medewerkers uitgenodigd – 124 hebben deelgenomen; Meting door middel van stemkastjes; Onderverdeling gemaakt in 5 groepen: –Leidinggevenden; –Productie drinkwater; –Productie industriewater; –Infra; –Ondersteunende diensten;

21 21 Gekozen dimensies D1 Effectiviteit van de organisatie; D2 Klantgerichtheid; D3 Controle; D4 Sociale gerichtheid; D5 Toegankelijkheid; D6 Managementfilosofie; D7 Leiderschapsstijlen;

22 22 D1 EFFECTIVITEIT VAN DE ORGANISATIE Middelengericht (identificatie met de manier waarop het werk moet worden uitgevoerd) Identificatie met “hoe”; Eentonig werk; Veel regelgeving; Gestroomlijnde organisatie; Doelgericht (identificatie met het realiseren van doelen en resultaten) Identificatie met “wat”; Uitdagend werk; Inspirerende voorbeeld; Initiatief en risico; 0100 20 40 60 80 MT ActueelGewenst 0100 20 40 60 80 Evides ++

23 23 D2 Klantgerichtheid Intern gericht (eigen principes – wij weten wat goed is voor de klant) Eigen principes; Weet wat goed is; Wij doen alles al goed; Ethisch – eerlijk; Sterk vasthouden aan normen; Extern gericht (rekening houdend met belanghebbenden buiten de organisatie) Markt is leidraad; Doet wat klant wil; Verbeteringen mogelijk; Pragmatisch; Flexibel; 0100 20 40 60 80 MT ActueelGewenst 0100 20 40 60 80 Evides +

24 24 D3 Controle Los (ruimte voor creativiteit) Informeel; Innovatief en creatief; Zelfstandig; Weinig werkstandaards; Strak (formeel, voorspelbaar en gecontroleerd) Veel deelinstructies; Efficiënt en op tijd; Serieus; Kostenbewust; 0100 20 40 60 80 MT ActueelGewenst 0100 20 40 60 80 Evides ++

25 25 D4 Sociale gerichtheid Lokaal (identificatie met eigen afdeling) Hier en nu; Identificatie met eigen afdeling; Wat op de afdeling gebeurt is belangrijk; Doe zoals wij; Professioneel (identificatie met beroep) Denken jaren vooruit; Identificatie met professie en/of inhoud werk; Wat de concurrent doet is belangrijk; Kritisch ingesteld; 0100 20 40 60 80 MT Actueel Gewenst 0100 20 40 60 80 Evides +

26 26 D5 Toegankelijkheid Open (gemakkelijke toegang tot organisatie en informatie) Open voor nieuwkomers en buitenstaanders; Iedereen past in de organisatie; De deur staat open; Gesloten (beperkte toegang tot organisatie en informatie) Gesloten naar nieuwkomers en buitenstaanders; Alleen bijzondere mensen passen in de organisatie; De vuile was wordt niet buiten gehangen; 0100 20 40 60 80 ActueelGewenst MT 0100 20 40 60 80 Evides +

27 27 D6 Managementfilosofie Mensgericht (medewerker staat centraal, nadruk op sociale vaardigheden en overleg) Zorg voor de mensen staat voorop; Met persoonlijke problemen wordt rekening gehouden; Belangrijke beslissingen worden genomen door groepen; Werkgericht (nadruk op werk, technische capaciteiten en snelle besluitvorming) Zorg voor de uitvoering staat voorop; Men ervaart een grote werkdruk; Belangrijke beslissingen worden door individuen genomen; 0100 20 40 60 80 MT ActueelGewenst 0100 20 40 60 80 Evides ++

28 28 D7 Leiderschapsstijlen 0100 20 40 60 80 MT Actueel Gewenst 0100 20 40 60 80 Evides ++

29 29 Agenda Algemene uitleg cultuur; Waarom een cultuurmeting binnen Evides; Wat houdt een cultuurmeting in? Cultuurmeting Evides; Hoe verder na de meting; Actuele status;

30 30 Hoe kunnen we de optimaal gewenste cultuur realiseren? Per dimensie: Wat zijn onze sterktes, m.a.w. wat moeten we blijven doen / meer gaan doen; Wat zijn onze zwaktes, m.a.w. waar moeten we mee stoppen / minder gaan doen; Wat zijn onze kansen, wat kunnen we ontwikkelen / gaan doen; Wat zijn bedreigingen, wat kan voorkomen dat we ons doel behalen; Resultaten gepresenteerd op een aantal vestigingen, waarbij een SWOT is gemaakt door de uitgenodigde aanwezigen;

31 31 SWOT - voorbeeld

32 32 VOORTGANG Afstemming MT en OR in juni m.b.t. voortgang traject op basis van de opgestelde SWOT’s; MT en OR hebben tijdens een brainstormsessie de belangrijkste actiepunten vastgesteld; Actiepunten zijn verdeeld in: –Mensen; –Organisatie en middelen; –Output;

33 33 Projecten - Mensen 1.1Functionerings­gesprekken; 1.2360-graden feedback; 1.11Gratificatiebeleid 1.3Managementtraining m.b.t. het werken met targetletters; 1.4Management development programma; 1.5Interne roulatie (jobrotation), externe contacten, vakliteratuur; 1.6Nieuw werving- en selectiebeleid; 1.7Wervingsprogramma jong talent; 1.10 Beleid bij vertrek van medewerkers; 1.8Introductieprogramma nieuwe medewerkers; 1.9Kennismaken met andere afdelingen; 1.12 Sociale activiteiten (ook op afdelingsniveau);

34 34 Projecten – organisatie en middelen 2.1Interne regels nieuwe stijl; 2.2.Delegeren van bevoegdheden; 2.3Optimaal benutten ICT-mogelijkheden; 2.4Dienstverlenings­overeenkomsten binnen het bedrijf; 2.5Ideeënbus nieuwe stijl; 2.6Onderzoek naar de tevredenheid van onze interne klanten; 2.7Vernieuwd proces van begroten en rapporteren (planning & control cyclus); 2.8Nieuwe stijl van werkoverleg (o.a. agenda vooraf bekend te maken); 2.9Vast spreekuur of chat-uur van directie en MT met medewerkers; 2.10Interne netwerk­activiteiten.

35 35 Projecten - output 3.1Naamsbekendheid; 3.2Onderzoek naar de tevredenheid van onze externe klanten.

36 36 Interne werving: trekkers – leden - antennes Projectleden gezocht Heb je ideeën over de veranderingen binnen Evides? Wil je die ideeën met anderen delen en je inzetten om van een project een succes te maken? Communiceer je open met je omgeving? Ben je in staat samen te werken aan een gesteld doel? Kom je met verbeter­voorstellen? Ben je je bewust van de eisen die de voortgang van een project stelt en handel je hiernaar? Durf je beslissingen te nemen, ben je flexibel en pas je je werkwijze aan als dat nodig is? Werk dan mee aan één van de Projectgroepen! Stuur dan een mailtje naar:vertrouwdmetontwikkeling@evides.nl en geef in dit mailtje gemotiveerd aan aan welke projecten je mee zou willen werken en waarom.

37 37 Agenda Algemene uitleg cultuur; Waarom een cultuurmeting binnen Evides; Wat houdt een cultuurmeting in? Cultuurmeting Evides; Hoe verder na de meting; Actuele status;

38 38 STATUS Meer dan 10% van de medewerkers neemt deel; 14 projectgroepen; 14 concept-projectcharters; –Achtergrond; –Doel; –Projectidee; –Timing;

39 39 Zorgpunten Snelheid – traagheid - zorgvuldigheid? Communicatie; We vragen veel van de medewerkers; Cultuur is wat je doet – laat je het in de praktijk ook zien? Draagvlak; Waar blijven de quick wins? Gevolgen cultuurverandering – leidinggevenden;

40 40 Hoe herkenbaar is het verhaal over/van Evides gelet op ervaringen in de eigen organisatie? Op welke punten wel en op welke niet? Welke aandachtspunten vinden jullie voor de OR van belang voor het bespreekbaar maken van het vraagstuk en een eventueel plan van aanpak? Rapportage van bevindingen vindt morgenochtend plaats. Vragen voor discussie in 5 subgroepen


Download ppt "CULTUUR Vertrouwd met Ontwikkelen. 2 Agenda Algemene uitleg cultuur; Waarom een cultuurmeting binnen Evides; Wat houdt een cultuurmeting in? Cultuurmeting."

Verwante presentaties


Ads door Google