De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

,, Stand van zaken van (ook) uw sociale dienst Raadsbijeenkomst Gemeente Dordrecht 17 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: ",, Stand van zaken van (ook) uw sociale dienst Raadsbijeenkomst Gemeente Dordrecht 17 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 ,, Stand van zaken van (ook) uw sociale dienst Raadsbijeenkomst Gemeente Dordrecht 17 november 2009

2 Inhoud: - resultaten 2009 (3 e kwartaal) - gevolgen van de recessie - financiële uitdagingen 2010 - inzetten op jeugdwerkloosheid of 45+?

3 Resultaten 2009 (t/m 3 e kwartaal) DoelResultaat de ontwikkeling van de WWB is 3% gunstiger dan het landelijke gemiddelde. De landelijke (verwachte) stijging is 9,4%, de (verwachte) stijging van de SDD 9%, dat is 0,4 % gunstiger Minimaal 35% van deelnemers aan onze trajecten stroomt uit naar werk 19% van deelnemers aan trajecten stroomt uit naar werk. 100% van de klanten met een arbeidsverplichting neemt deel aan een traject 95% van de klanten met een arbeidsverplichting neemt deel aan een traject Alle middelen voor het minimabeleid komen terecht bij de doelgroep 100% van de middelen komt terecht bij de doelgroep We zijn 700 mensen gestart met een inburgeringscursus Er zijn 708 mensen gestart met een inburgeringscursus

4 Resultaten 2009 (t/m 3 e kwartaal) DoelResultaat Van de in behandeling genomen aanvragen schuldhulpverlening, leidt 50% tot een regeling Van de in behandeling genomen aanvragen schuldhulpverlening, leidt 53% tot een regeling 60% van de fraudeonderzoek leidt tot een bijstelling van de uitkering 66% van de fraudeonderzoeken leidt tot een bijstelling van de uitkering 80% van de aanvragen (excl. SHV) wordt binnen 20 werkdagen afgehandeld WWB 78 % Bijzondere bijstand 91 % WMO 81 % De klanttevredenheid scoort minimaal een 7 De klanttevredenheid scoort een 7,3 Er wordt een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven De accountant heeft over 2008 een goedkeurende verklaring verstrekt. Interne controle: geen fouten

5 Ontwikkelingen  2008, economisch gunstig, eind 2008 grote omslag. 2009: 9% stijging bijstand.  Op langere termijn: 2010 grote werkloosheid, vanaf 2012: krapte op de arbeidsmarkt?  Maatschappelijk: veel aandacht voor uitsluiting door armoede, met name kinderen in armoede. bereik SDD: 80% van alle huishoudens onder 110% inkomen

6 Ontwikkeling WWB SDD en Dordrecht

7 ontwikkeling WWB grote gemeenten okt. 2009

8 Ontwikkelingen  Werkplein: alle publieke diensten voor de arbeidsmarkt (werkgevers) onder een naam en werkwijze  Serviceloket, WMO loket, Zorgplein lokaal vormgeven  Cliëntenraad WWB en WMO adviesraad; volwassen partners  Medewerkers zijn nu SDD’ers geworden  Ziektverzuim 5 %

9 Gevolgen van de recessie Verwachtingen CPB: afname werkgelegenheid in 2009 met 2,25% en in 2010 met 6% werkloosheid loopt op tot 8,75% van de werkzame beroepsbevolking in 2010 Drechtsteden: 117.000 werkzame beroepsbevolking = 10.237 werklozen (juni 2008: 4.500 werklozen) stijging bijstand: oplopend naar 18% in 2010 (t.o.v. 2008)

10 Economische ontwikkeling 2006-2009

11 scenario 2015 volgens CPB

12 Ontwikkeling werkloosheid Drechtsteden 2008 / 2009 WW uitkeringen: december 20081935 augustus 20093325 (incl. 800 deeltijd WW) Jeugdwerkloosheid < 27 jaar: stijging van 60% (van 220 naar 350) 45+ werkloosheid: stijging van 10% (van 3339 naar 3676)

13 Aanpak jeugdwerkloosheid  Wat doe jij na je examen?  aanvraag uitkering: eerst workshop met vacatures  Wet Investeren in Jongeren: tot 27 jaar leren of werken, geen bijstand  Route 23 voor de multi problem jongeren  Arbeidspool

14 Inburgering Dordrecht (t/m oktober 2009) Taakstelling Rijk:513 Verplichte inburgering:321 Vrijwillige inburgering:118 Pardonregeling: 33 Totaal:472 Prognose realisatie:527

15 Hoe ontwikkelen zich de aanvragen schuldhulpverlening? Meldingen schuldhulpverlening 2009 December 2008 60 maand Oktober 2009150 maand Crisisinterventies (huisuitzetting of GLW afsluiting) December 2008 5 maand Oktober 2009 10 maand

16 Ontwikkeling WMO individuele voorziening (t/m oktober) Toename aanvragen 10% t.o.v. 2008 Vervoer:7.687 Woningaanpassing:2.646 Rolstoel:3.876 Huishoudelijke hulp:7.832

17 Wat zijn de financiële prognoses? 2009: voldoende reserves om de klap op te vangen 2010: reserves nagenoeg leeg Grootste uitdagingen 2010: - participatiebudget: afroming reserve (van 17 naar 8 mln.) en bezuiniging van 3,4 mln. - minimabeleid: verwacht tekort van 245.000 - tekort op I-deel ??? - brede doorlichting GRD - apparaatskosten: bezuiniging van 1,5 miljoen

18 Wat kunnen we eraan doen?  re-integratie beleid beperken; voor welke groep?  Minimabeleid: beperken of herzien  inzetten op de onderkant van de arbeidsmarkt, incl. WSW  WMO: eigen bijdrage en meer compensatieplicht  dienstverlening beperken  efficiency door meer taken van gemeenten naar de SDD  efficiency door proces re-design  ?????!!!!

19 bedankt voor uw aandacht! www.socialedienstdrechtsteden.nl voor al uw vragen: 078-6398000 www.socialedienstdrechtsteden.nl


Download ppt ",, Stand van zaken van (ook) uw sociale dienst Raadsbijeenkomst Gemeente Dordrecht 17 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google